Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Krav til dokumentation når du søger optagelse

Husk at vedhæfte eksamenspapirer og andet dokumentation

Når du søger gennem kvote 1

Du skal vedhæfte dokumentation for dit adgangsgrundlag, det vil sige dit eksamensbevis og måske beviser for bestået enkeltfag eller suppleringskurser på optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00.

Hvis du er student fra 2004 og frem, ligger eksamensbeviset i en digital eksamensdatabase. Husk at tjekke om eksamensbeviset bliver vedhæftet din digitale ansøgning, når du søger på optagelse.dk.

Hvis dit eksamensbevis ikke ligger i eksamensdatabasen, skal du sørge for at vedhæfte det til ansøgningen.

Når du søger gennem kvote 2

Du skal vedhæfte dokumentation for adgangsgrundlaget, det vil sige dit eksamensbevis og evt. beviser for bestået enkeltfag, suppleringskurser eller adgangsgivende uddannelser samt dokumentation for udvælgelseskriterierne for kvote 2 senest den 15. marts kl. 12.00.

Afslutter du først din adgangsgivende eksamen, suppleringskurser eller en aktivitet efter denne frist, skal du anføre det på ansøgningen og vedhæfte det på optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00.

Dokumentation for udvælgelseskriterierne kan fx være:

  • erhvervsarbejde, som skal angive en periode for hele ansættelsesperioden samt ugentlige timetal. Det kan f.eks. være en arbejdsgivererklæring, udtalelse, første og sidste lønseddel.
  • højskoleophold. Det kan være et kursusbevis. 
  • udlandsophold. Det kan være kopi af dine stempler i dit pas, kopi af flybilletter, kopi af sprogskolebevis. 
  • frivilligt arbejde med periode for ansættelsen samt det ugentlige timetal
  • motiveret ansøgning, hvor du på en A4 side beskriver din personlige kvalifikationer og egenskaber, din motivation for at søge studiet samt andre forhold, du synes kvalificerer netop dig til studiet og jobbet som færdiguddannet indenfor professionen.

Du kan finde udvælgelseskriterierne under menupunktet adgangskrav & optagelse på de enkelte uddannelser.