Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Lea Deichmann Nielsen (LDNI)

Lea Deichmann Nielsen

Lektor - Sygeplejerskeuddannelsen

Lea Deichmann Nielsen forsker i reduktion af brugen af tvangsforanstaltninger indenfor voksenpsykiatrien – særligt reduktion af brugen samt varigheden af bæltefiksering blandt indlagte retspsykiatriske patienter. Hun underviser også på Sygeplejerskeuddannelsen.

Telefon: 7266 2860
E-mail: ldni@ucsyd.dk
By: Esbjerg
LinkedIn: lea-deichmann-nielsen-26b2b3126

Reduktion i brugen af tvangsforanstaltninger

Lang varighed af bæltefiksering i Danmark er gentagne gange blevet kritiseret som dårlig behandling af Den Europæiske Komité for Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straffe (CPT) i 2002, 2008 og 2014.

I maj 2014 satte den danske regering et mål om at reducere antallet af patienter, der udsættes for bæltefiksering og antallet af bæltefikseringsepisoder> 48 timer med 50% inden 2020. Både nationalt og internationalt har der været stigende fokus på at reducere brugen af tvangsforanstaltninger; De seneste nationale tal fra 2017 viser en reduktion i både frekvens og varighed af bæltefiksering, men den gennemsnitlige varighed af en episode> 48 timer var 117,3 h/ 4,9 dage.

Ifølge CPT bør varigheden dog være så kort som muligt (kun et par minutter til et par timer), den maksimale varighed må ikke overskride 6 timer og "under ingen omstændigheder overstige 24 timer". Der er således fortsat brug for forskning i reduktion af varigheden.

Lea har fra 2013-2015 deltaget i forskning omkring hvad der karakteriserer langvarige episoder med bæltefiksering og hvad der udgør årsager til denne langvarige brug blandt danske retspsykiatriske patienter.

MR-CRAS - et nyt korttids risikovurderingsinstrument

Lea har desuden gennem 2014-2018 udviklet og valideret et nyt korttids risikovurderingsinstrument: Mechanical Restraint – Confounder, Risk Alliance Score (MR-CRAS) instrument.

Instrumentet bruges af psykiatrisk sundhedspersonale til systematisk og transparent observation og vurdering af patientens parathed til at blive løsnet fra bæltefiksering på time for time basis med henblik på at reducere varigheden af bæltefiksering så meget som forsvarligt muligt.

Originaliteten ved MR-CRAS er tredobbelt:

 • udviklet til brug under bæltefiksering
 • omfatter de særlige forhold, der gør sig gældende i sundhedspersonalets vurderingsproces
 • har til formål at reducere varigheden af denne tvangsmæssige foranstaltning

Det beskæftiger Lea Deichmann Nielsen sig med

I forlængelse af sit forskningsområde, arbejder Lea med følgende fagområder:

 • Retspsykiatri/ generel voksenpsykiatri
 • Reduktion af varigheden af bæltefikseringer
 • Faktorer associeret med og variation i brugen af tvangsforanstaltninger i psykiatrisk praksis
 • Patient og personale perspektiv på brugen af tvangsforanstaltninger (særlig bæltefiksering) i psykiatrisk praksis
 • Interventioner til reduktion af tvangsforanstaltninger (særlig bæltefiksering)
 • Risikofaktorer associeret med aggression og vold
 • Risikovurdering omkring aggression og vold
 • Klinimetri herunder instrumentudvikling (fx risikovurderingsinstrument) via kvalitative og kvantitative forskning (konceptualisering, overflade og indholdsvalidering, pilottestning, feltstudie (konstruktions) testning

På UC SYD underviser Lea indenfor følgende områder:

 • Evidensbaseret praksis herunder bl.a. fokus på klinisk retningslinjer
 • Folkesundhed – med særligt fokus på epidemiologiske undersøgelsesdesigns og kvantitative analyser
 • Kvalitative analyser og metoder (særligt fokusgruppeinterviews og tematiske indholdsanalyse)
 • Videnskabsteori
 • Forskningsetik
 • Forskningsprocessen
 • Akademisk opgave skrivning
 • Implementerings modeller og ledelse af forandring teori
 • Diabetes sygepleje og sygdomslære

Vil du vide mere?

