Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Forskning i velfærdssamfundets vilkår og muligheder

Dygtigere professioner og dygtigere professionsstuderende

Forskning

Vi forsker i velfærdsprofessionernes udfordringer og muligheder. I samarbejde med praksis skaber vi ny viden, der gør lærere, pædagoger, sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialrådgivere og vores professionsstuderende dygtigere.  

01

Forskning i velfærdssamfundets vilkår og muligheder

Dygtigere professioner og dygtigere professionsstuderende

Mange tusinde mennesker sørger hver dag for, at velfærdssamfundets institutioner fungerer: Vores børn kan gå i skole og blive passet i daginstitutioner. Gravide kan få rådgivning og hjælp til fødslen. Udsatte mennesker kan få hjælp til at komme på rette spor. Vi kan blive behandlet på sygehusene og få træningsprogrammer til vores skavanker. Og så videre.

Forskning, der betyder noget i hverdagen

På UC SYD forsker vi i spørgsmål og udfordringer som lærere, pædagoger, sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialrådgivere oplever i hverdagen. Vi dykker ned i de spørgsmål og undersøgelsesfelter, som kan forbedre velfærdssamfundets institutioner. Både for de ansatte. For samfundet. Og for alle os, som bruger velfærdsydelser.

Samtidig kvalificerer vi vores professionsuddannelser og videreuddannelser med forskningsbaseret viden. På den måde udvikler vi både professionerne og uddanner dygtigere studerende.

Studerende på UC SYD deltager i Forskningsdagen

Læs også: "Forskning er mere fedt, end det er farligt"

Forskningsdagen på UC SYD åbner de studerendes øjne for, at forskning faktisk er mere fedt, end det er farligt.

Lektor og forsker, Jette Lindgaard, ser flere gode grunde til at gøre de studerende til en aktiv del af forskningen. Læs mere.

02

UC SYDs eksperter

Har du brug for en ekspert indenfor folkeskolen, pædagogik, dannelse, inklusion, sundhedsfremme eller sundhedsinformation?

Du kan bruge vores eksperter til at rammesætte, konkretisere og give dig en ny forståelse for de udfordringer og muligheder, vi oplever indenfor velfærdsprofessionerne nu.

Vi har en dyb og samtidig bred viden inden for velfærdsprofessionerne med en særlig tradition og særlige kompetencer inden for inklusion, skoleområdet, dagtilbud og fagdidaktik.

Find en af vores eksperter her

03

Forskning i samarbejde med praksis

UC SYD har et tæt samarbejde med institutioner, regioner, sygehuse, kommuner, skoler og børnehaver. Samarbejdet ser vi som en stærk platform for forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for professionerne.

Det sikrer, at vi har kontakt med, hvilke problemstillinger og udfordringer, som optager professionerne til daglig. Og det sikrer, at vi kan dele den viden vi opbygger i relevante sammenhænge. Ofte foregår forskningen som aktionsforskning i samarbejde med forskellige institutioner eller organisationer.

Et eksempel er projektet Universitetsskoler, som vi laver i samarbejde med Aabenraa, Kolding, Esbjerg kommuner.

04

Videnstemaer

Vi har et særligt fokus på specifikke videnstemaer, hvor vi forsker i de spørgsmål og udfordringer, velfærdsprofessionerne oplever.

Målet er at hjælpe lærere, pædagoger, sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialrådgivere med kvalificerede løsninger på aktuelle udfordringer.

Vores forskere har en dyb forskningsviden i hvert enkelt tema. Du kan f.eks. blive klogere på fysisk aktivitet og læring, netværksinddragelse og socialt arbejde, inklusion og eksklusion, social ulighed og sundhedskompetencer eller sundhedsfremme i dagtilbud.

Læs mere om UC SYD's videnstemaer

05

Forskningsprogrammer og forskningsprojekter

Vores forskning bygger på fire forskningsprogrammer. Forskningsprogrammerne afspejler de professioner, som UC SYD uddanner i og beskæftiger sig med. For forskningen på UC SYD er kendetegnet ved, at vi har tæt kontakt og vidensdeling mellem professionsuddannelser, videreuddannelse og forskning.

