Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Sikkerhed ved maskiner

UC SYD Videreuddannelse

Udbyder: Kursus

Uddannelse: Kurser i håndværk og design/sløjd

ECTS: 7,5

Tilmeld

Opnå grundlæggende kompetencer og færdigheder ved betjening af båndsav, rundsav og afretter/tykkelseshøvl

På modulet opnår du grundlæggende kompetencer og færdigheder i de almindeligt forekommende arbejdsfunktioner ved betjening af båndsav, rundsav og afretter/tykkelseshøvl.

Der undervises i maskinorientering og maskinbrug, herunder vedligeholdelse og maskinbetjening med stor vægt på indøvelse af sikre arbejdsvaner. Foruden i sikkerhedsregler, brug af hjælpeværktøjer, personlige værnemidler, materialekendskab og tegningsforståelse.

Gennemført enkeltfag giver dokumenterede praktiske kompetencer og fornødent kendskab til benyttelse af ovennævnte maskiner.  

Enkeltfaget er en del af Sløjdlæreruddannelsen men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender enkeltfaget sig til?

Enkeltfaget er for dig, der varetager undervisning i sløjd som lærer, pædagog eller som arbejdsform i andre fag i skolen samt som aktivitet i SFO’er, i institutioner med videre. 

Det står der om enkeltfaget

Formål  

  • At opnå grundlæggende kompetencer og færdigheder i de almindeligt forekommende arbejdsfunktioner ved betjening af båndsav, rundsav og afretter/tykkelseshøvl.  

Indhold  

  • Der undervises i maskinorientering og maskinbrug, herunder vedligeholdelse og maskinbetjening med stor vægt på indøvelse af sikre arbejdsvaner.  
  • Der undervises i sikkerhedsregler, brug af hjælpeværktøjer, personlige værnemidler, materialekendskab og tegningsforståelse.  

Kompetence  

  • Gennemført enkeltfag giver dokumenterede praktiske kompetencer og fornødent kendskab til benyttelse af ovennævnte maskine