Se Lea Deichmann Nielsens forskerprofil og hendes profil hos Researchgate

Aktuelle projekter

De næste skridt i bestræbelserne på at reducere varigheden af bæltefiksering er udviklingen af interventioner til brug under bæltefiksering, der er målrettet de enkelte patienters MR-CRAS-scoringer. Formålet er at fremme patientens frigivelse så hurtigt som muligt.

MR-CRAS profil studie

MR-CRAS profil studiet har til formål at statistisk analysere og udvikle mulige profiler over tid i patienters MR-CRAS scoringer indenfor confounders, risikoadfærd og alliance parametre
 

Kvalitativ evidens syntese af eksisterende studier

Kvalitativ evidens syntese (systematisk review) af eksisterende studier har fokus på personale relaterede faktorer, der har positiv indflydelse på reduktion af bæltefiksering, særlig varigheden.

Resultaterne af denne evidens syntese samt ovenstående profilstudie skal understøtte udviklingen af interventioner, hvis mål er at fremme patientens/ patientgruppers løsning fra bæltefiksering.

Projektvejleder på Ph.d studier

Lea er tilknyttet som projektvejleder på to kommende Phd studier, der i forskellige henseender udvikler og tester effekten af målrettede interventioner, kombineret med MR-CRAS observationer og vurderinger, på varigheden af bæltefiksering mv.

 • Udvikling og testning af “Guided Clinical Decision-making for Mechanical Restraints Use” (GCDMR)
 • Udvikling og testing af MR-CRAS målrettede interventioner til brug under bæltefiksering

Projekterne forventes at starte ved udgangen af 2019 eller opstartet af 2020.

Lea er desuden åben for nye projekter indenfor sundhedsfaglig praksis af både kvalitativ og kvantitativ karakter indenfor andre fagområder

Netværk

Lea deltager i følgende forskningsnetværk:

Udgivelser

Development and validation of the Mechanical Restraint – Confounders, Risk, Alliance Score (MR – CRAS) among forensic mental health clinicians – A new short-term risk assessment instrument for observation and assessment of the forensic mental health inpatient’s readiness to be released from mechanical restraint. Nielsen, LD, May 2018, PhD Thesis, OPEN, Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital/Department of Clinical Research, Print & Sign, SDU, 2018

Construct validity of the Mechanical Restraint – Confounders, Risk, Alliance Score (MR – CRAS): a risk assessment instrument. Nielsen LD, Bech P. Hounsgaard L, Gildberg FA. 2018, Submitted

Forensic mental health clinician´s experiences with and assessment of alliance regarding the patient´s readiness to be released from mechanical restraint. Int J Ment Health Nurs. Nielsen LD, Gildberg FA, Bech P, Dalgaard JL, Munksgaard G, Hounsgaard L. 2018;27:116-25..

Mechanical restraint-confounders, risk, alliance score': testing the clinical validity of a new risk assessment instrument. Nord J Psychiatry. Deichmann Nielsen L, Bech P, Hounsgaard L, Alkier Gildberg F. 2017;71(6):441-7.

As times goes by: Reasons and characteristics of prolonged episodes of mechanical restraint in forensic psychiatry. Journal of Forensic Nursing. Gildberg FA, Fristed F, G M, Moeller EH, Nielsen LD, Bradley SK. 2015;11(1):41-50.

Abstracts

Conference abstract. “Development of the MR-CRAS (Mechanical Restraint – Confounding-Risk-Alliance-Score) and validation among forensic psychiatric staff and experts” Fifth International Conference on Violence in the Health Sector. Broadening our view – responding together. Eds. Needham, I. McKenna, K. Frank, O. Oud, N. Kavannah, Dwingeloo & Oud Consultancy, 2016, Amsterdam

Conference abstract. “Development and validation of the “Mechanical Restraint – Confounder, Risk, Alliance Score” among forensic mental health clinicians” 10th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry. Eds. Callaghan, P. Oud, N. Nijman, H. Palmstierna, T. Duxbury, J. Oud Consultancy, 2017, Amsterdam