Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Benedicte Bernstorff Jakobsen (BSBJ)

Benedicte Schønemann Bernstorff Jakobsen

Benedicte Bernstorff Jakobsen

Lektor - Pædagoguddannelsen

Benedicte Schønemann Bernstorff Jakobsen forsker med afsæt i sociologien og pædagogikken. Igennem mange år har hun haft fokus på børn og udsatte gruppers deltagelsesmuligheder i institutionelle kontekster og i samfundet.

Telefon: 7266 3103
E-mail: bsbj@ucsyd.dk
By: Kolding

Den institutionelle koreografi som analyseperspektiv

Benedicte har en grundlæggende viden om børns udvikling og adgang til den selvorganiserede legs børnefællesskaber. Hun udforsker børns deltagelsesmuligheder i den institutionelle koreografi med analytisk afsæt i et børneperspektiv, hvor fokus er på, når deltagelse bliver svært.

Hun har en grundlæggende viden om borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og de dilemmaer og udfordringer, der er forbundet med at kunne deltage som sig selv i samfundet. Også her udforsker hun deltagelsesmuligheder i den institutionelle koreografi, hvor fokus er på borgerens ønsker for eget liv med analytisk afsæt i et borgernært perspektiv.   

At have muligheder

På det socialpædagogiske område har hun blandt andet forsket i deltagelsesmuligheder i hverdags- og fritidsliv for borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. På børneområdet er hun lige nu i gang med sit Ph.d. projekt på RUC om børnehavebørns deltagelsesmuligheder i den selvorganiserede leg i børnehaven og sprogets betydning herfor.

Vil du vide mere?

Se mere i Benedicte Schønemann Bernstorff Jakobse forskerprofil.

Netværk

Benedicte deltager i

 • Center for Daginstitutionsforskning
 • Nordic ECEC Research Network: ”Quality and Management”
 • Dansk Forening for Socialpædagogik, hvor Benedicte er bestyrelsesmedlem

Udgivelser

Projektledelse i pædagogisk praksis. Benedicte Bernstorff & Lisbeth Larsen, 2017 – publikationen er i samarbejde med Entreprenørskabsfonden og til fri download

Læringsstier som værn mod læringsbarrierer. Benedicte Bernstorff, I: Mellon, K. (red.). Læring eller ikke-læring, Frederikshavn: Dafolo, 2017, s. 117-128

STU-unges veje til at rejse i og med sit fritidsliv. Benedicte Bernstorff & Lisbeth Larsen, I: Tidsskrift for Socialpædagogik, 2016, årg. 19, nr. 2, s. 29-45.

Når de institutionelle rammer sætter dagsordenen for borgerens delagtighed i eget liv.  Benedicte Bernstorff & Charline Amdisen Bossen. I: Tidsskrift for Socialpædagogik, 2014, årg. 17, nr. 1, s. 99-107. 

Pædagogisk praksis og samspillet mellem individ, gruppe og samfund. Benedicte Bernstorff, I: Mikkelsen, J.H. (red.). Social indsigt for pædagoger. Frederiksberg: Frydenlund, 2014, s. 86-116.