Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Benedicte Bernstorff Jakobsen (BSBJ)

Benedicte Schønemann Bernstorff Jakobsen

Benedicte Bernstorff Jakobsen

Lektor - Pædagoguddannelsen

Benedicte forsker i børns deltagelse og fællesskaber i dagtilbud set i sammenhæng med dagtilbuds organisering af hverdagslivet. Hun har en ph.d.  i børns deltagelse i den selvorganiserede legs legefællesskaber.

Udover at forske, underviser Benedicte på pædagoguddannelsen og på UC SYD's efter- og videreuddannelse.

Telefon: 7266 3103
E-mail: bsbj@ucsyd.dk
By: Kolding

Den institutionelle koreografi som analyseperspektiv

Benedicte har en grundlæggende viden om børns udvikling og adgang til den selvorganiserede legs børnefællesskaber. Hun udforsker børns deltagelsesmuligheder i den institutionelle koreografi med analytisk afsæt i et børneperspektiv, hvor fokus er på, når deltagelse bliver svært.

Hun har en grundlæggende viden om borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og de dilemmaer og udfordringer, der er forbundet med at kunne deltage som sig selv i samfundet. Også her udforsker hun deltagelsesmuligheder i den institutionelle koreografi, hvor fokus er på borgerens ønsker for eget liv med analytisk afsæt i et borgernært perspektiv.   

At have muligheder

På det socialpædagogiske område har hun blandt andet forsket i deltagelsesmuligheder i hverdags- og fritidsliv for borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

På børneområdet har hun i sin ph.d. forsket i "Deltagelse i legens sprog. En social analyse af børns deltagelse i den selvorganiserede legs legefællesskaber”.

Vil du vide mere?

Se mere i Benedicte Bernstorffs forskerprofil.

Netværk

Benedicte deltager i

  • Center for Daginstitutionsforskning
  • Nordic ECEC Research Network: ”Policy and practice”
  • Dansk Forening for Socialpædagogik, hvor Benedicte er bestyrelsesmedlem

Udgivelser

Rummene i rummets invitationer til leg. Bernstorff, B. (2019). I L. H. Sønnichsen & H. H. Jørgensen (Red.), Legens magi. København: Akademisk Forlag.

Projektledelse i pædagogisk praksis. Benedicte Bernstorff & Lisbeth Larsen, 2017 – publikationen er i samarbejde med Entreprenørskabsfonden og til fri download

Læringsstier som værn mod læringsbarrierer. Benedicte Bernstorff, I: Mellon, K. (red.). Læring eller ikke-læring, Frederikshavn: Dafolo, 2017, s. 117-128

STU-unges veje til at rejse i og med sit fritidsliv. Benedicte Bernstorff & Lisbeth Larsen, I: Tidsskrift for Socialpædagogik, 2016, årg. 19, nr. 2, s. 29-45.

Når de institutionelle rammer sætter dagsordenen for borgerens delagtighed i eget liv.  Benedicte Bernstorff & Charline Amdisen Bossen. I: Tidsskrift for Socialpædagogik, 2014, årg. 17, nr. 1, s. 99-107. 

Pædagogisk praksis og samspillet mellem individ, gruppe og samfund. Benedicte Bernstorff, I: Mikkelsen, J.H. (red.). Social indsigt for pædagoger. Frederiksberg: Frydenlund, 2014, s. 86-116.