Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Borgernær sygepleje sikrer mere sammenhængende pleje- og behandlingsforløb

 - Jeg er blevet bedre rustet til den komplekse opgave sygeplejen og samfundet står overfor med flere ældre, flere syge og øget kompleksitet i vores opgaver, fortæller Lena Schmidt.

Publiceret:

Lena Schmidt arbejder som sygeplejerske i primærsektoren i Aabenraa Kommune. Hun har netop afsluttet første forløb om kliniske kompetencer ud af tre forløb på den nye specialuddannelse i borgernær sygepleje.

Kombination mellem teori og praksis og intern og ekstern klink

Flere ældre borgere med komplekse sygdomme, borgere med kroniske sygdomme og borgere med psykiatriske lidelser har medført en løbende opgaveflytning fra sygehusene til den primære sygepleje.

Der er også flere udfordringer i forhold til organisatorisk kompleksitet, og det gør alt sammen, at der stilles større krav til sygeplejersker i det kommunale sundhedsvæsen. Derfor har KL udviklet en ny specialuddannelse i borgernær sygepleje, hvor UC SYD og UCL står for undervisningen i det syddanske område.

 - Det er rigtig positivt, at det er en kombinationsuddannelse mellem teori og praksis, hvor vi omsætter og af-prøver teori i praksis både i intern klinik i vores daglige arbejde med f.eks. den kliniske beslutningsmodel og i ekstern klinik, hvor vi får indsigt i nye område og sektorovergange. På den måde bliver vi løftet fagligt, og tager det vi lærer med hjem til vores kollegaer, fortæller Lena Schmidt.

Borgernær sygepleje sikrer mere sammenhængende pleje- og behandlingsforløb

Mere kvalificerede valg

Eksamen i det første forløb om kliniske kompetencer gik godt og næste forløb om organisatoriske kompetencer er netop startet op. Her deltager Lena Schmidt også. Hendes arbejdsgiver Aabenraa Kommune har givet gode rammer for uddannelsen med et godt læringsmiljø, en engageret vejleder og internt netværk. 

 - Det giver os mulighed for øget refleksion og andre perspektiver på de problematikker, vi oplever i hverdagen, så vi laver tidlig opsporing og træffer mere kvalificerede valg, fortæller Lena Schmidt.

Uddannelsen skal understøtte det stærke og borgernære sundhedsvæsen, der er behov for, så både syge og ældre borgere oplever et mere sammenhængende pleje- og behandlingsforløb

- Jeg har fået nye værktøjer og er blevet bedre til at stille de rigtige spørgsmål til borgeren, så borgeren føler sig hørt og set, slutter Lena Schmidt, inden undervisningen begynder igen.

Hør Lena Schmidt fortælle om sit udbytte af specialuddannelsen i borgernær sygepleje i videoen herunder.

Fakta om specialuddannelsen i borgernær sygepleje

Uddannelsen strækker sig over 40 uger og er fordelt på 

 • 28 ugers klinisk uddannelse på eget ansættelsessted 
 • 6 ugers ekstern klinik på eksempelvis hospitaler og almen praksis 
 • 6 ugers praksisnær teoriundervisning på uddannelsesinstitutionen.

I løbet af uddannelsen er der i mindre omfang e-læring, der underbygger sammenhængen mellem teori og praksis.

Specialuddannelsen består af tre uddannelsesafsnit: 

 • Kliniske kompetencer: Fokus på specialiserede og almen kliniske kompetencer koblet med en rehabiliterende og borgerinddragende tilgang.
 • Organisatoriske kompetencer: Fokus på borgerforløbet på tværs af sektorer.
 • Kvalitetsarbejde: Fokus på forankring af ny viden og implementering.

Læs mere på ucsyd.dk/specialuddannelse og ucl.dk/specialuddannelse