Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Den styrkede pædagogiske læreplan

- et kompetenceudviklingsforløb i Dagtilbud

Publiceret:

 - Vi vil noget på vegne af fællesskabet, børnene og deres fremtid. 

Sådan startede samarbejdet mellem Dagtilbud i Aabenraa Kommune og UC SYDs Efter- og videreuddannelse, fortæller Anja Lyberth Anderskouv fra UC SYD, som fortsætter:

- Vi spurgte os selv: hvad er vores fælles anliggende på tværs af medarbejdere, ledelse og forvaltning? Hvordan fremmer vi den organisatoriske læring og ikke kun den individuelle læring? Og hvordan skaber vi øget sammenhæng på tværs, mellem det vi vil på lang sigt og det vi gør i hverdagens dagtilbud?

Ambition om øget organisatorisk læring og samskabelse på tværs

Undervisningsministeriet har beskrevet formålet med de forskellige kompetenceudviklingsforløb i dagtilbuddene. UC SYD og Dagtilbud i Aabenraa Kommune har taget afsæt i formålet og har sammen designet udviklingsforløb ud fra en ambition om øget organisatorisk læring og samskabelse på tværs af forvaltning, ledelse og medarbejdere.

Ambitionen førte til design af en fælles dag, hvor medarbejdere, ledelse og forvaltning var sammen som en del af et forløb for Faglige Fyrtårne og Diplom i ledelse.

Blomsterstilk og blomsterfarver

Forvaltningsdagen blev afholdt den 6. februar 2019 i Aabenraa. Alle deltagere startede med at lytte til Niels Hausgaards sang ”Blomsten er rød” og drøftede herudfra balancen mellem den nationale målstyring og den lokale samskabelse. 

 - Måske er forvaltningens rolle at være stilken på blomsten?, spurgte Jacob Svarre Winther, Dagtilbudschef i Aabenraa Kommune, - men blomsten kan have mange farver.

Det var en af flere bud på forvaltningens balancering mellem nødvendigheder og muligheder. 

Legende og improviserende tilgang skaber sammenhænge

Gennem innovationsprocesser, fælles idébank og videndeling på tværs blev projekter udtænkt og prøvehandlinger formuleret - alt sammen med positive tilbagemeldinger. 

- Den legende og improviserende tilgang, udvekslingen med andre institutioner og de efterfølgende netværk skaber synergier og kobler til øget sammenhænge mellem forvaltningen, ledelsen og medarbejderne i Dagtilbud, fortæller Kristina Heiden, pædagogiske konsulent i Aabenraa Kommune, - Motivationen og engagementet er højt, og der er oprettet ekstra hold, som de enkelte institutioner har prioriteret at betale. 

Som opfølgning faciliterer forvaltningen i Aabenraa Kommune en tre-timers workshop på tværs af alle hold. Her arbejder vi videre fra fælles dagen, med en klar bevidsthed om sammenhængen mellem hverdagens nu og hvilke effekter der frembringes på længere sigt. 

Hvad oplevede deltagerne?

Deltageres udsagn om Faglige fyrtårn:

 • Godt med gruppearbejde, vidensudveksling, erfaringer og eksempler fra andre kolleger og institutioner
 • De legende tilgange gav bedre forståelse, forankring, sammenhæng
 • Specielt dagen med lederne gav god mening og ideer til at starte på

Deltageres udsagn om Diplom i ledelse: 

 • Giver håb for fremtiden - ønsker og drømme
 • Godt netværk – tillid
 • Grundlag for at skabe et bedre os, god fælles dag, grundlag, god synergi med undervisning.

Vil du vide mere?

Så er du velkommen til at kontakte
Anja Lyberth Anderskouv
Uddannelseskonsulent Dagtilbud og koordinator for den styrkede pædagogiske læreplan
UC SYD Efter-og videreuddannelse
7266 3042 | aand@ucsyd.dk
Læs mere på ucsyd.dk/dagtilbud