Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Kvote 1

Her er det, du skal vide om kvote 1.

Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12

Her på siden får du overblik over, om du kan søge kvote 1, og hvordan du gør.

Hvem kan søge kvote 1?

Din ansøgning om optagelse på en videregående uddannelse bliver vurderet forskelligt afhængig af, om du søger ind gennem kvote 1 eller kvote 2.

Du kan søge i kvote 1, når du:

 • kun vil bedømmes på dit karaktergennemsnit.
 • opfylder alle adgangskrav for at komme ind på uddannelsen.

I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Har du bestået flere gymnasiale eksamener, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre dit gennemsnit ved at tage hf-enkeltfag. Dog skal du være opmærksom på reglen om nedjustering af karaktergennemsnit:

Reglen om nedjustering af karaktergennemsnit

Fra 2022 gælder nye regler, når en gymnasial eksamen suppleres via gymnasial supplering (GSK), hf-enkeltfag, supplerende overbygningsforløb (SOF) eller lignende. Det betyder, at karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen kan blive nedjusteret (genberegnet), når der søges om optagelse på en videregående uddannelse.

Nedjustering finder sted, hvis:

 • både den gymnasiale eksamen og suppleringsfag er afsluttet den 1. maj 2022 eller senere.
 • der suppleres med fag for at du kan opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen.
 • karaktererne fra suppleringsfagene trækker karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen ned.
 • du søger optagelse via optagelse.dk i kvote 1.

Hvis du søger optagelse på forskellige uddannelser med forskellige specifikke adgangskrav, kan du opleve, at der ved vurderingen af din ansøgning bliver taget udgangspunkt i forskellige gennemsnit.

Genberegningen af det digitale eksamensbevis sker automatisk.

Vil du vide mere? Så læs mere på UddannelsesGuiden.

Hvis du er i tvivl, om dit gennemsnit er højt nok til at komme ind via kvote 1, kan du vælge at søge om optagelse via kvote 2 i stedet for. Søger du gennem kvote 2 med en gymnasial eksamen, vil din ansøgning automatisk blive vurderet både i kvote 1 og kvote 2.

Sådan søger du

Vil du søge ind på en uddannelse gennem kvote 1, skal du gøre det på optagelse.dk. Når du kommer ind på siden, skal du klikke på “videregående uddannelse”.

Du sender din ansøgning elektronisk og med dit MitID. Har du ikke et MitId, kan du bestille et på mitid.dk. Har du ikke et dansk CPR-nr., skal du stadig søge digitalt via optagelse.dk. Du skal blot ansøge uden login. 

Husk at oplyse om tidligere uddannelse eller beskæftigelse. Læs mere om, hvad du har pligt til at oplyse her. 

Ansøgningsfristen for kvote 1: 5. juli kl. 12

Specifikke adgangskrav og optagelsesregler

Der kan være specifikke adgangskrav for den uddannelse, du gerne vil søge ind på. Eksempelvis kan det være et krav, at du har haft et bestemt fag på a-niveau. Du kan læse om de enkelte uddannelsers specifikke adgangskrav og optagelsesregler herunder: 

Vigtige informationer og andet godt

Hvilke eksaminer er adgangsgivende?

Hvis du har en af nedenfor listede gymnasiale uddannelser, kan du søge ind på en uddannelse i kvote 1:

 • STX (studentereksamen)
 • HF (højere forberedelseseksamen)
 • HHX (højere handelseksamen)
 • HTX (højere teknisk eksamen)
 • EUX (erhvervsuddannelse med studiekompetencegivende eksamen)
 • GIF (særligt HF-forløb for fremmedsprogede)
Hvad er adgangskvotienten?

Adgangskvotienten viser det karaktergennemsnit,  som uddannelsen som minimum kræver, du skal have, for at kunne komme ind.

Adgangskvotienten kan variere fra år til år. Den afhænger af, hvor mange ansøgere og studiepladser, der er det pågældende år.

Du kan se adgangskvotienterne for alle uddannelser på ug.dk

For dig med en IB eller udenlandsk gymnasial eksamen

Har du en International Baccalaureate (IB) – uanset om den er taget i Danmark eller i udlandet - eller en udenlandsk gymnasial eksamen, der ikke kan omregnes, skal du søge gennem kvote 2. 

Kontakt

Vi hjælper dig gerne med alle de spørgsmål, du mangler svarene på.

Find din uddannelse

Lad os hjælpe dig med at finde den uddannelse, der passer til dig.