Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Det tværprofessionelle talentforløb i velfærdsledelse

Drømmer du om at blive en af fremtidens velfærdsledere?

Udfordr dig selv under din professionsbachelor, og deltag sideløbende i det tværprofessionelle talentforløb i velfærdsledelse.

01

Bliv leder i velfærdsprofessionerne

Vil du gå forrest i udviklingen af velfærden? Vil du styrke de danske velfærdsprofessioner, som holder samfundet i gang? Vil du hjælpe med at fremme dine kollegaers kompetencer, så opgaveløsningen bliver mere effektiv, og så I hurtigere og nemmere når jeres fælles mål?

Hvis du kan give et rungende JA til de tre spørgsmål, så er talentforløbet lige noget for dig. Og så kan du allerede deltage i det sideløbende med din professionsbachelor.

Her lærer du, hvad ledelse egentlig indebærer, hvordan du kan lede på tværs af professioner, og hvordan du kan lede med borgerne som omdrejningspunktet. Med manglen på arbejdskraft og færre økonomiske ressourcer i den offentlige sektor er det vigtigt, at nutidens velfærdsledere er både innovative og modige, og lige netop det vil du lære på talentforløbet.

Talentudvikling på UC SYD

På UC SYD hersker ingen talentfokusering på de få, men derimod lægges der vægt på, hvordan talentet formes, udvikles og læres igennem motivation, relationer og talentfulde miljøer. Talentforløbet har derfor fokus på at skabe et fordelagtigt læringsmiljø på tværs af professionerne, hvor de studerende kan udvikle sig både fagligt og personligt og på den måde være med til at udvikle velfærden.

Du vil lære, hvordan du kan tackle tre nedenstående ledelsesudfordringer, som eksisterer i velfærdsledelse i dag:

 • At skabe en samlende mening - det vil sige formulere og anskueliggøre et stærkt fælles "hvorfor", der kan forene og motivere de ledere og medarbejdere, der sammen skal løse en bestemt velfærdsopgave.
 • At lede tværgående relationer - det vil sige koordinere en indsats, hvor flere parter skal skabe kvalitet og sammenhæng i en ydelse eller et forløb, der krydser faglige og organisatoriske grænser.
 • At styrke udviklingskulturen - det vil sige gøre organisationen i stand til løbende at bearbejde egne idéer, politiske beslutninger eller inspiration udefra samt omsætte det til en bedre opgaveløsning.

På talentforløbet vil du lære, hvordan du kan stå ansigt-til-ansigt med de tre ledelsesudfordringer, og gennem forløbet vil du lære, hvordan du, på trods af udfordringerne, sætter kerneopgaven i fokus, og hvordan du gennem ledelse på tværs af professioner altid sørger for, at borgeren er dit omdrejningspunkt.

Vi arbejder selvfølgelig tværfagligt

Tværfagligheden er et grundelement i talentforløbet, og du kommer med dine medstuderende til at samarbejde på tværs af uddannelser omkring problemstillinger fra praksis, som kræver et godt tværfagligt blik.

Vær med til at gøre praksis bedre

En undersøgelse viser, at studerende, som søger ind på talentforløbet i velfærdsledelse, i høj grad er motiveret af at gøre praksis bedre for barnet, eleven, borgeren, patienten, medarbejdere og samfundet - og ikke gør det af personlige grunde.

De studerende oplever nemlig, at praksis er præget af silotænkning, som forhindrer det tværprofessionelle samarbejde og udvikling. Derfor ønsker de, at praksis arbejder mere innovativ og kreativt for at imødekomme de udfordringer, alle professionsuddannelser står overfor i forhold til fastholdelses og rekruttering til professionsuddannelser.

Du kan også gøre som dem - og være med til at gøre praksis bedre.

Læs Talentudvikling på UC SYD. Studerende som foregangsmænd og kvinder på UC SYD – vil træde ukendt grund i det tværprofessionelle samarbejde og bliv klogere på, hvordan studerende på talentforløbet motiveres af at deltage i talentforløbet.