Formålet med forskningsprogrammerne er at drive, udvikle og kvalitetssikre UC SYD’s forskning og udviklingsaktiviteter på tværs af uddannelser, videreuddannelse og forskning.

Forskningsprogrammet Barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme

Forebyggelse af kroniske sygdomme, fysisk aktivitet for alle aldersgrupper, mental sundhed, trivsel, (u)lighed i sundhed og effektive sundhedsprogrammer i skolerne er nogle af de udfordringer, som vi skaber ny viden om.

Læs mere om Forskningsprogrammet Barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme

Forskningsprogrammet Skole og undervisning

Inklusion og eksklusion, børns og unges personlige, faglige og sociale udvikling og den pædagogiske professionsudvikling er de emner, vi undersøger og skaber ny viden om i Forskningsprogrammet Skole og undervisning.

Læs mere om Forskningsprogrammet Skole og undervisning

Forskningsprogrammet Socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik

Børn, unge og voksne i udsatte positioner. Mennesker med funktionsnedsættelse. Velfærdsinstitutioner, beskæftigelse, myndighed og forvaltning. Det er nogle af de felter, som Forskningsprogrammet socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik beskæftiger sig med.

Læs mere om Forskningsprogrammet socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik

Forskningsprogrammet Sundhedsfaglig praksis

De borgernære indsatser inden for det somatiske, de psykiatriske og det sociale område er de områder vi skaber ny viden om og forsker i.

Læs mere om Forskningsprogrammet sundhedsfaglig praksis

Igangværende forskningsprojekter

Vi har samlet alle vores igangværende forskningsprojekter fra de fire forskningsprogrammer ét sted, så du nemmere kan få overblik over, hvad vores forskere p.t. beskæftiger sig med. 

Du finder forskningsprojekterne lige her.

06

Videncenter for sundhedsfremme

I Videncenter for Sundhedsfremme har vi mere end 15 års erfaring med sundhedsfremme og forebyggelse. Med udgangspunkt i en stærk praksistilknytning leverer vi tværfaglig og kompetent forskning og udvikling, der kan omsættes i målbare resultater til gavn for både vores kunder og vores kunders kunder.

Læs mere om Videncenter for sundhedsfremme eller kontakt

Docent Jesper von Seelen
72 66 52 57 | jvse@ucsyd.dk

07

Forskningsnetværk styrker kvaliteten

I UC SYD Forskning er vi optaget af kvaliteten i vores professionsforskning. For at styrke kvaliteten udvikler vi viden i samarbejde med andre.

Vi indgår i forskellige forskningsmiljøer, hvor vi prøver vores egen forskning af og henter ny forskningsviden, som vi udvikler og anvender på UC SYD.

Når vi samarbejder med for eksempel andre professionshøjskoler, vidensmiljøer og universiteter styrker og øger vi kapaciteten af vores egen forskning. Derfor indgår vi i forskningssamarbejder nationalt og internationalt – f.eks. i Norge, Tyskland og Sverige.

Ud over forskellige løbende samarbejder, er vi med i flere officielle forskningsnetværk:

Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring (LSUL)

Sammenhæng på langs og på tværs i naturfag og matematik

Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring (LSUL) fokuserer på naturfag og matematik og sammenhænge mellem forskellige uddannelses- og læringsenheder i Danmark. Især interesserer vi os for overgange mellem dagtilbud og skole og mellem folkeskole og gymnasium.

I mange af LSUL’s projekter udvikler vi sammenhængende didaktiske forløb fra 2 – 18 års-alderen inden for naturfag og matematik.
Vi arbejder med kompetenceudvikling af pædagoger, grundskolelærere og gymnasielærere. Derudover arbejder vi med at skabe en ny model for læreruddannelser til både grundskoler og gymnasier inden for naturfag og matematik.

LSUL er et forsknings-, udviklings- og uddannelsessamarbejde mellem University College Lillebælt, UC SYD og Syddansk Universitet.
 
