Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Læs enkeltfag på læreruddannelsen

Tag et enkeltfag som åben uddannelse

Er enkeltfag for mig?

Enkeltfag på læreruddannelsen er for dig, som gerne vil fordybe dig i et fag og få ny eller større viden og nye eller styrkede kompetencer inden for et bestemt område (det fag, du vælger).

Åben uddannelse er et tilbud til dig, der ønsker en efter- eller videreuddannelse ved at tage enkelte fag på læreruddannelsen. Dette er muligt at gøre både som dagstuderendedelvis digitalt studerende og som helt digital.

Undervisningen foregår enten i dagtimerne eller om eftermiddagen. Udvalget af enkeltfag, hvor undervisningen finder sted i dagtimerne, kan du se længere nede på denne side.

Vores enkeltfagskurser henvender sig både til dig, der underviser eller drømmer om at blive underviser og dig, der gerne vil opnå større viden inden for et bestemt fag og som ikke arbejder med undervisning i det daglige.

Er du underviser (men mangler undervisningskompetence i et fag)? 

Så er læreruddannelsens enkeltfag din mulighed for at få undervisningskompetence i netop det fag, du underviser i. Samtidig kan du tilføje enkeltfaget til dit CV og få en mere attraktiv profil. 

Du får et bevis for at have gennemført et enkeltfagskursus. Et enkeltfag giver 10 ECTS-point.

Drømmer du om at blive underviser? 

Et enkeltfagskursus på læreruddannelsen er en god mulighed for dig, der drømmer om at undervise. Med et enkeltfagskursus får du den viden og de kompetencer, der skal til for, at du er klædt på til at undervise - f.eks. på aftenskoler, kulturskoler, handelsskoler, højskoler, tekniske skoler, social- og sundhedsuddannelser – selvfølgelig afhængig af din forudgående uddannelse og kvalifikationer. 

Samtidig styrker du dit CV og gør dig mere attraktiv for en kommende arbejdsgiver. Du får et bevis, når kurset er gennemført. Et enkeltfag giver 10 ECTS-point.

Drømmer du om at fordybe dig i et område, du er i berøring med i dit arbejde?

En stor del af dem, der vælger at tage enkeltfagskurser hos os, bruger kurserne til at blive bedre klædt på til deres daglige arbejde. De ønsker at fordybe sig i et fag, der interesserer dem særligt, og få ny viden og nye inputs til deres arbejde. 

Særligt vores enkeltfagskurser om eftermiddagen er attraktive for dig, der allerede har et job, men som ønsker at blive bedre klædt på og få en større viden inden for et område.

Vi oplever f.eks., at mange pædagoger og socialrådgivere er interesserede i vores enkeltsfagskurser i specialpædagog. Alle ender derfor ikke med at undervise i et enkeltfag, men bruger det i stedet som et meningsfuldt kompetenceløft, der samtidig kan skrives på CV’et.

Er du ledig eller på orlov, og vil du gerne have et kompetenceløft?

Så er enkeltfag på læreruddannelsen din mulighed for at få nye eller styrkede kompetencer inden for et fag. Du gør dig samtidig mere attraktiv for en kommende arbejdsgiver, fordi du kan tilføje de enkeltfag, du tager hos os, direkte til dit CV

Hvad får du, når du tager et enkeltfag på læreruddannelsen?

Læs her, hvad du får ud af at tage enkeltfag fra læreruddannelsen:

 1. Ny viden, som er direkte anvendelig uanset om du vil undervise eller integrere din nye viden i dit arbejde
 2. Et fagligt fællesskab med andre, der brænder for det samme som dig 
 3. Styrkede kompetencer, som både kommer dig selv, dine kolleger og de borgere, du arbejder med, til gavn
 4. ECTS til din CV, som gør dig endnu mere attraktiv for en nuværende eller kommende arbejdsgiver.

Vores udbud af enkeltfag

Vi udbyder følgende enkeltfag, som du kan vælge imellem. Men vær opmærksom på, at alle undervisningsfag ikke udbydes hele tiden, og der kan være stor variation i, hvor ofte faget udbydes i Esbjerg og Haderslev.

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dansk 1.-6. eller 4.-10. klassetrin
 • Engelsk 1.-6- eller 4.-10. klassetrin
 • Fysik/kemi
 • Geografi
 • Historie
 • Håndværk og design (udbydes ikke på UC SYD i Haderslev)
 • Idræt 1.-6. eller 4.-10. klassetrin
 • Kristendomskundskab/religion
 • Madkundskab
 • Matematik 1.-6. eller 4.-10. klassetrin
 • Musik
 • Natur/teknologi
 • Samfundsfag
 • Tysk
 • Goethe-akkrediteret enkeltfagsuddannelse i tysk

Adgangskrav & optagelse

Ved optagelse på Åben uddannelse - enkeltfag stilles de samme krav, som gælder generelt ved optagelsen på læreruddannelsen. Derudover gælder der særlige krav for de enkelte undervisningsfag, da du skal have et minimumsniveau i faget fra studentereksamen, hf, hhx eller htx. Ønsker du at læse vores Goethe-akkrediteret enkeltfagsuddannelse i tysk kræver vi minimum B2-niveau dokumenteret ved en test, som vi forestår.

Ønsker du at læse som helt digital kræves der en vejledende samtale forud for optagelsen. Samtalen foregår på Skype. Kontakt studievejledning-h@ucsyd.dk for at lave en aftale.