Sådan kombineres talentforløbet med dit studie

Talentforløbet foregår sideløbende med din professionsbachelor. Klik nedenfor for at se, hvordan dine studieaktiviteter på talentforløbet fordeles på din studietid - afhængig af, om du er startet på din uddannelse i februar eller august/september.

Ansøg nu

Modul 1 på talentforløbet starter september 2024, og du kan allerede nu sende din ansøgning.

Hent ansøgningsskema

02

Moduler

Talentprogrammet er inddelt i 4 moduler:

 • Modul 1: "På den anden side af bordet" - er ledelse noget for dig? 
 • Modul 2: Ledelse af kerneopgaven i det tværprofessionelle samarbejde 
 • Modul 3: Velfærdsstatens udfordringer set i et ledelsesperspektiv 

  Formål

  Formålet med det tværprofessionelle talentforløb er at tilbyde dygtige studerende et særligt uddannelsesforløb i velfærdsledelse, så de både aktivt og konstruktivt kan være i front i udviklingen af velfærd.

 • Modul 4: Den innovative leder

Modul 1: "På den anden side af bordet" - er ledelse noget for dig?

Du vil på dette modul lære, hvad ledelse egentlig er for en størrelse, og hvordan der bedrives ledelse i velfærdssamfundet, både inden for den enkelte profession men også tværprofessionelt. Du vil samtidig lære, hvordan du kan se dig selv som leder, og du vil få forståelse for, hvilken betydning både de indre og ydre rammer kan have for at drive ledelse. Slutteligt vil du opnå en god forståelse af det krydspres, som en leder ofte befinder sig i, og du vil blive i stand til at reflektere over egne forventninger til ledelse i praksis.

Efter modulet kan du:

 • Identificere hvad ledelse er
 • Identificere det paradoks, der kan være i ledelse
 • Analysere og forstå ledelse efter møde med ledelse i praksis
 • Anvende teori fra undervisning ind i din analyse af ledelse
Temaer på modul 1

På modul 1 vil du arbejde med forskellige temaer. Disse er bl.a.:

 • Privat, personlig og professionel
 • Personlig motivation
 • Personlighed
 • Forståelsen af ledelseskompetencer
 • Ledelsestyper, drivkræfter og arketyper
 • Skabelsen af en samlende mening
 • Tilknytning til praksis
 • Formidling og feedback om oplevelser og undersøgelser fra praksis
Undervisnings- og arbejdsformer på modul 1

Du vil på modul 1 blive undervist på følgende måder:

 • Forelæsning
 • Holdundervisning
 • Besøg/undersøgelser
 • Individorienteret performance
 • Par- og gruppearbejde

Arbejdsformerne på modulet er:

 • Observation
 • Undersøgelse
 • Refleksion
 • Fremlæggelse

  Modul 2: Ledelse af kerneopgaven i det tværprofessionelle samarbejde

  Du vil på dette modul videreudvikle dine faglige kompetencer og opnå en bedre selvindsigt i forhold til dine personlige ledelseskompetencer. Du vil opnå viden om lederens forpligtende opmærksomhed og ansvar for samarbejdet med og mellem medarbejdere. Samtidig vil du tilegne dig teoretisk viden om arketyper og domæneteori, mens du vil få forståelse for betydningen af lederens kommunikation til og med medarbejdere. Slutteligt vil du lære at reflektere over lederens position i forhold til medarbejder, herunder etik og magt.

  Efter modulet kan du:

  • Identificere ledelsesstruktur inden for egen kerneopgave og i et tværfagligt regi
  • Planlægge og analysere en undersøgelse ud fra metoderne, interview og/eller observationer
  • Anvende undersøgelsens outcome og reflektere over ledelsesmæssige forhold, hvilke der redegøres for i en skriftlig opgave
  Temaer på modul 2

  På modul 2 vil du arbejde med forskellige temaer. Disse er bl.a.:

  • Kerneopgaven monofagligt/tværfagligt/tværprofessionelt
  • Samarbejdsflader som leder
  • Relationel koordinering
  • Menneskesyn, etik, magt og magtmisbrug
  • Den korte eller lange relation med målgruppen - hvad betyder det for ledelsen?
  • Ledelse i tværgående relationer
  • Tilknytning til praksis
  • Formidling og feedback omkring oplevelse/undersøgelse fra praksis
  Undervisnings- og arbejdsformer på modul 2

  Du vil på modul 2 blive undervist på følgende måder:

  • Forelæsning
  • Holdundervisning
  • Besøg/undersøgelser
  • Individorienteret performance
  • Par- og gruppearbejde

  Arbejdsformerne på modulet er:

  • Observation
  • Undersøgelse
  • Refleksion
  • Fremlæggelse

   Modul 3: Velfærdsstatens udfordringer set i et ledelsesperspektiv

   Du vil på dette modul opnå indsigt i de samfundsmæssige forhold, der har betydning for, at man som leder aktivt og konstruktivt kan lede drift og udviklingen af velfærd. Modulet har et særligt fokus på, at du som studerende får indsigt i velfærdsstatens udfordringer, og at du kan relatere disse til mulige ledelsesopgaver på eget velfærdsområde. Derfor vil du her lære om både teorier og aktuel praksis vedrørende organisation, ledelse, kultur og processer i forhold til organisationen og dens omverden. Du vil også lære om teorier og aktuel praksis for både strategi og styring af velfærdsstaten samt økonomi- og ressourcestyring af velfærdsområder. Samtidig vil du på modulet også få empowerment til mulig ledelsesmæssig handling og ansvar i fremtidens velfærdssamfund.

   Efter modulet kan du:

   • Identificere, analysere og vurdere sammenhænge mellem organisationsstruktur, -kultur, -processer, strategier og ressourcemæssigt grundlag - og på den baggrund kunne analysere relevante løsningsmodeller i forhold til organisering
   • Identificere, analysere og vurdere organisatoriske og ledelsesmæssige behov og udviklingsmuligheder på baggrund af relevante data
   • Vurdere rammevilkår for eget ledelsesrum og identificere muligheder for styringsmæssige og strategiske tiltag
   Temaer på modul 3

   På modul 3 vil du arbejde med forskellige temaer. Disse er:

   • Struktur, forvaltning, økonomi, forvaltningsskik og jura
   • Organisation/organisering
   • Velfærdsstatens udfordringer
   • Den professionelle aktør/leder i et politisk styret system
   • Politologi i offentlig styring i velfærdssamfundet
   • Medborgerskab, samskabelse og demokrati
   • Tilknytning til praksis
   • Formidling og feedback omkring oplevelser/undersøgelser fra praksis
   • Styrkelse af udviklingskulturen
   Undervisnings- og arbejdsformer på modul 3

   Du vil på modul 3 blive undervist på følgende måder:

   • Forelæsning
   • Holdundervisning
   • Undersøgelser
   • Individorienteret performance
   • Gruppearbejde

   Arbejdsformerne på modulet er:

   • Undersøgelse
   • Refleksion
   • Fremlæggelse

    Modul 4: Den innovative leder

    Du vil på dette modul lære, hvordan du som leder kan skabe og drive innovation i et ledelsesperspektiv. På modulet vil du lære, hvordan innovation drives i et ledelsesperspektiv, og hvordan det skabes på tværs af professionsuddannelser. Du vil samtidig også blive i stand til at reflektere over betydningen af innovation for det tværprofessionelle samarbejde.

    Efter modulet kan du:

    • Identificere behov for innovative tværprofessionelle samarbejdsformer
    • Analysere udfordringer og barrierer for at drive innovation på tværs af professionsuddannelser
    • Anvende innovative metoder og teorier til at styrke det tværprofessionelle samarbejde i fremtiden
    Temaer på modul 4

    På modul 4 vil du arbejde med forskellige temaer. Disse er:

    • Innovation og at drive innovation som leder
    • Fremtidens ledelse
    • Forandringsledelse
    • Tilknytning til praksis
    • Formidling og feedback omkring oplevelser/undersøgelser fra praksis
    Undervisnings- og arbejdsformer på modul 4

    Du vil på modul 4 blive undervist på følgende måder:

    • Forelæsning
    • Holdundervisning
    • Besøg/undersøgelser i praksis
    • Individorienteret performance
    • Par- og gruppearbejde

    Arbejdsformerne på modulet er:

    • Oplæg
    • Refleksion
    • Diskussion
    • Observation
    • Undersøgelse
    • Fremlæggelse
     03

     Adgangskrav & optagelse

     Ansøgning

     Talentforløbet kan tidligst påbegyndes efter bestået 1. semester, og det skal være afsluttet før den studerende påbegynder sit sidste uddannelsessemester.

     Ansøgningen er en skriftlig motiveret ansøgning, hvor den studerende skal redegøre for, hvordan de har bragt deres særlige kompetencer i spil i deres studie samt hvilke resultater, de har skabt.

     Ansøgningen vurderes af et tværgående udvalg af studieledere og tovholder for talentforløbet.

     Samtale

     På baggrund af den motiverede ansøgning udvælges studerende til en samtale. Til samtalen deltager udvalgte studieledere og tovholderen for talentforløbet. Den studerende vurderes på sine kompetencer, drive og motivation til at deltage i forløbet.

     Optagelse

     Studerende, som bliver optaget på talentforløbet, får besked via deres studiemail. Modul 1 på talentforløbet starter september 2022.

     Ansøg nu

     Modul 1 på talentforløbet starter september 2024, og du kan allerede nu sende din ansøgning.

     Hent ansøgningsskema

     04

     Fremtidsudsigter

     Når du er færdig med modulet, har du opnået kompetencer til at lede gennem den kompleksitet, som eksisterer på tværs af velfærdsprofessionerne. Du vil have opnået en helt unik, faglig viden om praksis, så du kan være frontløber i udviklingen af velfærd, og du vil gennem din ledelse kunne drive innovationen i velfærden, så den enkelte borgers levestandard højnes.

     Talentforløbet vil altså give dig de rette forudsætninger for at indgå ledelsesmæssigt i tværgående samarbejder, så du i organisationen kan bidrage til at skabe størst mulig værdi og øge det samlede velfærdsniveau. I samme øjemed vil du på et yderst kompetent plan kunne indgå i faglige sparringer og samarbejder med andre ledere fra forskellige brancher.

     Oven i hatten vil du kunne få merit for to moduler på Diplom i ledelse, hvorfor du ved at have deltaget på talentforløbet vil få nemmere ved at videreudvikle dine ledelseskompetencer. Gennem videreudviklingen af dine ledelseskompetencer vil du kunne gå forrest og sikre, at din organisation har en stærk og inspirerende kultur, hvor alles kompetencer kommer i spil - alt sammen til gavn for velfærden.

     05

     Spørgsmål & svar

     Foregår uddannelsen på samme tid som min bachelor?

     Ja, du kan starte på talentforløbet, efter du har afsluttet 1. semester på din professionsbachelor, og du skal have afsluttet talentforløbet, inden du starter på dit sidste semester på bacheloren.

     Her kan du se, hvordan dine studieaktiviteter på talentforløbet kommer til at ligge ved siden af din professionsbachelor

     Jeg startede på min professionsbachelor i februar

     Jeg startede på min professionsbachelor i august/september

     Modul 1 starter allerede september 2022.

     Kan jeg få merit for talentforløbet?

     Hvis du en dag ønsker at tage en Diplom i ledelse er det muligt at få merit for følgende to diplommoduler:

     • Tværgående ledelse (valgmodul)
     • Ledelse og styring i politisk styrede organisationer (valgmodul)

     Meritten kan kun gives under forudsætning af, at den studerende opfylder adgangskravene til diplomuddannelsen i ledelse, dvs. har minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse.

     Hvor foregår undervisningen?

     Undervisningen foregår på Campus Kolding. Adressen er:

     Universitetsparken 1
     6000 Kolding.

     06

     Kontakt os

     Er din interesse for velfærdsledelse blevet vækket? Hvis du har spørgsmål om optagelse, adgangskrav, udfyldning af ansøgning eller andet, så kontakt os endelig - så vil vi gøre alt for at hjælpe dig.

     Studieadministrativ medarbejder

     Rebekka Nissen (RNIS)

     adjunkt

     Anne Højgaard (AHOJ)