Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Bliv tysklærer ved Goethe-Institut

Læs tysk som enkeltfag på et højt niveau

Bliv tysklærer ved Goethe-Institut i Haderslev

Hvis du vil uddannes på højt fagligt niveau og få kompetencemålsprøve som tysklærer ved UC SYD og Goethe-Institut, så kan vi nu tilbyde efteruddannelsen. Uddannelsen udbydes under åben uddannelse som et enkeltfag på 30 ECTS-points og afsluttes med læreruddannelsens kompetencemålsprøve i tysk som undervisningsfag. Hele uddannelsen er på 30 ECTS-point, hvilket svarer til et halvt studieårsværk.

UC SYD har lavet kontrakt med Goethe-Institut i München, og vi er blevet akkrediteret til at udbyde deres efter- og videreuddannelse. Det eneste sted i Danmark!

Højere fagligt niveau

Uddannelsen er opbygget i dele, der svarer til Goethe-Instituts "Deutsch lehren-lernen (DLL)" og har praksistilknytning til alle tre moduler.

Til hele uddannelsen vil der være cirka 10 fremmødedage på Campus Haderslev, mens resten af arbejdet foregår hjemmefra og i praksistilknytning på en lokal skole. Det meste af undervisningen foregår på Goethe-Instituts Moddle-platform.

Efteruddannelsen består af seks dele, heraf fem fra DLL/Goethe-Institut. Modulerne læses normalt i rækkefølge

  • Modul 1: DLL 6: Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung og DLL 4: Aufgaben, Übungen, Interaktion. 10 ECTS.
  • Modul 2: DLL 2: Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch? DLL 8 DaF für Kinder samt DLL 5: Lehr- und Lernmedien. 15 ECTS.
  • Modul 3:  Kultur, kulturdidaktik og interkulturel kompetence og Intersprogsanalyse. 10 ECTS.

Pris:
Modul 1 og 3: 5500,-/stk.
Modul 2: 8250,-.
Samlet pris: 19250,-.

Hvis der er interesserede nok, opretter vi også enkelte DLL-moduler på 5 ECTS-point. Kontakt os og hør nærmere hos studiekoordinator Svend Brandt på e-mail eller på tlf. 72 66 50 06.

Startdatoer

Undervisningen vil primært foregå torsdage. Der er tre undervisningsdage på modul 1 og 3 og 4 + en halv online dag på modul 2. 
Al undervisning foregår på torsdage kl. 8.15-15.00 på UC SYD i Haderslev, dog én dag i modul 3 på en mandag..

  • Modul 1 udbydes i efteråret 2024 (og 2025): 5.9.24, 24.10.24 og 12.12.24
  • Modul 3 udbydes i efteråret 2024 (og 2025): 29.8.24, 10.10.24 og mandag d. 2.12.24. 
  • Modul 2 udbydes i foråret 2025 (og 2026): Første undervisningsgang torsdag d. 30. januar 2025.

Tilmeldingsfrister i 2024

Tilmeldingsfrist til modul 1 og 3: 15. maj. (Hvis du er forsinket, så kontakt os for evt. muligheder)
Tilmeldingsfrist til modul 2: 15. november. (Hvis du er forsinket, så kontakt os for evt. muligheder)

Underviseren

Vores underviser er lektor Karen Aarøe, som er specialuddannet og godkendt til at undervise på Goethe-Instituts DLL-efteruddannelse af lærere i tysk.

Adgangskrav & optagelse

For at blive optaget på studiet skal du være god til tysk. Vi stiller krav om B2-niveau, som vi evt. kan teste, hvis du ikke har dokumentation for det.

Ansøgningsskema til Goethe-akkrediteret tysklæreruddannelse

Ansøgningen sendes med sikker post til: UC SYDs studieservice, att. Anne Hertz.
Vejledning til sikker post kan findes her

Kontakt

Hør nærmere hos studiekoordinator Svend Brandt på e-mail eller på tlf. 72 66 50 06.

Lærer

Undervisning og pædagoggik

Læs enkeltfag på læreruddannelsen

Enkeltfag på læreruddannelsen er for dig, som gerne vil fordybe dig i et fag og få ny eller større viden og nye eller styrkede kompetencer inden for et bestemt område
Undervisning, lærer

Undervisning og pædagogik

Bliv lærer

Vil du hjælpe børn og unge godt på vej? Sætte gode rammer for andres læring, og være mester i at formidle din viden videre? Tag uddannelsen til lærer.