Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

UC SYD har åbnet PlayLab

Pædagoger og lærere skal i højere grad styrke danske børns kreative og eksperimenterende tilgang til verden. Derfor har UC SYD i samarbejde med LEGO Fonden åbnet PlayLab, et legelaboratorium, som skal styrke de kommende pædagoger og læreres legende tilgang til læring.  

Publiceret:

De studerende på lærer- og pædagoguddannelserne vil få en mere legende tilgang til læring på UC SYD.

Besøgende til åbning af PlayLab fotograferes

Det er i hvert fald målet med PlayLab, som fredag blev indviet på UC SYD.

Målet er at styrke alle børns kreative og eksperimenterende tilgang til verden. PlayLab er opstået i et samarbejde med LEGO Fonden som del af et større projekt, Playful Learning. Alle professionshøjskoler i landet samarbejder med LEGO Fonden om at lægge fundamentet til at styrke den legende tilgang til læring.

PlayLab-ambassadører

PlayLab er fyldt med ting, som skal sætte gang i kreativiteten, lige fra bibelske hånddukker over modeller, som viser frøer og fisks indvolde, små kameraer, masker, symaskine, skruetvinger, balloner, en scene til borde med en tavle som bordplade, bygget af den socialøkonomiske virksomhed Korn180.

Tre lektorer, Birgitte Lund Jensen fra pædagoguddannelsen samt Bettina Brandt og Rasmus Henrik Jensen fra læreruddannelsen, har indrettet rummet og skal virke som ambassadører overfor deres kolleger, så de bliver inspireret til at bruge rummet.

Skal åbne op for kreativitet

De har bygget rummet op i en analytisk, en kommunikativ, en æstetisk og en håndværksmæssig afdeling, som indbyder til diverse aktiviteter.

Der er ikke noget, der er færdigt herinde. Det skal åbne op for kreativitet, motivation og nysgerrighed.

Bettina Brandt

Lektor og PlayLab-ambassadør

- I første omgang er det målet, at underviserne her på UC SYD vender deres undervisning lidt på hovedet og bliver mere playful i deres tilgang, så der bliver færre powerpoints og mere leg. Det er meningen, at man kommer herind og så får man en idé. Der er ikke noget, der er færdigt herinde. Det skal åbne op for kreativitet, motivation og nysgerrighed, fortæller lektor Bettina Brandt.

Forskning følger effekterne

Udover PlayLab består projektet Playful Learning i samarbejde mellem professionshøjskolerne og LEGO Fonden af eksperimenter i undervisningen, kompetenceudvikling af underviserne på professionshøjskolerne samt af forskning i form af en række ph.d.-forløb, som skal undersøge og evaluere på indsatserne.

UC SYD skal stå for to af ph.d.-forløbene.

Playful Learning

Playful Learning er et partnerskab mellem professionshøjskolerne i Danmar og LEGO Fonden for at fremme en legende tilgang til børns læring og udvikling. 

Alle professionshøjskolerne åbner PlayLabs. 

Derudover består projektet af eksperimenter i undervisningen og kompetenceudvikling af undervisere på pædagog- og læreruddannelsen. 

Playful Learning er ikke et koncept. Der er ikke tale om en særlig didaktisk tilgang eller metode. Playful Learning opfatter leg og læring som gensidigt berigende. 

Kontakt

Kontakt en af de tre PlayLab-ambassadører for yderligere informationer. 

Lektor

Birgitte Lund Jensen (BLJE)

Lektor

Bettina Brandt (BBRA)