Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Lene Illum (LISK)

Lene Illum Skov

Lene Illum

Lektor - Læreruddannelsen

Lene er cand.mag i dansk, fransk og drama. I perioden 2020-23 er Lene Illum Skov ph.d.-studerende, hvor hun forsker i mundtlighed med lytning som et særligt perspektiv. Her undersøger hun, hvordan lytning som læringsstrategi kan kvalificere elevernes faglige udbytte i dansk-undervisningen, når eleverne deltager i fagets samtalekultur.

Telefon: 7266 4259
E-mail: lisk@ucsyd.dk
By: Haderslev
UC Viden: Se profil

Literacy og danskfagets didaktik

Lene er ansat i Forskningsprogrammet Skole og undervisning og arbejder med literacy og danskfagets didaktik primært i grundskolen og på erhvervsskoler.

Det omfatter forsknings- og udviklingsprojekter inden for feltet, men også formidling i forbindelse med kompetenceudvikling af lærere, skoleudvikling og undervisning på læsevejlederuddannelsen.

Universitetsskolen

Lene er desuden tilknyttet Universitetsskolen, som er et forpligtende samarbejde mellem Læreruddannelsen, Forskning og skoler i tre forskellige kommuner.

Universitetsskolen er kendetegnet ved, at deltagerne i fællesskab undersøger og afprøver, hvordan en undersøgende og eksperimenterende undervisning kan blive en større del af den didaktiske praksis med det formål at styrke elevernes læring. 

Lene er endvidere en del af læremiddel.dk, hvor hun arbejder med udvikling og forskning indenfor danskfagets didaktik og fagets læremidler gennem undersøgelser og analyser af læremidler og læremiddelbrug.

Publikationer

Dialog og lytning. Carlsen, D. og Skov, L.I (2020). I: Brodersen m.fl. (red.): Didaktisk opslagsbog. 50 begreber om lærerens undervisning, Hans Reitzels Forlag

Mundtlighed i danskfaget og dets læremidler. (in review). Skov, L.I. & Carlsen, D. (2020). Learning Tech.

Online med omtanke - Hvordan læremidler kan fremme folkeskoleelevers kommunikationskritiske kompetence. Johannesen, H.J., Skov, L.I. og Albrechtsen, T.R.S. (2018). I: Tidsskriftet Læring og Medier (LOM), nr. 19: Teknologiforståelse, digital dannelse og computational thinking.

Tidlig literacy på tværs. Skov, L.I. I: Albrechsen et al (2017): Professionsdannelse og samarbejde på tværs i skolen, Djøf Forlag

Læseguides til digitale didaktiske læremidler. Christiansen, C. og Skov, L.I. I: Carlsen, D. og Hansen, J.J. (2015) (red.): Digital læsedidaktik, Akademisk. 
 
Kend dit værktøj – et samarbejde mellem faglærer og læsevejleder. Jensen, P.G. og Skov, L.I. (2018). I: Viden om literacy Vol. 24: Unge og literacy. National Videncenter for læsning

At lytte for at lære – et deltagerorienteret perspektiv på lytning i folkeskolen. Skov, L.I. (2018). I: Viden om literacy 23: At tale for at lære, National Videncenter for læsning

Skrivning i alle fag. Skov, L.I.: I: Hansen, J.J (2017) (red.): Digital skrivedidaktik, Akademisk Forlag. 

Se alle Lene Ilum Skovs publikationer på UC Viden.