Gå til hovedindhold

Regler og rammer for administrationsbacheloruddannelsen

Her har vi samlet studieordninger, praktikbeskrivelser, studieaktivitetsmodeller og andre vigtige informationer.

Find de informationer og dokumenter, du skal bruge, her

Her finder du de regler og rammer, der er grundlaget for administrationsbacheloruddannelsen. Vi har samlet de officielle dokumenter til dig, som relaterer sig til uddannelsen. Det giver dig en hurtig oversigt over bl.a. studieordninger, praktikbeskrivelser og bekendtgørelser. Du finder også studieaktivitetsmodellerne for uddannelsen. Modellerne viser dig bl.a. arbejdsbelastning, studieaktiviteter og undervisnings- og læringsformer gennem hele uddannelsen.

Studieordninger og modulprøvebestemmelser

National studieordning for 2013 - læs om formål, indhold og struktur, grundmoduler og kerneområder.

Institutionel studieordning for 2018 - læs om bestemmelser, der særligt gælder for administrationsbacheloruddannelsen på UC SYD, og læs om valgmodulerne.

Modulprøvebestemmelser fra 2018 (gældende for moduler afviklet frem til 2018).
Modulprøvebestemmelser fra 2019 (gældende fra 1. januar 2019).

Bekendtgørelser

Valgmoduler på UC SYD

Du kan læse beskrivelserne af valgmodulerne på UC SYD i den institutionelle studieordning ovenfor.

Se også valgmodulkataloget for 2019. Her finder du en oversigt over valgmoduler, du kan vælge på UC SYD og andre professionshøjskoler.

  Praktik

  Her finder du praktikhåndbogen til praktikanter og praktikvejledere.

  Til praktikinstitutioner og praktikvejledere

  Vi henviser alle praktikinstitutioner og praktikvejledere til at logge ind på ucpraktikportalen, hvor du finder alle dokumenter, der vedrører praktikken. 

  Studieaktivitetsmodeller

  Hvad er studieaktivitetsmodellen?

  Alle professionsbacheloruddannelser er beskrevet i samme model, den såkaldte studieaktivitetsmodel. Modellen giver et billede af den studerendes forventede arbejdsbelastning gennem studiet, beskrevet som ECTS.

  Formålet med modellen er:

  • at vise en nuanceret opfattelse af undervisning og læring, som anskueliggør, at de studerendes læring rummer og dokumenterer forskellige undervisningsformer som dialogbaseret undervisning, Problem Baseret Læring (PBL), casestudier, projektarbejde og innovative undervisningsformer i samarbejde med praksis, skemalagte studiedage hvor der kan foregå forberedelse og opgavebesvarelser, derudover selvstændigt studiearbejde. Studieaktiviteterne foregår både i den teoretiske undervisning og i praktikken.
  • at angive vægtningen og progressionen mellem de samlede studieaktiviteter, dvs. undervisnings- og læringsaktiviteter i sygeplejerskeuddannelsen.
  • at øge sammenligneligheden mellem forskellige udbudssteder ift. organiseringen af studieaktiviteter.
  • at anskueliggøre den overordnede uddannelsestænkning til gavn for studerende og aftagere.

  Modellens kategorier

  Uddannelserne er organiseret i henhold til den europæiske uddannelsesstandard ECTS, der udtrykker den gennemsnitlige arbejdsbelastning per uge.

  • Kategori 1: Deltagelse af undervisere og studerende. Initieret af underviser.
  • Kategori 2: Deltagelse af studerende. Initieret af underviser.
  • Kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende.
  • Kategori 4: Deltagelse af undervisere og studerende. Initieret af studerende.

  Studieaktivitetsmodeller for administrationsbacheloruddannelsen