Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau
 • Korte forløb og konsulentydelser For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere eller konsulentydelser

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Videnstemaer UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.
 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Vinie Diana Hvidbak Levisen (VDHL)

Videncenter for Sundhedsfremme

Vinie Levisen

Vinie Diana Hvidbak Levisen

Konsulent - Institut for sundhed

Telefon: 7266 4321
E-mail: vdhl@ucsyd.dk
By: Kolding

Vinie Levisen er sygeplejerske og master i læreprocesser. Hun arbejder med sundhedspædagogik, forebyggelse og sundhedsfremme både i forbindelse med kompetenceudvikling af sundhedspersonale og i udviklings- og forskningsprojekter. Hun forsker i mænds sundhed, hvor hun særligt fokuserer på at undersøge, hvordan mobile sundhedsapplikationer kan påvirke mænds fysiske sundhed.

Det arbejder Vinie med:

Mænds sundhed

Vinie har i flere år arbejdet med mænd som målgruppe i det sundhedsfremmende arbejde. Der er stor ulighed i sundhed fra de højest til de lavest uddannede mænd i Danmark, hvilket gør det særligt vigtigt at finde metoder til, at lavt uddannede mænd kan styrke deres sundhed. I den forbindelse har Vinie forskningsresultater, der viser, at applikationer til mobiltelefonen kan have en effekt, så mænd både tænker mere på sundhed og fysisk aktivitet - og bevæger sig mere.

Sundhedspædagogik, forebyggelse og sundhedsfremme

Vinie er engageret i at udbrede viden om sundhedspædagogisk samarbejde mellem professionelle og voksne og har deltaget i flere projekter sammen med Region Syddanmark og Steno Diabetescenter. Her har hun medvirket i udarbejdelsen af sundhedspædagogiske koncepter, der omfatter både teoretiske modeller og praksisværktøjer. Det seneste projekt involverede både voksne med psykisk sygdom, deres pårørende og professionelle som fx fysioterapeuter, pædagoger, socialrådgivere og sygeplejersker i udviklingsarbejdet.

Forandrings- og læreprocesser

Vinie er certificeret coach og har stor erfaring med både individuel coaching og coaching i organisationsændringer. Hun underviser i den motiverende samtale og arbejder med transfer som læringsmetode. Hun har i flere kommuner uddannet store personalegrupper i kulturændringer, bl.a. til at bruge motiverende samtaler med henblik på at skabe mestring og medborgerskab, så borgerne opnår de bedste muligheder for at pleje deres egen sundhed.

Efteruddannelse og diplommoduler for sundhedspersonale

Vinie har en mangeårig erfaring inden for efter- og videreuddannelsesområdet. Hun er ansvarlig for den landsdækkende efteruddannelse for konsultationssygeplejersker, og hun underviser på sundhedsfaglige diplomuddannelser, blandt andet klinisk vejledermodul. En af hendes spidskompetencer er at skabe dynamiske læreprocesser, der er målrettet praksis. Dette betyder, at hun støtter de fagprofessionelle, som er på videreuddannelse, i at reflektere over, diskutere, forholde sig kritisk til og afprøve undervisningens indhold i samspil med egen praksis, således at den nye viden kobles til og udvikles sammen med arbejdsstederne.

Styrkelse af frivillige netværk

Vinie er UC SYDs projektleder på projektet In For Care, som er et samarbejde mellem 9 partnere fra seks Nordsøregions-lande (Norge, Sverige, Danmark, Skotland, Holland og Belgien). Der deltager repræsentanter fra regioner, kommuner, universiteter og university colleges i projektet, og formålet med In For Care er at skabe og udbygge netværk mellem den offentlige sektor og frivillige.

Solidaritet og medborgerskab er nøgleord, når almindelige borgere skal træde ind i frivillig støtte og omsorg i sociale og sundhedsmæssige opgaver. In For Care udforsker og implementerer mulighederne for at styrke frivillige netværk gennem nye metoder, f.eks. apps og e-læringsprogrammer. Læs om den spændende, internationale konference, som UC SYD arrangerede for projektet.

Jeg tror på, at alle mennesker har noget sundt i sig! Nogle har mere brug for støtte end andre – men det vigtigste er, at den enkelte og menneskerne omkring vedkommende får fokus på sunde muligheder.

Uddannelseskonsulent Vinie Levisen, Videncenter for Sundhedsfremme

Læs mere

Vinie har medvirket i en række udviklingsprojekter og aktiviteter og har fået udgivet både nationale og internationale publikationer. Se den komplette liste i hendes forskerprofil

Blandt Vinies udgivelser kan nævnes følgende:

 1. Levisen, V.D., Castaño, F.M., Jensen, C.S. (2017): Controlled clinical trial of how mobile health applications affect blue-collar men’s physical health as well as thoughts and actions in relation to their own physical health. I: J Hosp Manag Health Policy 2017;1:3.
 2. Levisen, V.D.H. og Jlil, B.V. (2017): Evaluering- og læringsopsamling. UC SYD og Bensaid Vincent Aps. 
 3. Levisen, V. og Pedersen, U. (2012): Motivationssamtalen i et sundhedspædagogisk perspektiv. I: Simovska, V. og Jensen, J.M.: Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. Gads Forlag, side 231-245