Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Kvote 2

Det skal du vide. Og sådan søger du.

Ansøgningsfrist for kvote 2 er 15. marts kl. 12.00

Kvote 2 er for dig, der:

  • har en adgangsgivende gymnasial uddannelse, men er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at nå årets adgangskvotient. 
  • har en udenlandsk eksamen eller en anden adgangsgivende eksamen.
  • ikke opfylder uddannelsens adgangskrav men har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med de formelle krav. I den situation skal du søge om en individuel kompetencevurdering.
Krav til dokumentation i kvote 2

Når du søger gennem kvote 2 senest den 15. marts, skal du vedhæfte dokumentation for adgangsgrundlaget. Det vil sige dit eksamensbevis og evt. beviser for bestået enkeltfag, suppleringskurser eller adgangsgivende uddannelser samt dokumentation for vurderingskriterierne for kvote 2 senest den 15. marts kl. 12.00. 

Afslutter du først din adgangsgivende eksamen, suppleringskurser eller en aktivitet efter denne frist, skal du anføre det på ansøgningen og vedhæfte det på optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00. Læs mere om krav til dokumentation her.

Specifikke adgangskrav og optagelsesregler

Læs mere om uddannelsernes adgangskrav, udvælgelseskriterier og optagelsesregler.

Sådan søger du 

Vil du gerne tage en uddannelse hos os, skal du søge ind gennem optagelse.dk.

Du skal søge under “videregående uddannelse” på siden og derefter finde den specifikke uddannelse, som du gerne vil søge.

Du sender din elektroniske ansøgning med dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på nemid.nu. Har du ikke et dansk CPR-nr., skal du stadig søge digitalt via optagelse.dk. Du skal blot ansøge uden login. 

Husk at oplyse om tidligere uddannelse eller beskæftigelse. Læs mere om, hvad du har pligt til at oplyse her. 

Vigtigt for dig, der søger ind på uddannelsen engelsk og digital markedskommunikation: Uddannelsen har lige skiftet navn. Det nye navn er ikke trådt i kraft endnu på optagelse.dk. Så når du skal søge ind på engelsk og digital markedskommunikation på optagelse.dk, skal du søge ind på erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation, som er uddannelsens tidligere navn. 

Har du spørgsmål?

Du kan spørge os om alt lige fra optagelse, SU, udfyldelse af din ansøgning til valg af studie. Vi hjælper dig gerne.