Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Hildegunn Juulsgaard Johannesen (HJOH)

Hildegunn Juulsgaard Johannesen

Hildegunn Juulsgaard Johannesen

Lektor - Læreruddannelsen

Hildegunn forsker indenfor historiedidaktik i grundskolen. Fra 2019-2022 er hun optaget af sit ph.d.-projekt med den foreløbige titel: ”Kontroversielle aspekter i historieundervisningen 7.-9. klassetrin”.

Herudover underviser hun på Læreruddannelsen og Efter- og videreuddannelsen og arbejder primært med udviklings- og forskningsprojekter i relation til læremidler, sociale medier og historie.

Telefon: 7266 4149
E-mail: hjoh@ucsyd.dk
By: Haderslev

Det historiedidaktiske felt

Hildegunn har grundlæggende viden og stor interesse for det historiedidaktiske felt med fokus på historiebrug- og historiefortællingers funktion i undervisningen.

Hun er særlig optaget af de fortællinger som (re-)produceres i klasserummet mellem lærer og elever og i samspillet med læremidler samt de historiske fortællinger, der repræsenteres herigennem. På den måde udforsker hun, hvordan historien bruges til at opnå mening mellem nutid og fortid.

Andre fokusområder indenfor historiedidaktik har været emner og undervisning relateret til konspirationsteorier, fake news og propaganda. 

Perspektiver på læremidler

Et andet fokusområde er læremidler, hvor hun er aktiv deltager i læremiddel.dk og tidsskriftet Learning Tech.

I en årrække har Hildegunn desuden udviklet læremidler i samspil med relevante aktører centreret om at undersøge og udvikle design af læremidler, der understøtter og stilladserer elevers kritiske tilgang til stoffet - bl.a. på danskmindretal.dk og omtankeonline.dk

Udfordringer i en digital tid

Hildegunn er også optaget af at styrke elevers kilde- og kommunikationskritiske kompetencer og etiske sans på sociale medier.

Hun mener det er vigtigt, at fagene kommer aktivt i spil for at understøtte elevers kompetencer til at kunne begå sig online med omtanke. Nedenunder er temaerne i hendes viden- og forskningsområder fremhævet:

  • Historiedidaktik- og undervisning med særlig fokus på historiebrug-og fortælling
  • Læremidler, læremiddelbrug og læremiddelproduktion
  • Digital myndiggørelse, omtanke online og sociale medier med fokus på elevers kilde- og kommunikationskritiske kompetencer samt etisk-moralske sans.

Det arbejder Hildegunn Juulsgaard Johannesen med

I perioden 2019-2022 undersøger Hildegunn i sit ph.d.- projekt, hvilken brug og funktion kontroversielle aspekter har i historieundervisningen. Studiet er et etnografisk inspireret klasserumsstudie i en 7. klasse, tre 8. klasser og en 9.klasse.

Her observerer hun, hvordan kontroversielle aspekter indgår i historieundervisningen som narrativer og brudstykker af narrativer, der produceres i spændingsfeltet mellem læremidler, den relationelle undervisningskontekst og den meningsskabelse mellem nutid og fortid, der etableres kollaborativt i klasserummet.

Formålet er at skabe viden om kompetenceområdet historiebrug. 

Vil du vide mere?

Se Hildegunn Juulsgaard Johannesens forskerprofil på UC Viden.

Udgivelser

What is actually true? Investigating Approaches to Teaching Conspiracy Theories and Alternative Narratives in History Lessons. Peters, R. & Johannesen, H. J., 2020, (Afsendt) I : Acta Didactica Norge - nasjonalt tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid. 2020, Høst

Online med omtanke - hvordan læremidler kan fremme folkeskoleelevers kommunikationskritiske kompetence. Johannesen, H. J., Skov, L. I. & Albrechtsen, T. R. S., 2018, I : Læring og Medier. 11, 19

Ægte død og ødelæggelse: Minecraft og historiske scenarier. Johannesen, H. J., 2017, I : RADAR – Historiedidaktisk Tidsskrift.