Gå til hovedindhold

Projektledelse

Retning i projektledelse

Uddannelsen er en Diplom i ledelse, hvor indholdet er specielt tilrettelagt i forhold til projektledelse. Uddannelsen henvender sig dermed til ledere, mellemledere og andre, som arbejder med projekter i virksomheder eller organisationer.
Uddannelsen har til formål, at kvalificere deltagerne til, at kunne fungere som professionelle projektledere eller projektchefer. Hermed tænkes på evnen til at vurdere, reflektere og anvende elementer, der indgår i projektprocesser fra operativt til strategisk niveau.


Uddannelsen er tilrettelagt således, at deltagerne kan arbejde med teori i et samspil med egen praksis. Der er desuden taget højde for, at den tilgodeser metoder og værktøjer, som kan bruges i forbindelse med IPMA Niveau B Certificering af Seniorprojektledere.
Uddannelsen gennemføres i samarbejde mellem UC Syd og IBA Kolding.
Adgangsforudsætninger
Adgang til optagelse på Diplomuddannelsen i ledelse eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelsen gennemført som reguleret forløb. Ansøgeren skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Ansøgere med andre forudsætninger kan optages efter en realkompetencevurdering.


Uddannelsens opbygning


Uddannelsen indeholder 3 obligatoriske moduler á 10 ECTS samt 3 fastlagte valgmoduler á 5 ECTS, mens Afgangsprojektet vægter 15 ECTS.


Uddannelsen foregår i Kolding og indeholder følgende:


Modul 1: Valgmodul Projektledelse (Projektledelse)
Modul 2: Valgmodul Strategisk ledelse (Strategisk projektledelse)
Modul 3: Obligatorisk modul 1 og 2: Det personlige lederskab (Professionelt projektlederskab)
Modul 4: Obligatorisk modul 3 og 4: Ledelse og medarbejdere (Projektledelse og projektmedarbejdere)
Modul 5: Obligatorisk modul 5 og 6: Ledelse og organisation (Projekter i organisationen)
Modul 6: Valgmodul Viden- og innovationsledelse (Agil/adræt projektledelse)
Modul 7: Afgangsprojekt
I forbindelse med overgangen til den nye studieordning, vil det stadig være muligt, at tage manglende obligatoriske moduler á 5 ECTS på den gamle ordning.

Henvendelse herom til studiesekretær Karin Callesen på tlf. 7266 5205 eller kdca@ucsyd.dk
 

Moduler

Projektledelse

ECTS: 5

Læs mere

Strategisk ledelse

ECTS: 5

Læs mere

Viden- og innovationsledelse

ECTS: 5

Læs mere