Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Jens Jakob Ellebæk (JJEL)

Jens Jakob Ellebæk

Lektor - Læreruddannelsen

Jens Jakob Ellebæk arbejder i øjeblikket med sit ph.d. projekt, hvor han forsker i natur/teknologilæreres oplevelse af at udvikle Pedagogical Content Knowledge (PCK)

Han har tidligere forsket i naturfagslæreres udvikling af fagdidaktisk kundskab og undervist på Læreruddannelsen i forskellige naturfag med et særligt fokus på undervisningsfaget natur/teknologi.

Telefon: 7266 5041
E-mail: jjel@ucsyd.dk
By: Haderslev
LinkedIn: jens-jakob-ellebæk-04a56b26
UC Viden: Se profil

Ph.d. om naturfagslæreres udvikling af fagdidaktisk kundskab

I sit ph.d. projekt forsker Jens Jakob i natur/teknologilæreres oplevelse af at udvikle Pedagogical Content Knowledge (PCK) gennem deres praksis som uddannede lærere i folkeskolen.

Læreres faglighed er dyb og kompleks og tager mange år at udvikle. Projektet har som mål at komme den mere indholdsspecifikke pædagogiske viden og kompetence (fagdidaktisk kundskab) nærmere og få et mere nuanceret indblik hvad den indeholder og hvordan den udvikles.

Det mere overordnede formål er at bidrage til lærere, lærerstuderende og beslutningstageres forståelse af kompleksiteten i og dybden af denne faglighed.

Netværk og faglighed

Derudover er han fungerende censorformand for natur/teknologi ved læreruddannelserne i Danmark, og udpeget af Forsknings- og Udviklingsministeriet som lektorbedømmelsesformand på sektorniveau. 

Jens Jakob har også arbejdet med en række andre områder indenfor naturfagsdidaktik, naturfaglig dannelse mv., og har blandt andet været redaktør på webantologien med introducerende artikler til særlige naturfagsdidaktiske felter.