Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Lars Petersen (LPET)

Lars Petersen

Lektor - Læreruddannelsen

Lars Petersen underviser på Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen. Han er oprindelig uddannet cand. scient. i fysik og kemi fra Aarhus Universitet og har en ph.d. i astrofysisk grundforskning.

Han har mere end 25 års praksiserfaring med formidling og ledelse i eksterne læringsmiljøer. 

Telefon: 7266 4105
E-mail: lpet@ucsyd.dk
By: Esbjerg
UC Viden: Se profil

På Læreruddannelsen underviser Lars i natur/teknologi, fysik/kemi samt digital dannelse og teknologiforståelse. Han underviser også på pædagoguddannelsen i natur og udeliv.

Det arbejder Lars med

Lars er følgeforsker på sektorprojektet TEKFAG (kompetenceløft i teknologiforståelse på Læreruddannelsen) finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Han interesserer sig desuden for åben skole og sammenspillet mellem kommunale forvaltninger, grundskoler og eksterne læringsmiljøer samt overgange mellem natur/teknologi og naturfagene i overbygningen.

Netværk

Lars Petersen deltager i projektet: LSUL 2.0 i Laboratoriet for sammenhængende uddannelse og læring.

Han er medlem af DASERA’s speciel interest group om undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning.

Lars er også udpeget som PLF-koordinator for UC SYD's deltagelse i NAFA-programmets indsats vedrørende kompetenceudvikling i læreruddannelsen (7-årigt nationalt program).