Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau
 • Korte forløb og konsulentydelser For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere eller konsulentydelser

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Videnstemaer UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.
 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Doris Overgaard Larsen (DOLA)

Doris Larsen

Doris Overgaard Larsen

Lektor - Pædagoguddannelsen

Telefon: 7266 5439
E-mail: dola@ucsyd.dk
By: Kolding
UC Viden: https://www.ucviden.dk/da/persons/doris-overgaard-larsen

Doris' opgaveportefølje omfatter kompetenceudvikling og forskning i relation til forskellige praksisfelter, herunder undervisning og sparring til medarbejdere i FGU skole-regi. Doris forestår desuden undervisning i almen-, social- og specialpædagogik på pædagoguddannelsen med fokus på kultur og tværprofessionelt samarbejde.

Doris er nysgerrig på, hvordan man ”gør” kultur i forskellige pædagogiske kontekster. Hun arbejder således med en antropologisk tilgang, hvor forståelse og inddragelse er nøgleord. I forlængelse heraf anvender Doris aktionslæring som metode for at fremme en praksisnær læring for deltagerne.

Doris har en uddannelsesbaggrund som kandidat i pædagogisk antropologi, og hun er også uddannet Marte Meo-terapeut.

Specialist- og konsulentkompetencer

Doris' kompetencer spænder vidt og omfavner temaer inden for organisationskultur, læringsmiljøer, almen-, social- og specialpædagogik. Som konsulent arbejder Doris ud fra en grundlæggende forståelse af, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger, som de opleves i praksis. Deltagende observation, teamsparring og aktionslæring er en væsentlig del af de metoder, som Doris anvender for at kvalificere praksis og udvikle en lærende kultur.

Som lektor har Doris mange års erfaring fra undervisning på både Pædagoguddannelsen og i videreuddannelsen, især inden for pædagogiske temaer og kulturforståelser. Tilmed har Doris, inden hun kom til UC SYD, arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier.

Netværk
 • Vidensnetværket for UC SYDs interne FGI-indsats
 • Erasmus - europæisk netværk for inklusion og eksklusion
Igangværende forskning
 • Narrativer og kulturfortællinger i FGU (Forberedende Grunduddannelse)

Gennem dette kvalitative forskningsprojekt undersøges, hvordan FGU-skolens fremtrædende kulturfortællinger kan spille en rolle i relation til elevernes muligheder for at udvikle deres personlige narrativ. Med viden om skolens kulturfortællinger og disses betydning for elever og lærere åbnes der op for, at kulturfortælling kan anvendes aktivt i udviklingen af samspillet mellem FGU-skolen og elevernes narrativ.

 • Attraktive ungdomsmiljøer i FGU-skoler

Den nye Forberedende Grunduddannelse skal tilbyde de unge et 'stærkt ungdomsmiljø'. Dette kvalitative forskningsprojekt vil undersøge, hvad FGU-elever oplever som et 'stærkt ungdomsmiljø', og hvilken betydning dette tillægges. Forskningsprojektet genererer viden om, hvordan man kan tilrettelægge ungdoms- og uddannelsesmiljøer på en sådan måde, at eleverne ønsker at medvirke og indgå aktivt.

 • Unges medvirken i samspillet mellem socialøkonomisk virksomhed og lokalsamfund

Projektet vil - ud fra et dannelsesorienteret og almenpædagogisk perspektiv - undersøge og beskrive socialøkonomiske virksomheder som eksempler på dannelsesfællesskaber. Vores primære interesse er de unge medarbejderes medvirken i lokalsamfundet, hvilken betydning denne medvirken har for de unges dannelse, og endelig hvordan dette spiller sammen med lokalsamfundets dannelse.

 • Supporting Practices for Inclusive Schooling & Education for the Youth (SPISEY)

SPISEY-projektet er et Erasmus- og KA 3-projekt i samarbejde med partnere i Spanien, Finland, Frankrig og England.

I Danmark samarbejder vi med en FGU-institution samt en ungdomsskole. Formålet for skolerne er at blive en mere inkluderende skole, hvor der er plads til alle, og hvor alle tager et aktivt ansvar for den inkluderende praksis, hvor det samtidig sikres, at alle unge kommer videre til en kompetencegivende ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Sammen skal disse partnere bringe europæisk viden sammen til at gøre Inklusionskompasset operationaliserbart ved hjælp af konkrete guidelines, tjeklister, forslag til implementeringsaktiviteter, interventioner samt træningsaktiviteter til både ledere og lærere.

Udgivelser

Arrangementet som pædagogisk handlingsform: pædagogers faglighed i skole og SFO. Overgaard Larsen, D., Jacobsen, G. H. & Nielsen, O. S., 9. mar. 2020, I: Forskning i pædagogers profession og uddannelse. 4, 1, s. 33.46, 14 s.

Legitim langsomhed i Produktionsskolens pædagogiske praksis. Overgaard Larsen, D. & Nøttrup, J., 15. dec. 2019, I: Tidsskrift for Socialpædagogik. 22, 2, s. 71-81, 11 s.

Forældresamarbejde i fritids- og klubtilbud: en upåagtet praksis med oversete potentialer. Nielsen, O. S., Madsen, B. L., Larsen, D. O. & Brøndsted, C., 28. nov. 2018, 61 s.

Forskning og dilemmaer i det inkluderende forældresamarbejde: review. Overgaard Larsen, D., Quvang, C. & Brøndsted, C., 1. jun. 2017, 110 s.

Signalement af specialpædagogisk faglighed. Nielsen, O. S., Madsen, B. L., Larsen, D. O., Quvang, C. & Brøndsted, C., 1. jun. 2017, 110 s.

Signalement af specialpædagogisk faglighed – en undersøgelse af pædagogers varetagelse af specialpædagogiske opgaver Rapport, samt folder udg. Af BUPL 2017 (forskningsprojekt finansieret af BUPL)

Efter nogle fjumreår begynder vi at tune os ind...: den åbne skole mellem dannelse, uddannelse og inklusion. Jacobsen, G. H. & Larsen, D. 2017 I : Tidsskrift for professionsstudier. 25, s. 74-83 10 s.