Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Hvad laver en medarbejder hos Skat?

Jobmuligheder i Skatteministeriet

Mød seks medarbejdere fra styrelserne i Skatteministeriet, der gør dig klogere på dét, de laver. Tre studerende fortæller også om deres arbejdsopgaver i praktikforløb hos Skat.

01

Praktikantens arbejdsopgaver

Studerende fra skatteuddannelsen

Katrin Mosleh

Stilling: Praktikant
Arbejdsplads: Skattestyrelsens straffesagsenhed i Odense

Hvad arbejder I med i straffesagsenheden?
- I straffesagsafdelingen løses opgaver af stor samfundsmæssig betydning: Og fokusset er på korrekt og forståelig sagsbehandling, retssikkerhed og effektive arbejdsgange.

- Vi arbejder med mange forskellige og udfordrende opgaver på vores myndighedsområder, og vi arbejder tæt sammen med andre myndigheder som f.eks. anklagemyndigheden samt på tværs af styrelserne i Skatteforvaltningen.

Hvilke arbejdsopgaver løste du i din praktik?
- I mit praktikforløb var jeg tilknyttet Straffesagsafdelingen, hvor jeg bidrog til administrative og tværgående opgaver. Jeg var en del af et fagligt stærkt miljø, hvor vi videndeler og konstant udvikler os fagligt.

- Vi har i vores sagsbehandling et stort fokus på produktion, kvalitet, effektive arbejdsgange og særligt retssikkerhed, og det var her, jeg spillede en vigtig rolle til sagsbehandlingen.

- Mine arbejdsopgaver var bl.a.: at journalisere sager i forskellige projekter, at lave aktindsigt, at lave posthåndtering herunder bl.a. e-Boks, at lave unddragelsesberegninger i straffesager og at lave tiltalebegæringer, som sendes til politiet.

- Jeg sad også og lavede nogle administrative opgaver i forhold til opstart af den nye straffesagsenhed, som er blevet etableret i Viborg.

 

Lærke Lundehave, studerende på skatteuddannelsen

Lærke Lundehave

Stilling: Praktikant
Arbejdsplads: Skattestyrelsen (Person - Udland 9)

Hvilke arbejdsopgaver løste du i din praktik?
- Mine primære opgaver i min praktik i Udland 9 var oprettelse af skattepersonnummer og skattekort. Processen i oprettelse af skattepersonnummer starter med, at en person fra et andet land end Danmark sender en ansøgning på et skattepersonnummer. Derefter kigger man ansøgningen igennem og vurdere om personen kan godkendes til et skattepersonnummer eller afvises. 

- Processen i oprettelse af skattekort starter med finde en person, der har fået tildelt et skattepersonnummer. Den ansøgning de sendte ind til skattepersonnummer er den samme, der bliver brugt til oprettelse af skattekortet. Der står oplysninger i ansøgningen, som skal bruges i forbindelse med oprettelse af skattekortet, som f.eks. løn, befordringsfradrag, rejsefradrag osv. Processen med skattekort er færdig, når man har lavet en forskudsopgørelse til skatteyderen.

 

Martin Schmidt, studerende på skatteuddannelsen

Martin Schmidt

Stilling: Praktikant
Arbejdsplads: Skattestyrelsen (Små-mellemstore selskaber. Enhed 12 & 13)

Hvilke arbejdsopgaver løste du i din praktik?
- Genoptagelser – et vildt spændende og bredt område, der kort forklaret er en kundeinitieret arbejdsopgave, hvor der oftest fra selskabets revisor anmodes om en ændring til den skattepligtige indkomst, sambeskatningsindkomst, udbytter i Danmark, lempelse for udbytter i udlandet, underskudssaldoen og meget mere. En stor del af undervisningen på studiet bliver til dagligdag under denne arbejdsopgave.

