Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Læs til sygeplejerske på nettet

Drømmer du om at blive sygeplejerske, men har du brug for et mere fleksibelt studium? Så læs til sygeplejerske på netuddannelsen i Aabenraa.

Når du læser til sygeplejerske på netuddannelsen, følger du den samme studieordning som på den almindelige sygeplejerskeuddannelse, og derfor vil arbejdsmængden og studieaktiviteten være den samme. Men da store dele af undervisningen foregår online, vil du som studerende have bedre muligheder for selv at strukturere dit studium. Det stiller dog også krav til, at du kan tage et større ansvar for din læring, at du kan tilrettelægge din tid, og at du har en stor mængde selvdisciplin.

Netuddannelsens opbygning

Det tager tre et halv år at blive sygeplejerske på netuddannelsen. Du følger den almindelige sygeplejerskeuddannelse, men på netuddannelsen studerer du i langt højere grad på egen hånd.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, som kræver, at du i gennemsnit har en ugentlig studieaktivitet på 40 timer. På hvert semester er der seminardage, hvor du skal møde til undervisning i Aabenraa, og herudover er der en stor mængde studieaktivitet individuelt og i studiegrupper. Derfor skal du være god til at strukturere din egen studietid, være selvdisciplineret og tage et stort ansvar for dit studieforløb. Til gengæld får du større mulighed for selv at planlægge, hvordan du kombinerer dit studium med din øvrige hverdag.

Du skal undervejs i uddannelsen i praktik. Vi kalder praktikken for klinisk undervisning, og denne fungerer på samme måde som på den ordinære sygeplejerskeuddannelse - det vil sige, at der er mødepligt i den kliniske undervisning.

Adgangskrav og optagelse på netuddannelsen

For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde de samme betingelser for optagelse til den almindelige sygeplejerskeuddannelse.

Økonomi

Der vil på uddannelsen være udgifter til undervisningsmidler samt transport eller bolig i forbindelse med praktik. Du kan finde flere informationer om udgifter til transport i forbindelse med uddannelse og praktik her.

Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

Som studerende på en professionsbacheloruddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

Spørgsmål om optagelse, adgangskrav og ansøgning?

Har du spørgsmål om optagelse, adgangskrav, udfyldelse af din ansøgning, SU eller til valg af studie?