Læs mere om LSUL’s forskningsprojekter, publikationer og ph.d.-projekter og se hvilke efteruddannelser og kurser LSUL tilbyder.

Har du spørgsmål? Kontakt

Forskningschef Lene Mosegaard Søbjerg
7266 5228 | lmso@ucsyd.dk

Videncenter Læremiddel.dk

Udvikling af og formidling om lærermidlers betydning for læring og undervisning

Videncentret Læremiddel.dk analyserer og evaluerer forskellige typer af læremidler – både bogbaserede og webbaserede. Indsatsen sker i tæt samarbejde med både producenter af læremidler, kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Desuden igangsætter vi projekter inden for tre forskellige spor for at udvikle en systematisk viden om læremidler:

 • Produktion: Vi udvikler læremiddelkoncepter og evalueringsværktøjer for at kvalificere produktion af læremidler
 • Vurdering: Metodisk analyse og vurdering af læremidler inden for uddannelses- og formidlingssektoren.
 • Anvendelse: Vi kortlægger, analyserer og kvalificerer anvendelsen af læremidler i folkeskolen.

Undervisningsministeriet medfinansierer videncentret Læremiddel.dk. UC SYD er partner i videncentret sammen med Professionshøjskolen Absalon og University College Lillebælt, der huser sekretariatet i Odense.

Læs mere om Læremiddel.dk’s samarbejder, projekter og udgivelser. Find viden om læremidler og find evalueringsværktøjer på Læremiddel.dk.

Har du spørgsmål? Kontakt

Docent Thomas R. S. Albrechtsen
7266 5261 | trsa@ucsyd.dk

Nationalt Videncenter for Læsning

Vi samler, skaber og spreder viden om literacy

Nationalt Videncenter for Læsning arbejder for et samfund, hvor alle har gode og tilstrækkelige literacykompetencer.

Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet. Derfor samler, skaber og spreder vi viden om literacy.

Med literacy forstår vi: menneskets kompetence til at afkode, forstå og anvende tegn som f.eks. bogstaver, tal, diagrammer, grafer, tegning og billeder. En forudsætning for literacy er talesprog og pragmatisk forståelse.

UC SYD driver sammen med fem andre professionshøjskoler National Videncenter for Læsning, der har hjemsted på Københavns Professionshøjskole.

Få viden om literacy og læs om centerets arbejde på videnomlaesning.dk

Har du spørgsmål? Kontakt

Forskningschef Lene Mosegaard Søbjerg
7266 5228 | lmso@ucsyd.dk

Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge (NUBU)

Forandring og forbedring af hverdagen for udsatte børn og unge

Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge (NUBU) er et omdrejningspunkt for arbejdet med udsatte børn og unge på tværs af professionshøjskoler, forskning og praksis. Videncentrets formål er at opbygge, udvikle og formidle viden om udsatte børn og unge.

NUBU forsker i professionelle handlinger, der forandrer og forbedrer hverdagen for udsatte børn og unge. Vi ved, hvad gør en forskel for udsatte børn og unge, når de skal videre i livet generelt og læringsmæssigt.

Vi ved, hvad de professionelle kan gøre for at forandre og forbedre hverdagen for udsatte børn og unge. Og vi ved, hvordan børn, unge og deres forældre oplever den hjælp, de får – og hvordan vi kan gøre hjælpen bedre og mere meningsfuld for børn, unge og deres forældre.
NUBU er et samlende tværinstitutionelt forskningsforum, som skaber praksisnær og videnskabelig viden, der beriger UC SYD’s professionsbachelorer og videreuddannelser.

NUBU samler UC-sektorens stærkeste forskningskompetencer inden for området. UC SYD er partner i NUBU sammen med Danmarks andre UC’er.