Adgangskrav til undervisningsfag

Adgangskrav til undervisningsfag

Du skal opfylde de specifikke adgangskrav, der er til de undervisningsfag, du ønsker. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, har du mulighed for at få en individuel kompetencevurdering, hvor vi vurderer, om du har andre kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle adgangskrav. Du kan også kvalificere dig gennem gymnasial supplering. 

Billedkunst (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Kulturforståelse på B-niveau
 • Mediefag på B-niveau
 • Billedkunst på C-niveau 
 • Design på C-niveau

Biologi (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Teknikfag på A-niveau (proces, levnedsmiddel og sundhed)
 • Biologi på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau

Dansk 1.-6. eller 4.-10. klassetrin

 • Dansk på A-niveau

Engelsk 1.-6. eller 4.-10. klassetrin

 • Engelsk på B-niveau

Fransk (udbydes ikke på UC SYD)

 • Fransk begynder- eller fortsættersprog på B-niveau

Fysik/kemi (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Teknikfag på A-niveau
 • Bioteknologi på A-niveau
 • Biologi på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau
 • Teknologi på B-niveau

Geografi (du skal have haft ét af nedenstående fag)     

 • Biologi på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • International økonomi på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau 

Historie (du skal have haft ét af nedenstående fag)     

 • Historie på B-niveau
 • Idéhistorie på B-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau
 • Samtidshistorie på B-niveau

Håndværk & design (udbydes ikke på UC SYD i Haderslev)

 • Teknikfag på A-niveau – design og produktion 
 • Teknikfag på A-niveau – byggeri og energi
 • Mediefag på B-niveau 
 • Kulturforståelse på B-niveau 
 • Billedkunst på C-niveau 
 • Design på C-niveau

Idræt 1.-6. eller 4.-10. klassetrin (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Idræt på B-niveau
 • Dans på B-niveau

Kristendomskundskab/religion (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Filosofi på B-niveau
 • Historie på B-niveau
 • Idéhistorie på B-niveau
 • Kulturforståelse på B-niveau
 • Psykologi på B-niveau
 • Religion på B-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau
 • Samtidshistorie på B-niveau

Madkundskab (du skal have haft ét af nedenstående fag)    

 • Bioteknologi på A-niveau 
 • Teknikfag på A-niveau - proces, levnedsmiddel og sundhed 
 • Biologi på C-niveau 
 • Kemi på C-niveau

Matematik 1.-6. eller 4.-10. klassetrin

 • Matematik på B-niveau 

Musik     

 • Musik på B-niveau 

Natur/teknologi (du skal have haft ét af nedenstående fag)    

 • Teknikfag på A-niveau
 • Bioteknologi på A-niveau
 • Biologi på B-niveau 
 • Fysik på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau 
 • Teknologi på B-niveau

Samfundsfag (du skal have haft ét af nedenstående fag)    

 • Afsætning på B-niveau
 • Historie på B-niveau
 • International økonomi på B-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau
 • Samtidshistorie på B-niveau
 • Virksomhedsøkonomi på B-niveau

Tysk

 • Tysk begynder- eller fortsættersprog på B-niveau  

Fagene skal være bestået.

Har du ikke disse forudsætninger, kan der dispenseres, således at opta­gelsen på faget baseres på en vurdering af dine kompetencer. Kontakt os og hør mere.

Du kan ansøge om optagelse på Åben uddannelse - enkeltfag ved at udfylde følgende nedenstående ansøgningsskema:

Økonomi

Hvis du vælger denne mulighed, koster hvert modul ca. 5.500 kr., og et undervisningsfag består af 3 eller 4 moduler.

Nogle enkeltfagsstuderende får deres arbejdsgiver til at betale for dele af deres studier. Hvis I er flere lærere på din skole eller i din kommune, der f.eks. har behov for kompetenceløft i et enkelt fag, kan der normalt arrangeres et specielt forløb, hvor vi kommer ud til jer - men som enkeltperson er du også altid velkommen til at følge undervisningen på de almindelige hold.

Hvis du bor langt væk eller af andre grunde ikke kan følge et almindeligt forløb som dagstuderende, kan du følge ethvert modul som digitalt studerende.

Uanset hvilke af disse specielle muligheder, du er interesseret i, er du meget velkommen til at kontakte os.

Tilmeldingen er bindende

Hvis du af en eller anden grund ønsker at framelde dig studiet, skal du straks henvende dig til Studiekontoret på læreruddannelsen, UC SYD, hhv. Campus Esbjerg eller Campus Haderslev, således at din studieplads kan tilbydes til andre.

Du kan få delta­gerbetalingen tilbagebetalt, såfremt du framelder dig senest den 15. august i efterårssemesteret og den 1. februar i forårssemestret, og modulet endnu ikke er påbegyndt. Der opkræves et administrationsgebyr på 500 kr. pr. fag, dog max 1.100 kr. i alt.

Får jeg et eksamensbevis?

Åben uddannelse enkeltfag på læreruddannelsen giver de samme kvalifikationer, som lærerstuderende får i det pågældende fag. Der udstedes eksamensbevis i det eller de fag, som du består. Der udstedes ikke deltagelsesbevis for fremmøde, men vi kan give dokumentation for, at du er tilmeldt uddannelsen.

Skal jeg i praktik?

Der er ikke praktik i fagene under Åben uddannelse, da praktik er et selvstændigt fag på læreruddannelsen.