Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Pædagoger stimulerer børns bevægelsesglæde i uderummet

Denne artikel handler om pædagogers betydningsfulde rolle i forhold til at stimulere børns bevægelseslæring og -glæde. Den bygger på forskning fra Videncenter KOSMOS/UC SYD.

Publiceret:

Forskning fra UC SYD underbygger, at pædagoger har en betydningsfuld rolle i forhold til at stimulere børns bevægelseslæring og -glæde og at uderummet i den forbindelse er et særligt velegnet rum. Undersøgelsen viser også, at pædagogikken i uderummet er i fare for at være centreret om opsyn af børn, hvorfor der er en række faktorer at være opmærksomme på, hvis pædagogikken i uderummet skal understøtte børns læring.

Børns udvikling af bevægelsesglæde og evne til at bevæge sig kan ikke stimuleres tilstrækkeligt ved en ugentlig tur i gymnastiksalen. Børn, der sidder passivt i sandkassen eller tuller rundt på må og få uden at være i leg; passive voksne, der finder sammen på legepladsen og snakker uden interaktion med børnene, samt institutionslegepladser, der bruges i et meget begrænset tidsrum…. Det er hverdag for mange daginstitutioner, men det kunne være anderledes.

Drøft praksis og indrag forskning
Et casestudie fra UC SYDs forskningsprogram ’Sundhedsfremme og læring’ viser, at pædagogikken i institutionens uderum primært er afhængig af pædagogers individuelle præferencer og motivationer. Der er ganske enkelt for lidt tid og for ringe tradition for, at pædagogerne drøfter praksis og udfordres af forskningsresultater eller casehistorier fra praksis.

- Pædagogerne skal turde tale om hvorfor, hvordan og hvornår i forhold til samspil, motivation og viden om bevægelseslæring i uderummet, siger Lise Hostrup Sønnichsen, der har gennemført undersøgelsen og arbejder i Videncenter KOSMOS. Hun fortsætter:

- Det kan være svært at tale om det, der fungerer fagligt mindre godt, og nogle lukker simpelthen af for drøftelser, fordi de finder det ubehageligt. Min undersøgelse viser, at det er muligt at skabe et trygt dialogisk, hvor pædagogerne får en udbytterig diskussion af, hvordan de kan hjælpe hinanden til at få øje på de læringsrum, der skabes – bevidst eller ubevidst – samt mulighederne for at skabe endnu flere læringsrum. Det er med til at skabe kvalitet i dagtilbuddet, det rykker fagligt og skaber bedre forhold for børn, især dem, som er i en udsat position.

Læs mere
I Barn nr. 1/2017 har Lise Hostrup Sønnichsen skrevet artiklen 'Det pædagogiske arbejde med børns bevægelse i daginstitutionens uderum' (s. 41-54).

børn leger på legeplads