Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Lone Houmann Holst (LHHO)

Lone Holst

Lone Houmann Holst

Faglig leder - Videreuddannelsen

Telefon: 7266 5211
E-mail: lhho@ucsyd.dk
By: Haderslev
LinkedIn: lone-houmann-holst-8041678

Lone er er faglig leder af UC SYDs pædagogiske efter- og videreuddannelse for pædagoger, lærere, institutionsledere og ansatte i kommunernes forvaltninger. Hun er uddannet folkeskolelærer og cand. pæd. i generel pædagogik.

Hun har 15 års erfaring som folkeskolelærer, hvor hun både har undervist på specialområdet og udskolingen. Derudover har hun været tilknyttet det pædagogiske læringscenter som skolebibliotekar.

Lone har erfaring med at tilrettelægge og koordinere kursus, uddannelses- og kompetenceudviklingsforløb på folkeskoleområdet. Hun har desuden erfaring med projektkoordinering og ledelse.

Faglige netværk
For at holde sig opdateret om udviklingen på skoleområdet, deltager Lone bl.a. i forskellige faglige netværk som

  • Nationalt netværk for kompetenceudvikling i folkeskolen
  • Kommunalt netværk for kompetenceudvikling i folkeskolen
  • Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen i UC SYD
  • Professionshøjskolernes ressourcegruppen for folkeskolen