Hvilke arbejdsopgaver løser I ellers i afdelingen?
- Herudover findes der arbejdsopgaver som hjemstedserklæringer, skattekvittancer, compliance projekt, kontrol af virksomheder og moms projekter. Mange af kontrol- og projektopgaverne i enheden spiller en væsentlig rolle i at skaffe store penge beløb til den danske statskasse.

LÆS OGSÅ: Martin fixer fejl for danske selskaber: - Det er dejligt at mærke, at jeg gør en forskel

02

Fagkonsulentens arbejdsopgaver

Hans Holmer, Gældsstyrelsen

Hans Holmer

Stilling: DTS fagkonsulent
Arbejdsplads: Gældsstyrelsen

Hvornår startede du med at arbejde hos Skat?
- Jeg startede hos Told & Skat i august 2001. Siden har jeg været vidt omkring. Jeg har arbejdet med mange fagområder. Lige fra erhvervs- og personskat, momskontrol og økonomisk kriminalitet til IT og HR.

I min tid i IT har jeg siddet i 'telefonsluse' og hjulpet kollegaer i SKAT med IT-problemer. Jeg har siddet med alle typer af HR-opgaver. Bl.a. har jeg arbejdet med spørgeundersøgelser og været ansvarlig for elever i Syddanmark.

Og hvad er dine arbejdsopgaver så nu?
- Lige nu sidder jeg og arbejder i Gældsstyrelsen. Her undersøger jeg om virksomheders og borgers gæld til det offentlig stadig er i live, altså ikke er forældet. Vi kigger blandt andet på, om der er foretaget de nødvendige forældelsesafbrydende skridt. Jeg har et meget fleksibelt arbejde, som også gør det muligt for mig at forene mit arbejde med min fritidsbeskæftigelse, nemlig kommunalpolitik.

 

Tine Vestergaard Todsen, fagkonsulent i Skattestyrelsen
Foto: Mikael Hjuler

Tine Vestergaard Todsen

Stilling: Fagkonsulent
Arbejdsplads: Skattestyrelsen, Fredericia

Hvad er dine arbejdsopgaver hos Skattestyrelsen?
- Jeg er med til at behandle de anmeldelser, som Skattestyrelsen modtager på borgere og virksomheder. Der er tale om meget forskellige typer af anmeldelser. Det kan være anmeldelser, som vi modtager fra borgere, virksomheder, politiet, kommuner og andre myndigheder. Eksempelvis anmeldelser inden for uregistreret virksomhed eller arbejde, udeholdt omsætning, manglede indtægter, forkert brug af fradrag m.v.

Hvad motiverer dig i dit arbejde?
- Ikke to sager er ens, og det er med til at gøre, at jeg synes, jeg sidder med spændende og alsidige arbejdsopgaver. Det betyder også, at jeg får mulighed for at bruge og udvikle de kompetencer, som jeg har omkring skat og moms.

 

Torben Baun Madsen, fagkonsulent, Skattestyrelsen
Foto: Claus Sjödin

Torben Baun Madsen

Stilling: Fagkonsulent
Arbejdsplads: Gældsstyrelsen, Driftscenter Tønder

Hvor længe har du været ansat i Skat?
- Jeg blev udlært ved Varde Kommunes skatteforvaltning i 1991 og har næsten lige siden arbejdet med skat og inddrivelse. I 2004 blev jeg færdig med skatterevisoruddannelsen.

Hvad arbejder du med?
- I mine mange år i skatteforvaltningen har jeg arbejdet med alt fra indberetning af forskudsopgørelser og selvangivelser til revision af virksomheder.

- Hovedopgaven har i 15 år været udgående uanmeldte kontroller, hvor der har været tæt samarbejde med andre offentlige myndigheder. Eksempelvis politiet, Fødevarestyrelsen og kommunerne.

