Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

App skal hjælpe stroke-overlevere bedre tilbage til livet

Danskerne lever længere og derfor vil antallet af mennesker, der lever med langvarige følger af et stroke, højest sandsynligt stige. Samtidig får vi færre sundhedsmæssige ressourcer, kortere indlæggelsestider på sygehusene og mere rehabilitering vil foregå i kommunerne. Så der er brug for nye løsninger til at støtte stroke-overleveren og de pårørende i hjemmet.

Publiceret:

Derfor skal ph.d. studerende Mille Marwaa de næste to et halvt år beskæftige sig med at tilpasse og udvikle  en app løsning, der kan hjælpe stroke-overleveren bedre tilbage til livet. 

App’en skal understøtte den eksisterende rehabilitering, så patienter og pårørende føler sig bedre støttet. De skal have lettere adgang til informationer og dialog med fagprofessionelle. Og så skal stroke overleveren og den pårørende have bedre overblik over hele rehabiliteringsforløbet.

Mille Nabsen Marwaa

Ph.d. studerende

Mille Marwaa er lektor på Fysioterapeutuddannelsen og forsker også på UC SYD. Hun er startet på sin ph.d. 1. december 2020, men starter ikke startet på bar bund. Forskningen viser, at brugerinvolvering øger stroke-overleverens empowerment og autonomi. Samtidig er brugen af informations- og kommunikationsteknologier (ICT) som eksempelvis en app  en nødvendighed i samfundet i dag.

Påvirker aktivitetsniveau og sociale relationer positivt

Patienter og deres pårørende oplever, at ICT-løsninger har stor betydning efter et stroke i form af tryghed, bedre information og kommunikation med sundhedsprofessionelle, og så fremmer det både aktivitetsniveauet og de sociale relationer. 

 - Terapeuterne på sygehusene og i kommunerne inddrager ICT løsninger allerede i vurderingsfasen af et stroke, og peger også på, at en app-løsning kan favne større dele af rehabiliteringsforløbet til stroke-overlevere, der ofte har komplekse rehabiliteringsforløb, fortæller Mille Marwaa.

Patient og pårørende skal støttes

Meget ansvar for rehabiliteringsforløbet ligger efterhånden hos patienten og de pårørende, derfor skal patienterne og de pårørende rustes til denne opgave, og de skal lære at anvende app´ens indhold allerede i akutforløbet efter stroke.

Det gælder også om at tage bedre hånd om de pårørende, som ofte har lige så meget brug for støtte, da deres liv jo ligeledes ændres efter sådan en sygdom. Så de pårørende modtager samme adgang til app´ens indhold, som patienten, der er ramt at stroke – selvfølgelig med forudsat samtykke.

Mille Nabsen Marwaa

Ph.d. studerende

Ikke to patienter er ens

Det overordnede mål med ph.d projektet er at udvikle og teste en ICT-løsning til at støtte stroke-overleverens og den pårørendes oplevelse af sammenhæng og empowerment indenfor person-centreret stroke-rehabilitering. Og det kan kun ske ved hjælp af brugerinvolvering af patienter, pårørende og terapeuter.

 - Det neurologiske speciale er komplekst, Ikke to patienter er ramt på samme måde og derfor bliver tilgangen forskellig fra gang til gang, forklarer Mille Marwaa, - det er også et speciale, hvor terapeuten kan gøre en stor forskel for patienten og deres fremtidige funktionsniveau og dermed livskvalitet. 

Fascineret af det neurologiske speciale

Det neurologiske speciale har fascineret Mille Marwaa siden hun var i praktik under fysioterapeutuddannelsen, og hun har løbende dygtiggjort sig indenfor feltet både med praksiserfaring og kurser.

 - Inden jeg var færdiguddannet, fik jeg et studiejob i en sommerferie på et neurorehabiliteringscenter i Tyskland, og mit første job som færdiguddannet fysioterapeut var indenfor genoptræning af senhjerneskadede mennesker, beretter Mille Marwaa.

Hun har efterfølgende arbejdet med den neurologiske praksis på OUH, i Tyskland og med hjerneskadede børn.

Udgangspunkt i Mit sygehus app’en

Mille Marwaas speciale fra den sundhedsfaglige kandidatuddannelse på SDU  og efterfølgende studier pegede i retning af, at den eksisterende app Mit sygehus kan anvendes. App´en anvendes allerede til flere kroniske lidelser, men er endnu ikke implementeret på stroke området. Det er næste skridt i ph.d. projektet.

 Mit sygehus indeholder allerede flere funktionaliteter som stroke-overlevere, pårørende og terapeuter efterlyser, så derfor er målet at tilpasse og justere Mit sygehus efter brugernes behov. Bagefter skal den  afprøves for at se om brugerne oplever større empowerment med støtte fra app løsningen sammen med den vanlige rehabilitering.

Mille Nabsen Marwaa

Ph.d. studerende

Målet for projektet er at øge stroke-overleverens empowerment  med et mere transparent rehabiliteringsforløb, der samtidig tager bedre hånd om de pårørende. 


Fakta om ph.d. projektet

Titlen på projektet er Empowerment in Stroke rehabilitation and everyday life. 

Projektet er inddelt i tre faser:

 • Fase 1 (gennemført)
  Relevante stakeholders oplevelser (stroke overleveres, pårørendes, terapeuters) vedrørende inddragelsen af ICT-løsninger i stroke rehabilitering (2015-2020). 

  Et scoping review vedrørende hvilke apps der eksisterer til stroke rehabilitering og hvor i rehabiliteringsforløbet disse understøtter den stroke-ramte er gennemført. 36 artikler blev inkluderet, hvoraf 20 understøtter vurderingsfasen, 13 understøtter træningsdelen. Kun 3 artikler inddrager app-løsninger til at understøtte udskrivningen og deltagelse i hverdagslivet. Ingen af de inkluderede artikler inddrager stroke-ramte med svære kognitive og motoriske deficits. 
   
 • Fase 2
  Udvikling af en person-centreret ICT-løsning gennem observationer i alle faser af neurorehabiliteringen, samt gennemførelse af mindst 4 workshops  med relevante stakeholders. Løsningen testes i 8 casestudier på tværs af sektorgrænser. ICT-løsningen tager udgangspunkt i den kendte app-løsning Mit sygehus, og vil blive tilpasset målgruppens ønsker og behov (2021-2022).
   
 • Fase 3
  En proces-evaluering gennemføres med fokus på stroke overlevernes og de pårørendes oplevelse af sammenhæng og empowerment gennem bruges af ICT-løsningen, samt terapeuternes oplevelser og erfaringer med inddragelsen af ICT-løsningen til at understøtte rehabiliteringsprocessen (2022-2023).

Design and metode
Projektet har et kvalitativt design, med inddragelse af Experience-Based Co-Design i udviklingsfasen, samt Medical Research Council’s guidelines vedrørende evaluering. Data analyseres med brug af Charmaz´ constructivist grounded theory tilgang.

Ph.d. projektet er forankret i Forskningsenheden for Rehabilitering under Klinisk Institut på SDU.

Læs mere om Mille Nabsen Marwaas forskning og UC SYD Forskning.

Kilder: