Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Børneperspektiver giver indsigt i skolevanskeligheder og inklusionsmuligheder

11. januar 2021 udkommer Skolevanskeligheder og inklusionsmuligheder. Bogen giver lærere og pædagoger nye måder at forstå og håndtere inklusionsproblematikker – både når det gælder de stille og de forstyrrende børn.

Publiceret:

For forfatteren bag bogen, Christina Holm Poulsen, er det helt afgørende at se på børns handlinger og deltagelse for at forstå og håndtere vanskelige skolesituationer. Ved at fokusere på børns handlinger og prøve at forstå dem, ser vi ikke kun på børnene, men med børnene ud i det sociale liv, hvor de har vanskeligheder – vi anlægger et børneperspektiv.

Ved at anlægge et børneperspektiv får du et perspektiv på skolens praksis fra børns ståsteder. Denne vinkel giver indblik i, hvad der bliver vigtigt at arbejde med for at skabe inkluderende fællesskaber. Og du kan få blik for, at selv de bedste intentioner om hjælp kan bidrage til ekskluderende processer, hvis hjælpen og støtten ikke forbindes med det, der er på spil for børnene.

Christina Holm Poulsen

Underviser og forsker på UC SYD

Hun har skrevet bogen for at vise, hvad skolevanskeligheder ser ud til at handle om for børnene, og hvad der i den forbindelse bliver relevante handlemuligheder.

Bogen hjælper læseren til at få blik for vanskelige sociale processer, hvor nogle børn kommer i klemme. Det er processer, der nemt kan glide ud af fokus, og derfor giver bogen også en indføring i, hvordan man som lærer og pædagog kan arbejde med børneperspektiver i egen praksis. 

Cases og udfordringer til læseren

Skolevanskeligheder og inklusionsmuligheder rummer kapitler om børn i forskellige skolevanskeligheder – både de stille og de forstyrrende børn – og giver teorier til at forstå vanskeligheder og handlemuligheder til at håndtere dem. 

Alle skolevanskeligheder er beskrevet med cases fra praksis, der samtidig illustrerer, at det ikke er nok at tale med børnene, men at deres handlinger og deltagelse må ses som vigtige informationer om skolevanskeligheder.

Christina Holm Poulsen afslutter derfor hvert kapitel med at udfordre læseren med en række opmærksomhedspunkter og refleksionsspørgsmål til handlemuligheder. 

Redskaber til praktikere

I bogen finder du også

 • et kapitel om, hvordan du observerer og analyserer børneperspektiver
 • en række observations- og analyseskemaer til at observere børns handlinger og deltagelse, blive klogere på dem og finde hensigtsmæssige inklusionsmuligheder.

Skolevanskeligheder og inklusionsmuligheder henvender sig til alle, der er interesserede i og prøver at forbedre børns skoleliv.

Du finder Skolevanskeligheder og inklusionsmuligheder hos Hans Reitzels forlag.

Om Christina Holm Poulsen

Christina er børne- og inklusionsforsker og ekspert i børneperspektiver. I flere år har hun haft fokus på de børn, der kommer i vanskeligheder i skolen.

Udover at forske, underviser hun på Læreruddannelsen og på Pædagoguddannelsen på UC SYD. Læs mere om forfatteren.

Christina Holm Poulsen er børne- og inklusionsforsker og ekspert i børneperspektiver
For Christina Holm Poulsen er det helt afgørende at se på børns handlinger og deltagelse for at forstå og håndtere vanskelige skolesituationer