Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau
  • Korte forløb og konsulentydelser For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere eller konsulentydelser

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Videnstemaer UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.
  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Charlotte underviser på sygeplejerskeuddannelsen  

- Alle har ret til en god og tryg tid på deres uddannelse. Derfor går jeg også op i at skabe dynamiske læringsmiljøer som giver glade studerende 

Publiceret:

Alle har ret til en god og tryg tid på deres uddannelse. Derfor går jeg også op i at skabe dynamiske læringsmiljøer som giver glade studerende 

Hvad er det bedste ved at være underviser på sygeplejerskeuddannelsen?  

Fakta

Navn: Charlotte Fagan

Har undervist på sygeplejerskeuddannelsen siden 2014 og er uddannet bachelor i sygepleje og cand.scient.san.publ. (kandidat i folkesundhedsvidenskab).

- Jeg er både underviser og studievejleder på sygeplejerskeuddannelsen. Det bedste ved mit job er at møde de studerende præcis der, hvor de er hver især.

At støtte, vejlede og motivere den enkelte studerende til at opnå den bedst mulige faglige og personlige udvikling, samt at facilitere nogle trygge undervisningsrammer, hvor der er tydelige forventninger til forberedelse og engagement.

Mit mål er at bidrage til et undervisningsmiljø, der giver de studerende lyst og mod til at lære og til at deltage aktivt i undervisningen. 

Hvordan ser en typisk undervisningsdag ud på sygeplejerskeuddannelsen?  

- Undervisningen tilrettelagt med varierede undervisningsformer, hvor de studerende har fået mulighed for at forberede sig ved at læse pensum til lektionerne og ved at arbejde med studiespørgsmål, der centrerer sig om vigtige elementer fra pensum. Undervisningen vil typisk indeholde et oplæg med udgangspunkt i pensum eller med udgangspunkt i litteratur, der kan supplere pensum.  

I de fleste undervisninger vil der også være praktiske øvelser, som for eksempel case-arbejde, quiz, tegneopgaver, simulationer, aktive – og visuelle øvelser mv.

Underviserne har fokus på at give feedback og feedforward til de studerende, så de studerende ved, hvordan de hver især kan forbedre deres studieaktivitet. 

Charlotte Fagan

Underviser på sygeplejerskeuddannelsen

Hvordan arbejder sygeplejerskeuddannelsen med koblingen imellem teori og praktik? 

Vi har på sygeplejerskeuddannelsen fokus på et sammenhængende uddannelsesforløb, hvor netop overgangen imellem teori og praksis skal bindes tættere sammen. Vi har et tæt samarbejde med de kliniske uddannelsessteder både igennem fælles møder og igennem individuelle forløb med de studerende.  

I undervisningen inddrages både cases fra praksis og simulationsøvelser, der er praksisnære. Vi er netop i gang med at udvikle en mulighed for, at de studerende kan tilknyttes en stamafdeling og dette for at give de studerende et længere sammenhængende læringsforløb i et trygt og kendt læringsmiljø med øget mulighed for dybdelæring imellem teori og praksis.

Hvilke forventninger har du som underviser til de studerende?  

Jeg forventer, at de studerende og jeg sammen deltager aktivt i at skabe et klasserum med plads til forskelligheder, hvor vi kan åbne faglige dialoger, og hvor der er plads til at turde afprøve færdigheder og viden, så vi dermed sammen skaber de bedste og tryggeste rammer for, at alle studerende opnår mulighed for en positiv progression i læringen og i den faglige og personlige udvikling for den enkelte. 

Jeg forventer, at de studerende møder forberedte op til undervisningen, samt at de studerende møder ind på uddannelsen med en gensidig respekt, samarbejdsvilje og en god tone overfor hinanden.  

Charlotte Fagan

Underviser på sygeplejerskeuddannelsen

Hvordan er samspillet mellem dig som underviser og de studerende?  

For mig er det vigtigt at møde de studerende med et positivt, smilende, fleksibelt og imødekommende sind. Det er vigtigt for mig at give de studerende en professionel tryg og tillidsfuld relation, som de har mulighed for at henvende sig til, hvis de har brug for at stille spørgsmål eller hvis de har brug for at drøfte både faglige og personlige udfordringer, der kan have betydning for deres uddannelsesforløb.
Således at vi i fællesskab kan planlægge et uddannelsesforløb, hvor den studerende er i trivsel og i en positiv læringsudvikling.  

Hvad er din oplevelse af de studerendes muligheder efter endt uddannelse?  

En sygeplejerske vil have mulighed for at søge en stilling indenfor præcis det speciale, som den enkelte sygeplejerske brænder mest for. Dette kan for eksempel være på en specifik sengeafdeling, et ambulatorium, en operationsafdeling, en akut afdeling, en intensiv afdeling, en børneafdeling, i psykiatrien, i primærsygeplejen, i en lægepraksis, i forsvaret eller i en international sygeplejerskestilling som udsendt til andre lande.  

Sygeplejersken kan også vælge at videreuddanne sig med forskellige faglige kurser, en diplomuddannelse, en masteruddannelse eller en kandidatuddannelse indenfor rigtig mange forskellige områder f.eks. klinisk vejleder, demenssygepleje, sårsygeplejerske, pædagogik, psykologi, folkesundhed, narkosesygeplejerske, onkologisk sygeplejerske, smertesygeplejerske, sundhedsplejerske, visitator, palliation, infektionshygiejne og sundhedsteknologi. Sygeplejersken kan ligeledes vælge at uddanne sig til at kunne varetage funktioner som teamleder, afdelingsleder, underviser, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, kvalitetskoordinator, specialeansvarlig sygeplejerske, udviklingssygeplejerske, oversygeplejerske, sygeplejefaglig direktør, institutchef, rektor, forsker eller professor. 

Så med en sygeplejerskeuddannelse kan du vælge præcis den retning, som du brænder for, og samtidig udvikle sin faglighed i en hastighed, som passer ind i ens egne ønsker og familieliv.  

Med en uddannelse som sygeplejerske vil der åbne sig en verden af muligheder for den enkelte.

Charlotte Fagan

Underviser på sygeplejerskeuddannelsen

Hvornår har du som underviser været allermest stolt?  

Når studerende opnår en faglig og social trivsel både individuelt og i det fællesskab, der skabes på holdet. 

Når studerende efter 3,5 års uddannelse, står stolte med deres uddannelsesbevis, bliver jeg stolt af den dannelsesrejse de med et positivt sind, en kampgejst og en stor læringsvilje har sejret i.  

Sygeplejerskestuderende

Læs mere om sygeplejerskeuddannelsen

Bliv sygeplejerske

Vil du hjælpe mennesker i både stabile, komplekse og akutte situationer? Være faglig dygtig, have overblik og give omsorg? Tag uddannelsen til sygeplejerske.
Bliv sygeplejerske

Tag hovedparten af dit studie online

Læs til sygeplejerske på nettet

På den delvist digitale sygeplejerskeuddannelse får du både friheden til at tilrettelægge dine egne studier og praksistid til at øve faget.