Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Professionsbachelor

Læs til sygeplejerske på nettet

Drømmer du om at blive sygeplejerske, men har du brug for et mere fleksibelt studium? Så læs til sygeplejerske på netuddannelsen i Aabenraa.

Lær teorien online og mød kun ind på skolen til studiets seminardage

Et online studie giver dig større fleksibilitet i din hverdag, da hovedparten af dine studier foregår online. Men, eftersom netuddannelsen følger den samme studieordning som den almindelige sygeplejerskeuddannelse, skal du forvente at møde fysisk op på skolen til seminardagene, hvor du lærer fagets praktiske aspekter. Det samme gælder for dine praktikperioder også kaldet den kliniske undervisning. 
Selvom, denne øgede fleksibilitet giver dig frihed til at planlægge din hverdag, stiller det også større krav til din selvdisciplin og evne til at tilrettelægge din studietid.

Søg ind på den delvist digitale sygeplejerskeuddannelse

Søg ind på kvote 2 inden den 15. marts kl. 12.00.
Søg ind på kvote 1 inden den 5. juli kl. 12.00.

Netuddannelsens opbygning

Du bliver sygeplejerske på tre et halvt år på netuddannelsen. Din læring følger den almindelige sygeplejerskeuddannelse, men du studerer primært den teoretiske del på egen hånd. Den praktiske del læres ved fysisk fremmøde på studiets seminardage. 

Studieaktivitet

Uddannelsen er et fuldtidsstudium og kræver en gennemsnitlig studieaktivitet på minimum 40 timer om ugen. I perioder skal du forvente at skulle koordinere din studieaktivitet, med dine medstuderende når der afvikles gruppearbejde. 

Fysisk fremmøde

Spørgsmål om optagelse, adgangskrav og ansøgning?

Har du spørgsmål om optagelse, adgangskrav, udfyldelse af din ansøgning, SU eller til valg af studie?

Der er obligatorisk fremmøde på skolen i Aabenraa til studiets seminardage. Seminardagene finder sted ca. hver fjerde uge og afvikles skiftende henover semestret. De udgør mindst 20 dage pr. semester.
På disse obligatoriske seminardage kan der være fastlagte studieaktiviteter, som er forudsætninger for at kunne deltage i uddannelsens prøver. Du kan se hvilke i semesterbeskrivelserne, som du typisk har i hænde ca. 14 dage før semesterstart. 

På seminardagene kommer du endnu tættere på din fremtidige hverdag bl.a. i vores simulationslokaler hvor du både øver dine kliniske kompetencer, samt din kontakt og kommunikation med patienten. 

Praktikperiode

Du skal undervejs i uddannelsen i praktik. Vi kalder praktikken for klinisk undervisning, og denne fungerer på samme måde som på den ordinære sygeplejerskeuddannelse - det vil sige, at der er mødepligt i den kliniske undervisning. 

I denne periode kommer du tættere på den hverdag du vil møde efter studiet f.eks. på sygehuse, i psykiatrien, hjemmeplejen eller på ambulatorier. Her vil de kliniske vejledere, som vil støtte og vejlede dig i dit forløb. 
Du kan også vælge at tage et eller flere af dine praktikforløb i udlandet og eventuelt kombinere det med dine semestre med teoretisk fjernundervisning. 

Bachelorprojekt

Du afslutter din uddannelse med dit bachelorprojekt, hvor du kan fordybe dig i en sygeplejefaglig problemstilling du finder særligt interessant. 

Yderligere informationer

Adgangskrav og optagelse på netuddannelsen

For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde de samme betingelser for optagelse til den almindelige sygeplejerskeuddannelse.

Økonomi

Transport

Der vil på uddannelsen være udgifter til undervisningsmidler samt transport eller bolig i forbindelse med praktik. Du kan finde flere informationer om udgifter til transport i forbindelse med uddannelse og praktik her.

SU

Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

Som studerende på en professionsbacheloruddannelse eller erhvervsakademiuddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

Dine muligheder for studiestøtte

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være hjælpemidler i form af f.eks. IT-rygsæk, studiestøttetimer, en særlig stol, et hæve-/sænkebord m.v.

Du kan finde flere informationer om studiestøtte her, og så kan du møde Sofie, der er ordblind og læser til lærer.

Merit når du er social- og sundhedsassistent

Har du en social- og sundhedsassistentuddannelse samt 9 måneders erhvervserfaring som social- og sundhedsassistent med min. 28 timer om ugen, er det muligt at søge merit for dele af den kliniske undervisning på 2. og 4. semester.

Det er din erfaring og kompetencer som er afgørende for, hvilken merit der tildeles.

Der tilbydes individuel samtale ved studiestart på uddannelsen.

Sygeplejerskestuderende

Læs mere om sygeplejerskeuddannelsen

Bliv sygeplejerske

Vil du hjælpe mennesker i både stabile, komplekse og akutte situationer? Være faglig dygtig, have overblik og give omsorg? Tag uddannelsen til sygeplejerske.
Bliv sygeplejerske

Tag hovedparten af dit studie online

Læs til sygeplejerske på nettet

På den delvist digitale sygeplejerskeuddannelse får du både friheden til at tilrettelægge dine egne studier og praksistid til at øve faget.