Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Sproglig opmærksomhed på tysk skal fremme mindretals børns sprogglæde

Ti pædagoger fra det tyske mindretal i Sønderjylland har det sidste halvandet år deltaget i projekt  Sproglig opmærksomhed i det tyske mindretals børnehaver. Målet er at fremme børnenes sprogglæde og deres lyst til at tale tysk.

Publiceret:

Sammen med forskere og undervisere fra UC SYD, planlægger de ti pædagoger en række aktioner med sprog som omdrejningspunkt.

Aktionerne er meget forskellige og spænder lige fra et konkret arbejde med babytegn til det mere abstrakte kollegiale samarbejde omkring børnenes tysksproglige kompetencer. Målet med aktionerne er, at de i sidste ende skal bidrage til at fremme børnenes sprogglæde og deres lyst til at tale tysk.

Det interessante ved det tyske mindretal er nemlig, at størstedelen af børnene i børnehaven ikke har institutionssproget tysk som deres modersmål. Mange af børnene har derfor ikke kendskab til det tyske sprog, før de starter i børnehaven. Det betyder, at der ligger et stort ansvar hos pædagogerne for at skabe en nysgerrighed og lyst til det tyske sprog hos børnene.

Camilla Hansen

Ph.d. og forsker i projektet fra Center for mindretalspædagogik ved UC SYD.

De nyeste sprogpædagogiske tendenser

I forløbet er pædagogerne i forbindelse med en række workshops blevet undervist i de nyeste tendenser inden for sprogpædagogisk teori og har fået muligheden for at reflektere over deres sprogarbejde og de sproglige udfordringer, de oplever i deres hverdag.

Hvad er aktionsforskning?

Aktionsforskning er en forskningsform, der indebærer forskernes direkte engagement i sociale forandringsprocesser. Det vil sige, at forskeren vælger en deltagerrolle i stedet for en observatørrolle. Gennem forskningens forløb kan der på denne måde både ydes et bidrag til ønskede sociale forandringer (aktionsaspektet) og vindes ny indsigt i sociale sammenhænge (forskningsaspektet).

 - Vi har en forventning om, at den øgede sproglige opmærksomhed hos pædagogerne vil smitte af på børnene gennem de aktioner som pædagogerne gennemfører, forklarer Camilla Hansen fra UC SYD.

I slutningen af maj vil UC SYD’s forskere og undervisere observere på aktionerne, som vil blive drøftet og diskuteret ved en afsluttende workshop efter sommerferien.

Om projekt Sproglig opmærksomhed

  • et aktionsforskningsprojekt
  • startet i januar 2020
  • forventes afsluttet i oktober 2021
  • et samarbejde mellem UC SYD og Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig
  • målet er at fremme tyske mindretalsbørns sprogglæde og deres lyst til at tale tysk.

Om Center for mindretalspædagogik

Center for Mindretalspædagogik beskæftiger sig med den særlige mindretalspædagogik, mindretallenes institutioner bedriver, som er situeret i en særlig historisk, kulturel og sproglig kontekst.

Det er Centrets væsentligste opgave at styrke og udvikle de potentialer, som en opvækst i mindretallene giver. Det sker ved at udvikle lærings- og undervisningsmiljøer, der bidrager til børns sproglige, faglige, kulturelle og demokratiske dannelse. 

Om det tyske mindretal

Det tyske mindretal i Nordslesvig består af ca. 18.000 personer. Foreningen driver 24 børnehaver og 16 skoler. Sproget i børnehaverne og skolerne er tysk. I skolerne undervises i faget dansk på modersmålslignende niveau. Læs mere på dssv.dk

Kilder: