Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Ellen M S Sandahl Sørensen (ESSO)

Videncenter for Sundhedsfremme

Ellen Sandahl Sørensen

Ellen M S Sandahl Sørensen

Lektor - Sygeplejerskeuddannelsen

Telefon: 7266 5259
E-mail: esso@ucsyd.dk
By: Aabenraa

Ellen Sandahl Sørensen er sygeplejerske og master in Public Health. Hun har mange års erfaring med projekter indenfor sundhed og sygdom samt kompetenceudvikling af sundhedspersonale. Hun har udviklet flere specialuddannelser for sygeplejersker, blandt andet vedr. palliation, sårsygepleje og akutsygepleje, og hun udvikler og sikrer kvaliteten i en lang række diplommoduler og efteruddannelser for sundhedsfagligt personale.

Det arbejder Ellen med:

Akutuddannelse af sygeplejersker

Ellen har i samarbejde med Region Syddanmark udviklet en diplomuddannelse for sygeplejersker, som arbejder med akutområdet, både på sygehus og i kommuner. Uddannelseskonceptet er tilpasset de forhold og de behov, som sygeplejerskerne møder i deres arbejde, og med inddragelse af et uddannelsesråd justerer hun løbende uddannelsen, så dens høje kvalitet bibeholdes. Ellens særlige fokusområde i forbindelse med udvikling af uddannelsen er transfer: Hvordan overføres teorien til at blive konkret berigelse af praksis? Se et eksempel på opgaver, der arbejdes med på uddannelsen.

Såruddannelse

UC SYD udbyder en højt profileret uddannelse af sårsygeplejersker, og Ellen er den fagligt ansvarlige herfor. Hun har medvirket til, at uddannelsen er blevet certificeret af European Wound Management Association (EWMA) og dermed har kvalitetsstemplet på, at den opfylder de europæiske krav til de kliniske del. Uddannelsen er sammensat af en række diplommoduler og temadage, og den er blevet godkendt som meritgivende til den norske Advanced clinic of Nursing, som er en uddannelse i sårbehandling på masterniveau på Norge Universitet SørØst Norge, Drammen. Ellen faciliterer desuden et fagligt netværk af sårsygeplejersker.  

Patient- og borgerindragelse

Ellen arbejder med udvikling af sundhedspædagogiske redskaber til mennesker med kronisk sygdom. I den forbindelse arbejder hun med patientunderviserens grundlæggende roller, som skal sikre, at sundhedspersonalet inddrager patienterne som ligeværdige samarbejdspartnere i eget sygdomsforløb og møder dem empatisk og med respekt for forskellige forudsætninger. Ellen har kompetenceudviklet en bred vifte af forskellige fagpersoner i brugen af redskaberne i et samarbejde med Region Syddanmark, Steno Diabetescenter og Diabetesforeningen. Hun har ligeledes forsket i borgeres tilbagevenden til arbejdsmarkedet, når de har været langtidssygemeldte pga. rygsmerter, og har også her haft fokus på den læring, som sundhedspersonalet kan opnå ved at spørge borgerne til råds.

På diplomuddannelserne giver jeg et teoretisk indspark og udforsker sammen med de sundhedsprofessionelle, hvordan teorien kan omsættes til ny, bedre praksis. Det er en spændende opgave, og jeg er stolt af at se, hvordan sygeplejerskerne går ud i verden og bruger det, de har udviklet hos os.

Lektor Ellen Sandahl Sørensen, Videncenter for Sundhedsfremme

Ellen Sandahl Sørensen og Lone Oest, Videncenter for Sundhedsfremme

foto: Lone Oest og Ellen Sandahl Sørensen med poster på Nordisk Folkesundhedskonference 2017 i Ålborg

 

 

 

 

Læs mere

Ellen har deltaget i nationale og internationale projekter og aktiviteter og har en publikationsliste. Se hendes faglige profil og besøg også hendes LinkedIn profil.