Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Lasse Stenmann Jørgensen (LSJO)

Lasse Stenmann Jørgensen

Lasse Stenmann Jørgensen

Lektor - Pædagoguddannelsen

Ekspert i leg, legekultur og pædagogen som legende rollemodel.

Lasse Stenmann Jørgensen underviser på Pædagoguddannelsen på UC SYD og forsker i små børns lege og pædagogens deltagelse, bl.a. i projektet PLAY LAB.

Telefon: 7266 3037
E-mail: lsjo@ucsyd.dk
By: Kolding

Siden Lasse Stenmann Jørgensen startede som pædagogmedhjælper – og sidenhen pædagog og underviser -  har han været optaget af hvad pædagogisk involvering i børns leg kan bidrage med. Den virksomhed som ligger i at følge børns egne initiativer, og det som opstår ud af ingenting, men som får liv gennem børn og voksnes fælles leg finder han særligt fascinerende. Især i en tid hvor legen har været udfordret af en særlig læringsdiskurs med fokus på voksenstyring og læringsaktiviteter.

If we underestimate the learning value of play, we will undereducate the children

Alice Meckley

2017

Vil du vide mere?

Se Lasse Stenmann Jøgensens forskerprofil og læs mere om videnstemaet leg og legekultur i dagtilbud, hvor Lasse Stenmann Jørgensen er en af UC SYD's eksperter.

Udgivelser

Kampen om pædagogikken – Pædagogen som sædvanens- eller fagets vogter (Kandidatspeciale afhandling) Jørgensen, Lasse Stenmann (2015) Syddansk Universitet.