Gå til hovedindhold

Individuel kompetencevurdering (IKV)

Få vurderet om dine faglige kvalifikationer kan sidestilles med adgangskravene til drømmeuddannelsen

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav til den uddannelse du gerne vil søge ind på, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og kompetencer kan sidestilles med adgangskravene og kan gøre dig optagelsesberettiget.

IKV er for dig, der ikke har en adgangsgivende eksamen, der gør dig formelt optagelsesberettiget. Når du søger en IKV, skal du dokumentere, at du har erfaringer, kompetencer, uddannelse, der kan sidestilles med de formelle adgangskrav. Herefter vil der blive lavet en faglig vurdering af, om dine kompetencer kan sidestilles med de formelle adgangskrav og om du med disse kompetencer skønnes at kunne gennemføre uddannelsen.

Hvordan søger jeg om individuel kompetencevurdering?

Du skal søge ind gennem kvote 2. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00. 

Når du søger, skal du under feltet adgangsgrundlag sætte kryds i rubrikken: ”Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse”.

Husk at være omhyggelig med at udfylde felterne i ansøgningen, der handler om dine erfaringer (uddannelsesforløb, kurser, erhvervserfaring, højskoleophold, fritidsbeskæftigelse, udlandsophold mm.), da det er herigennem, vi får et overblik over dine erfaringer og erhvervede kompetencer. 

Kan jeg søge om individuel kompetencevurdering i efteroptaget?

Du kan godt søge om individuel kompetencevurdering i efteroptaget. Den eneste forskel er, at du ikke søger gennem optagelse.dk. Du skal i stedet [bruge ansøgningsskemaet her] og husk at sætte kryds i, at du søger optagelse med særlig tilladelse. Derud over skal du vedlægge dokumentation, CV og motiveret ansøgning.

Hvad skal jeg vedlægge?

Du skal vedlægge dokumentation for alt det, du gerne vil vurderes på. Det kan fx være:

 • tidligere uddannelser, kurser, hf fag m.m.
 • erhvervsarbejde, som skal angive en periode for hele ansættelsesperioden samt ugentlige timetal. Det kan fx være en arbejdsgivererklæring, udtalelse, første og sidste lønseddel
 • højskoleophold
 • udlandsophold (kopi af dine stempler i dit pas, kopi af flybilletter, kopi af sprogskolebevis)
 • frivilligt arbejde med periode for ansættelsen samt det ugentlige timetal

Derudover skal du vedlægge:

 • motiveret ansøgning, hvor du på en A4-side beskriver din personlige kvalifikationer og egenskaber, din motivation for at søge studiet samt andre forhold, du synes kvalificerer netop dig til studiet og jobbet som færdiguddannet indenfor professionen. 
 • CV, hvori du omhyggeligt beskriver alle dine erfaringer, kurser og uddannelser - også dem du ikke gjorde færdig. Dine erfaringer fra frivilligt arbejde i foreninger, evt. socialt arbejde, tillidshverv og udlandsophold.  

Har du brug for hjælp eller inspiration til at sætte ord på dine kompetencer og kvalifikationer, kan du benytte værktøjet minkompetencemappe.

Hvornår får jeg svar?

Du får skriftligt svar på din IKV-ansøgning inden udgangen af maj. Vurderes du optagelsesberettiget indgår din ansøgning på lige fod med andre kvote 2 ansøgere.

En positiv vurdering er ikke en garanti for optagelse på uddannelsen. 

Vurderes du ikke optagelsesberettiget, får du et begrundet afslag samt en vejledning i, hvad du skal gøre for at kunne blive optaget på et senere tidspunkt.

Hvis du søger ind via efteroptag, får du svar hurtigst muligt.

Hvor og hvor længe er min individuelle kompetencevurdering gyldig?

Bliver din IKV ansøgning positivt godkendt, er den gyldig 1 år frem.

Du skal være opmærksom på, at godkendelse af den individuelle kompetencevurdering kun gælder for den uddannelse, du har søgt om optagelse på i UC SYD. 

Særligt for læreruddannelsen

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til et af de undervisningsfag, som du ønsker, kan du søge om en individuel kompetencevurdering. Du skal dokumentere, at du har erfaringer, kompetencer eller uddannelse, der kan sidestilles med de formelle adgangskrav. 

Adgangskrav til undervisningsfag

Dansk

 • Dansk på A-niveau

Matematik

 • Matematik på B-niveau 

Billedkunst (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Billedkunst på C-niveau 
 • Mediefag på B-niveau
 • Design på C-niveau
 • Kulturforståelse på B-niveau 

Biologi (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Biologi på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau
 • Teknikfag på A-niveau (proces, levnedsmiddel og sundhed)

Engelsk

 • Engelsk på B-niveau

Fransk (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Fransk begyndersprog på B-niveau
 • Fransk fortsættersprog på B-niveau

Fysik/kemi (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Teknikfag på A-niveau
 • Bioteknologi på A-niveau
 • Biologi på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau
 • Teknologi på B-niveau

Geografi     

 • Biologi på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • International økonomi på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau 

Historie (du skal have haft ét af nedenstående fag)     

 • Historie på B-niveau
 • Idéhistorie på B-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau
 • Samtidshistorie på B-niveau

Håndværk & design

 • Teknikfag på A-niveau – design og produktion 
 • Teknikfag på A-niveau – byggeri og energi
 • Mediefag på B-niveau 
 • Kulturforståelse på B-niveau 
 • Billedkunst på C-niveau 
 • Design på C-niveau

Idræt

 • Dans på B-niveau
 • Idræt på B-niveau

Kristendomskundskab/religion

 • Filosofi på B-niveau
 • Historie på B-niveau
 • Kulturforståelse på B-niveau
 • Idéhistorie på B-niveau
 • Psykologi på B-niveau
 • Religion på B-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau
 • Samtidshistorie på B-niveau

Madkundskab (du skal have haft ét af nedenstående fag)    

 • Teknikfag på A-niveau - proces, levnedsmiddel og sundhed 
 • Bioteknologi på A-niveau 
 • Biologi på C-niveau 
 • Kemi på C-niveau

Musik     

 • Musik på B-niveau 

Natur/teknologi (du skal have haft ét af nedenstående fag)    

 • Teknikfag på A-niveau
 • Bioteknologi på A-niveau
 • Biologi på B-niveau 
 • Fysik på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau 
 • Teknologi på B-niveau

Samfundsfag (du skal have haft ét af nedenstående fag)    

 • Afsætning på B-niveau
 • Historie på B-niveau
 • International økonomi på B-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau
 • Samtidshistorie på B-niveau
 • Virksomhedsøkonomi på B-niveau

Tysk (du skal have haft ét af nedenstående fag)    

 • Tysk begyndersprog på B-niveau
 • Tysk fortsættersprog på B-niveau  

Fagene skal være bestået.