Læs mere om NUBU og den forskning, som videncentret udfører på nubu.dk

Har du spørgsmål? Kontakt

Forskningschef Lene Mosegaard Søbjerg
7266 5228 | lmso@ucsyd.dk

Schools for Health in Europe (SHE)

Europæisk samarbejde om at fremme sundheden i skolerne

Sund mad, fysisk aktivitet, mental trivsel, seksuel sundhed, forebyggelse af stofmisbrug og fysisk sikkerhed. Disse faktorer er forudsætningerne for og skaber rammerne om sundhedsfremmende skoler i SHE-netværket.

SHE er et netværk for sundhedsfremme i skoler i Europa. Netværket støtter organisationer og fagfolk til at videreudvikle og fastholde sundhedsfremme i skolerne i hvert af medlemslandene.

Netværket giver UC SYD nem adgang til information, god praksis, kontakter og udveksling af oplysninger og erfaringer. Samtidig er det med til at skabe en ramme, der fremmer og opretholder innovation inden for sundhedsfremme.
SHE-netværket fokuserer primært på sundhedssektoren, uddannelsessektoren, de unge og plejesektoren.

Læs mere om SHE-netværket, dens aktiviteter og medlemslande på schools-for-health.eu/she-network

Har du spørgsmål? Kontakt

Docent Jesper von Seelen
7266 5257 | jvse@ucsyd.dk 

TEQUILA – Internationale projekter og aktiviteter på læreruddannelsen

Europæiske projekter, som forbedrer kvaliteten af læreruddannelsen

TEQUILA er en samlende paraply for en række internationale projekter og aktiviteter, som sigter mod at styrke kvaliteten på læreruddannelsen. UC SYD er partner i TEQUILA sammen med en række udenlandske universiteter.

Vi deltager i netværket for at være i dialog og lade os inspirere af de andre partnerlande og universiteter. Andre deltagerlande og universiteter i TEQUILA er Flensborg og Weingarten Universiteter i Tyskland, Trondheim universitet i Norge, Linköping Universitet i Sverige, Oxford Universitet i England, Edinburgh Universitet i Skotland og Penza Universitet i Rusland.

TEQUILA dækker blandt andet over følgende projekter:

Erasmus+ projektet PROTEUS

UC SYD har sammen med Trondheim Universitet, Weingarten Universitet, Oxford Universitet, Linköping Universitet og Penza Universitet pr. 1. april 2017 med succes gennemført og afsluttet Erasmus+ projektet PROTEUS (Professional Teacher Education through University Schools).

Erasmus+ partnerskabsprojekter SATE

UC SYD og læreruddannelsen ved UC SYD er ansvarlig for Erasmus+ partnerskabsprojekter SATE (School Adoption in Teacher Education). Projektet forventes afsluttet i 2019.

TEQUILA står for Teacher Education Through Integrating Research and Learning.

Har du spørgsmål? Kontakt

Forskningschef Lene Mosegaard Søbjerg
7266 5228 | lmso@ucsyd.dk

08

Forskningsstrategi

UC SYD bedriver selvstændig, praksisnær og anvendelsesorienteret forskning med forankring i vores uddannelser, forskningsprogrammer og videncenter.

Vores forskningsstrategi sætter rammerne for forskning, der skaber kvalitet i vores professionsuddannelser og ekspertise inden for vores videnstemaer.

Læs mere om UC SYD’s forskningsstrategi

09

Code of conduct

Code of conduct er en politik for ansvarlig forskningspraksis, der med fælles principper og standarder for forskningsaktiviteter ved UC SYD skal bidrage til, at forskning ved UC SYD har den højeste kvalitet og troværdighed.

Politikens principper og standarder gælder for alle videnskabelige medarbejdere, som deltager i forskning på institutionen:

 • docenter
 • ph.d.er
 • ph.d.-studerende
 • post doc’er
 • samt medarbejdere uden formel forskeruddannelse.

UC SYD er tilsluttet den nationale code of conduct.

Læs om UC SYDs politik for ansvarlig forskningspraksis her.

10

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende forskning, er du meget velkommen til at kontakte direktør for Pædagogik, skole og forskning, Morten Kallestrup.

Morten Kallestrup
Direktør Pædagogik, skole og forskning
7266 2031 
mkal@ucsyd.dk