Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Stærke dagtilbud

Kompetenceudvikling til ny styrket pædagogisk læreplan på
dagtilbudsområdet

Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet

Den politiske aftale ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet" har fokus på at styrke den pædagogiske kvalitet i dagtilbud og vil blive udmøntet gennem en ny dagtilbudslov indeholdende en styrket pædagogisk læreplan, der sætter fokus på det pædagogiske læringsmiljø, børneperspektiv, leg, evalueringskultur og dannelse.

For at understøtte realiseringen af den pædagogiske læreplan er der afsat 165 mio. kr. til kompetenceudvikling af forskellige målgrupper i tilknytning til dagtilbud. Midlerne fordeles mellem landets kommuner efter børnetal gennem en pulje.

  Kompetenceudvikling til at styrke den pædagogiske kvalitet

  Formålet med kompetenceforløbene er på tværs af de forskellige målgrupper

  • at øge viden om den styrkede pædagogiske læreplan og færdigheder hos målgrupperne i forhold til at omsætte, aktivere og forankre denne viden i dagtilbuddenes pædagogiske praksis.
  • at styrke pædagogisk viden om og færdigheder til at forholde sig analytisk og refleksivt til egen praksis ud fra den pædagogiske læreplan.
  • at bidrage til, at ny viden og en styrket faglighed forankres, fastholdes, gøres bæredygtig og kontinuerligt videreudvikles i dagtilbud og kommunale forvaltninger i sammenhæng med lokale udfordringer og behov
  • at bidrage til og indgå i kommunernes løbende arbejde med kvalitets- og kompetenceudvikling generelt på dagtilbudsområdet.

  Vi hjælper jer med at indfri målene

  UC SYD Videreuddannelse er klar til at hjælpe jer med at indfri målene for kompetenceudviklingen. Vi tilbyder derfor kompetenceudvikling til:

  Kontakt os for at høre mere