Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Funktionelle lidelser

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Få indsigt i den aktuelle viden om funktionelle lidelser, og hvordan denne viden kan overføres til praksis.

  • Få den aktuelle viden om og erfaring med funktionelle lidelser.
  • Bliv klogere på, hvordan du kan anvende viden og metoder i arbejdet med mennesker med funktionelle lidelser.

Funktionelle lidelser er en betegnelse for en gruppe tilstande, der er karakteriseret ved, at patienten er plaget af fysiske symptomer, som ikke kan tilskrives en kendt, veldefineret somatisk eller psykiatrisk lidelse. Funktionelle lidelser spænder fra lette tilstande med forbigående symptomer til svært invaliderende tilstande. Det vurderes, at ca. 10 % af befolkningen har en funktionel lidelse i en sådan grad, at deres livskvalitet er påvirket.

Mennesker med funktionelle lidelser ses ofte inden for såvel sundhedsvæsenet som det kommunale social- og arbejdsmarkedssystem. Der er tale om mennesker i en meget svær og kompleks situation, og der er oftest behov for koordineret indsats og samarbejde mellem alle involverede instanser. Derfor er det vigtigt med viden om funktionelle lidelser i alle relevante faggrupper - og generelt i befolkningen.

På kurset præsenteres du for den aktuelle viden og erfaring med funktionelle lidelser. Vi fokuserer på sygeplejerskens, fysio- og ergoterapeutens samt den psykomotoriske terapeuts rolle, opgaver og muligheder i arbejdet med mennesker med funktionelle lidelser. Vi har også fokus på anvendelsen af viden og metoder i daglig praksis - både i det monofaglige og det tværfaglige arbejde.

Det lærer du på kurset:

  • Få den aktuelle viden om funktionelle lidelser - bl.a. definition, årsager, behandling og forebyggelse.
  • Bliv introduceret til grundprincipperne i behandling og håndtering - ACT (Acceptance and Commitment Therapy), kognitiv terapi, MBSR (Mindfulnessbaseret stressreduktion) og GET (Graded Exercise Therapy).
  • Bliv klogere på metoder og redskaber - hvad kan anvendes, og hvordan kan det overføres til daglig praksis?
  • Få indsigt i faggruppernes særlige roller og opgaver samt det fremtidige arbejde.
Hvem henvender kurset sig til?

Fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, psykomotoriske terapeuter og andre sundhedsprofessionelle, der har kontakt med mennesker med funktionelle lidelser.

Pris

Det koster 4.500 kr. + moms at deltage.

Kursusbevis

Alle kursusdeltagere, der har deltaget min. 80%, vil modtage et kursusbevis.

De vigtige detaljer

På nedenstående side finder du alt, hvad du skal vide om til- og afmelding til vores efter- og videreuddannelsesmoduler, samt eksamener og udgifter. 

Er du interesseret i at få op til 10.000 kr. årligt til videreuddannelse? Så læs mere her.

Tilmeld dig her

Funktionelle lidelser

Nedenfor kan du se hvor og hvornår, vi udbyder modulet. Tryk på + for mere information

Kurset udbydes ikke i øjeblikket.