Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Projektledelse

Et fagområde under Diplomuddannelse i ledelse

Bliv skarpere på projektledelse

Uddannelsen er en Diplom i ledelse, hvor indholdet er specielt tilrettelagt i forhold til projektledelse. Uddannelsen henvender sig dermed til ledere, mellemledere og andre, som arbejder med projekter i virksomheder eller organisationer.

Uddannelsen har til formål at kvalificere dig til at kunne fungere som professionel projektleder eller projektchef. Der vil være fokus på evnen til at vurdere, reflektere og anvende elementer, der indgår i projektprocesser fra operativt til strategisk niveau.

Uddannelsen er tilrettelagt således, at deltagerne kan arbejde med teori i et samspil med egen praksis. Der er desuden taget højde for, at den tilgodeser metoder og værktøjer, som kan bruges i forbindelse med IPMA Niveau B Certificering af Seniorprojektledere.
Uddannelsen gennemføres i samarbejde mellem UC Syd og IBA Kolding.

Adgangskrav

Adgang til optagelse på Diplomuddannelsen i ledelse eller enkelte moduler herfra er betinget af, at du har gennemført en adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelsen gennemført som reguleret forløb. Du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Ansøgere med andre forudsætninger kan optages efter en individuel kompetencevurdering.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen indeholder 3 obligatoriske moduler á 10 ECTS samt 3 fastlagte valgmoduler á 5 ECTS, mens Afgangsprojektet vægter 15 ECTS.

Uddannelsen foregår i Kolding og indeholder følgende:

Modul 1: Valgmodul Projektledelse (Projektledelse)
Modul 2: Valgmodul Strategisk ledelse (Strategisk projektledelse)
Modul 3: Obligatorisk modul 1 og 2: Det personlige lederskab (Professionelt projektlederskab)
Modul 4: Obligatorisk modul 3 og 4: Ledelse og medarbejdere (Projektledelse og projektmedarbejdere)
Modul 5: Obligatorisk modul 5 og 6: Ledelse og organisation (Projekter i organisationen)
Modul 6: Valgmodul Viden- og innovationsledelse (Agil/adræt projektledelse)
Modul 7: Afgangsprojekt

Der er link til de obligatoriske moduler ovenfor. De valgmoduler, som vi udbyder i øjeblikket fremgår i oversigten nedenfor.

I forbindelse med overgangen til den nye studieordning, vil det stadig være muligt at tage manglende obligatoriske moduler á 5 ECTS på den gamle ordning. Henvendelse herom til studiesekretær Karin Callesen på tlf. 7266 5205 eller kdca@ucsyd.dk.
 

Moduler

Projektledelse

ECTS: 5

Læs mere

Strategisk ledelse

ECTS: 5

Læs mere

Viden- og innovationsledelse

ECTS: 5

Læs mere