Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Eva Hoffmann (EHOF)

Eva Hoffmann

Lektor - Sygeplejerskeuddannelsen

Eva Hoffmann er oprindelig uddannet sygeplejerske og har igennem næsten 20 år undervist på sygeplejeuddannelsen på UC SYD.

I 2022 afslutter hun sin ph.d. ved Institut for Regional Sundhedsforskning ved Syddansk Universitet. Ph.d. projektet har fokus på pårørende til ældre, der bliver akut indlagt på sygehuset.

 

Telefon: 7266 5736
E-mail: ehof@ucsyd.dk
By: Aabenraa
LinkedIn: eva-hoffmann-573a6a104

Eva er oprindelig uddannet sygeplejerske ved Den Sønderjyske Sygeplejeskole og har efterfølgende videreuddannet sig med

  • en Diplomuddannelse (SD) ved Sygeplejehøjskolen i København
  • en mastergrad i klinisk sygepleje (MKS) ved Aarhus Universitet samt
  • en Kandidateksamen i sygepleje (Cand.cur.) også ved Aarhus Universitet.

Det arbejder Eva Hoffmann med

Eva arbejder i sit ph.d. projekt på at undersøge og styrke involveringen af pårørende til ældre borgere. Hendes hovedfokus er pårørendes interaktioner og forhandlinger med de sundhedsprofessionelle i tværsektorielle forløb.

Eva’s ph.d. projekt er en del af På FORKANT i Syd, som er et tværsektorielt projekt forankret i et samarbejde mellem Sygehus Sønderjylland, De fire Sønderjyske Kommuner samt områdets praktiserende læger. Projektets overordnede formål er at styrke kvaliteten af sundhedsydelser til ældre i tværsektorielle forløb.

I forbindelse med COVID-19 pandemien gennemfører Eva, sideløbende med sit ph.d. projekt, et kvalitativt projekt omkring pårørende til ældre, der bliver akut indlagt med COVID-19.

Netværk

Eva Hoffmann deltager i forskellige netværk bl.a. Fagligt forum om pårørende under Pårørende Danmark.

Ph.d . projekt om pårørende til ældre

Eva undersøger i sit ph.d. projekt interaktionen mellem ældres pårørende og de sundhedsprofessionelle i forbindelse med ældres akutte indlæggelse.

I tre delstudier sætter Eva fokus på såvel tiden op i mod den akutte indlæggelse, selve indlæggelsen og udskrivelsen inklusiv den første tid efter udskrivelsen.

Fokus er pårørendes forhandlinger med sundhedsprofessionelle og de mulige implikationer disse forhandlinger kan have for den ældres forløb.

Studiet fokuserer bl.a. på pårørendes forhandlingskraft og deres muligheder for at blive involveret i beslutninger omkring den ældres pleje og behandling. 

Studiet bygger på individuelle semistrukturerede interviews samt deltagerobservationer.

Udvalgte udgivelser

Like an ace up the sleeve: An interview study of nurses´ experiences of the contact with relatives in a somatic emergency ward. Hoffmann, E. og Riis Olsen, P. Scandinavian Journal of Caring Sciences. . Publiceret februar 2018. 
 
Studerende lærer at forholde sig til velfærdsteknologi. Sygeplejersken. Tidsskrift for Sygeplejersker. Nr.6/2014.
 
Mundtlige og skriftlige prøver. Hoffmann, E. (2017). I: Eva Hoffmann og Kitt Vestergaard (red.). At studere sygepleje (s.163-202). 
 
Alkohol fra forbrug til afhængighed. Hoffmann, E. (2014). . I: Kamp Nielsen, B. (red.) Sygeplejebogen 3 : teori og metode. 4.udg. Kbh.: Gad, Vol.3. s. 545-572. 24.sider. 
 
Klummer til Tidsskriftet Sygeplejersken:

Vil du vide mere?

Se mere i Eva Hoffmanns forskerprofil