Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Camilla Hansen (CFHA)

Camilla Hansen er UC SYDs ekspert indenfor mindretralspædagogik

Camilla Hansen

Lektor - Pædagoguddannelsen

Camilla er ph.d., projektleder og adjunkt ved Center for Mindretalspædagogik og er ekspert i mindretalspædagogik, sprogpædagogik og interkulturalitet.

Camilla ist PhD und Projektleiterin am Institut für Minderheitenpädagogik und Expertin für Minderheitenpädagogik, Sprachpädagogik und Interkulturalität.

Telefon: 7266 4460
E-mail: cfha@ucsyd.dk
By: Aabenraa

Siden 2012 har Camilla forsket i og arbejdet inden for det mindretalspædagogiske område. I den forbindelse har hun deltaget i både store og små projekter, der alle har haft til mål at udvikle og kvalificere pædagogikken i det danske og det tyske mindretals uddannelsesinstitutioner.

Det tyske sprog under pres

I den seneste tid er der opstået en øget interesse fra det danske flertals side for de kompetencer som mindretallets lærere og pædagoger sidder inde med. Det hænger sammen med, at det tyske sprog er under pres i Danmark. Gennem hele uddannelsessystemet fra grundskole til universitet har der de seneste år været en faldende interesse for det tyske sprog. Med Tyskland som Danmarks førende eksportpartner er tendensen alarmerende.

En særlig udfordring har været at vække interessen og glæden for det tyske sprog hos børn og unge. Det er denne glæde og motivation som mindretallene ser ud til at lykkes med at fremme. Camilla har i den forbindelse været involveret i forskellige udviklingsprojekter – både nationalt og internationalt - og holdt oplæg for interesserede for at sprede viden om mindretallenes pædagogiske og didaktiske praksis.

Mindretalspædagogik knytter an til en almen pædagogik, der i mindretallene kommer til udtryk i en særlig kulturel, sproglig og historisk kontekst, og som virker forstærkende på både de negative og de positive aspekter ved den undervisning, der praktiseres. Mindretalskonteksten fungerer således som en slags lup, der intensiverer pædagogiske udfordringer. Finder man løsninger på disse udfordringer i mindretallene, kan disse også bruges eksemplarisk en i en flertalskontekst.

Camilla Hansen

Ekspert i mindretalspædagogik

Fokus på nationale mindretal og sproglig og kulturel opmærksomhed.

I 2017 afsluttede Camilla sit Ph.d.-studie Mindretalspædagogik i praksis - en undersøgelse af mindretalspædagogikken i Nord- og Sydslesvig. Ph.d.'en er den første der går tæt på den mindretalspædagogiske praksis i det danske og det tyske mindretal. Hun har præsenteret sine fund på en lang række konferencer med fokus på nationale mindretal og sproglig og kulturel opmærksomhed.

Camilla har initieret et nordisk netværk for mindretalspædagogik som ud over Danmark også samler partnere fra Finland, Norge og Sverige. Hun er dybt engageret i at gøre Center for Mindretalspædagogik til den stærkeste aktør - både nationalt og i en europæisk sammenhæng – når det gælder mindretalspædagogiske spørgsmål og at samle og sprede viden om mindretalspædagogik - både nationalt og internationalt.

Vil du vide mere?

Se Camilla Franziska Hansens forskerprofil og læs mere om videnstemaet mindretalpædagogik, hvor Camilla Franziska Hansen er UC SYD's ekspert.