- Jeg arbejder nu i Gældsstyrelsen som faglig nøgleperson i en enhed, der hovedsageligt arbejder med inddrivelse af gæld hos personligt ejede enkeltmandsvirksomheder. Som faglig nøgleperson er min primære opgave at støtte og rådgive mine kolleger i forbindelse med sagsbehandlingen. Derudover skal jeg være med til at kvalitetssikre sagsbehandling, breve og noter og sikre, at vi overholder gældende lovgivning.

 

Marianne Madsen Andersen, fagkonsulent hos Skat

Marianne Madsen Andersen 

Stilling: Fagkonsulent
Arbejdsplads: Skattestyrelsen, Person, Udland

Hvad er dine arbejdsopgaver?
- Jeg er intern underviser i international beskatning, subjektiv og objektiv skattepligt for fysiske personer samt dobbeltbeskatning mht. tildeling af beskatningsret og lempelsesmetoder.

- Derudover sidder jeg med:

 • Almindelige daglige driftsopgaver, som f.eks. mailbesvarelser fra borgere med udlandsforhold.
 • Bopæls- og skatteattester til andre stater. Modne forslag til manuelle og digitale forbedringer og eskalere forslag til relevant beslutningsniveau.
 • Projektdeltagelse i testning af TastSelv og interne systemer omkring årsopgørelse og forskudsopgørelse, samarbejde om systemtilretninger.
 • Input til høringssvar til lovforberedende arbejde.
 • Og så deltager jeg i interne og tværgående forretningsudviklingsprojekter samt tværministerielle arbejdsgrupper
03

Special- og chefkonsulentens arbejdsopgaver

Stine Palmelund, specialkonsulent i Skattestyrelsen
Foto: Mikael Hjuler

Stine Palmelund

Stilling: Specialkonsulent 
Arbejdsplads: Skattestyrelsen, Straffesagsenhed 5, jura, Skattecenter Odense

Hvad er dine arbejdsopgaver?
- Sagsbehandling af administrative straffesager. Det kan f.eks. være:

 • Vurdering af sagerne
 • Beregning af unddragelse
 • Udarbejdelse af bødeforlæg og evt. tiltalebegæringer
 • At bistå anklagemyndigheden efter oversendelse af sager
 • At være projektleder for unddragelser på afgiftsområdet.

- Tidligere har jeg været projektkoordinator for pensionsbeskatningsprojektet. Det er kontroller af meget store finansielle institutter. I opgaven lå også en hel del risikostyring og udarbejdelse af underretninger til Skattestyrelsens direktion.

- Derudover har jeg i en længere periode udført efterkontrol på toldområdet – dvs. kontrollen af, at der er svaret den told, der skal på de varer, som allerede er bragt i fri omsætning i EU, herunder om de er angivet korrekt både mht. varekode, procedure, oprindelse og værdi. Det er regnskabskontroller som både foretages ved skrivebordet og ude i virksomhederne. 

 

Marianne Ravn, chefkonsulent i Skattestyrelsen
Foto: Mikael Hjuler

Marianne Ravn 

Stilling: Chefkonsulent
Arbejdsplads: Skattestyrelsen, Økonomi, Opkrævning og Betaling

Hvad er dine arbejdsopgaver som chefkonsulent?
- Jeg arbejder med faglig sparring for leder og kollegaer i hele Skatteforvaltningen samt for procesejere. Jeg besvarer også henvendelser fra virksomheder vedrørende ind- og udbetalinger og sikkerhedsstillelser.

- Dernæst deltager jeg i arbejdsgrupper vedrørende problemstillinger mellem Skattestyrelsen og Gældsstyrelsen.

- Så er jeg tovholder på diverse oprydningsopgaver, jeg udarbejder arbejdsbeskrivelser til oprydningsopgaver og foretager intern kvalitetssikring i relation til bogføringer af ind- og udbetalinger og sikkerhedsstillelser.

Vil du vide mere?

Mød flere medarbejdere fra Skatteforvaltningen, læs om deres karriere og få deres gode råd til dig.