Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje

- i samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Få et kompetenceløft, der understøtter et stærkt og borgernært sundhedsvæsen

 • Få mere viden om komplekse, ustabile patientforløb og opgaver.
 • Bliv i stand til at være det koordinerende led i sammenhængende patientforløb.

I disse år er der et stigende behov for, at du som sygeplejerske i det kommunale sundhedsvæsen behandler borgere med mere komplekse pleje- og behandlingsbehov. Flere ældre borgere med komplekse sygdomme, borgere med kroniske sygdomme og borgere med psykiatriske lidelser har nemlig medført en løbende opgaveflytning fra sygehusene til den primære sygepleje. Derudover er der flere udfordringer i forhold til organisatorisk kompleksitet, og det gør alt sammen, at der stilles større krav til sygeplejesker i det kommunale sundhedsvæsen.

Tag Specialuddannelsen i borgernær sygepleje og få det kompetenceløft, der gør dig i stand til at understøtte det stærke og borgernære sundhedsvæsen, der er behov for.

Specialuddannelsen er en klinisk funderet uddannelse, som er målrettet dig, der som sygeplejerske arbejder tæt på borgeren i kommunerne. Med uddannelsen får du styrket dine kliniske, organisatoriske og kvalitetsudviklende kompetencer.

Uddannelsen gør dig i stand til at:

 • varetage klinisk sygepleje i komplekse og ustabile patientforløb 
 • lede og koordinere sammenhængende patientforløb 
 • sikre en organisatorisk forankring af viden og implementering af denne viden, der understøtter det løbende kvalitetsarbejde. 
 • fungere som en faglig ressourceperson både i egen organisation og på tværs af sektorgrænser og faggrupper.

Fakta om uddannelsen

 • Type : Specialuddannelse
 • Økonomi : Egenbetaling på 46.000 kr.
 • Varighed : 40 uger
 • Adgangskrav : Dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje + specifikke adgangskrav
 • Beliggenhed : Vil variere og kan foregå i hele Region Syddanmark

Uddannelsens længde og opbygning

Uddannelsen strækker sig over 40 uger og er fordelt på 28 ugers klinisk uddannelse på eget ansættelsessted, 6 ugers ekstern klinik på eksempelvis hospitaler og almen praksis samt 6 ugers praksisnær teoriundervisning på uddannelsesinstitutionen. I løbet af de kliniske perioder vil der i mindre omfang være e-læring, der skal underbygge sammenhængen mellem teori og praksis.

Specialuddannelsen består af tre uddannelsesafsnit: 

 1. Kliniske kompetencer: Fokus på specialiserede og almen kliniske kompetencer koblet med en rehabiliterende og borgerinddragende tilgang.
 2. Organisatoriske kompetencer: Fokus på borgerforløbet på tværs af sektorer.
 3. Kvalitetsarbejde: Fokus på forankring af ny viden og implementering.

I et samarbejde med UCL

Vi udbyder specialuddannelsen i borgernær sygepleje sammen med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Det betyder, at det fra forløb til forløb vil variere, om undervisningen finder sted hos UC SYD eller UCL.

Tilmeld dig her

Uddannelsen udbydes i samarbejde med UCL, og derfor skal du tilmelde dig hos dem.

Praktiske informationer

Økonomi

Uddannelsen koster 46.000 kr. for det samlede uddannelsesforløb og forudsætter, at der er indgået en uddannelsesaftale mellem dig og ansættelsesstedet. Derudover vil der være udgifter til vikardækning og vejledning.

Ansættelsesforhold og uddannelsesaftale

Du beholder dit ansættelsesforhold under specialuddannelsesforløbet, og ansættelseskontrakten suppleres med et tillæg i form af en uddannelsesaftale. Du finder uddannelsesaftalen her.

Adgangskrav

For at blive optaget på Specialuddannelsen i borgernær sygepleje kræves det, at du har: 

 • Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på professionsbachelorniveau

ELLER

 • Dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og -metode på diplomniveau eller tilsvarende.

Derudover er det et krav, at du har:

 • Dansk autorisation som sygeplejerske.
 • Mindst 2 års fuldtids erhvervserfaring som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende inden for relevant område (fortrinsvis primær sygepleje eller almen praksis).
 • En aftale med arbejdsgiveren om deltagelse i teoriundervisningen og om systematisk og vejledt klinisk uddannelse under specialuddannelsen.

De vigtige detaljer

På nedenstående side finder du alt, hvad du skal vide om til- og afmelding til vores efter- og videreuddannelsesmoduler, samt eksamener og udgifter. 

Er du interesseret i at få op til 10.000 kr. årligt til videreuddannelse? Så læs mere her.

Logo for UC SYD og UCL