Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

1.000-dages-programmet: Diplommodul for pædagoger

Kompetenceforløb, der skal styrke indsatsen for børn i udsatte positioner i de første 1.000 dage

Tidlig indsats i dagtilbud i de første leveår for børn i udsatte positioner

Diplommodulet kvalificerer pædagogerne til at kunne identificere og håndtere komplekse problemstillinger vedrørende sårbarhed og udsathed relateret til tidlig indsats for de yngste børn på grundlag af den styrkede pædagogiske læreplan.

Når pædagogerne har afsluttet forløbet er målet, at de:

 • kan initiere udviklingsstøttende relationsarbejde med en særlig opmærksomhed på de yngste børns grundlæggende behov for, ret til samt mulighed for deltagelse, trivsel, læring og udvikling i fællesskabet
 • kan indgå i ressourceorienteret samarbejde med kollegaer, forældre og tværprofessionelle instanser både forebyggende og ved målrettede, helhedsorienterede indsatser i forhold til børn og familier i udsatte positioner
 • kan indgå i samarbejde omkring det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse med en særlig opmærksomhed på familiens deltagelsesmuligheder samt deltagerforudsætninger
 • har viden om resiliens og sårbarhed, indsigt i risiko- og beskyttelsesfaktorer samt socioøkonomiske- og kulturelle in- og eksklusionsmekanismer i arbejdet med de yngste børn fra familier i udsatte positioner
 • har indsigt i teorier og viden om barnets udvikling, tilknytning, relationer og samspil i de tidlige år med betydning for chancelighed og deltagelsesmuligheder gennem livet
 • kan reflektere over relationsarbejdets forebyggende og udviklingsstøttende funktion i arbejdet med børn og forældre fra familier i udsatte positioner
 • kan iagttage, analysere, begrunde og udvikle særlige trivsels- og udviklingsfremmende metoder og indsatser for de yngste børn, individuelt og i børnegruppen
 • kan anvende erfaring, viden og teorier til belysning af roller og positioners betydning samt håndtering af dilemmaer forbundet med samarbejdet omkring de yngste børn i udsatte positioner
 • kan i samarbejde med leder og kolleger tilrettelægge et forebyggende og inkluderende pædagogisk læringsmiljø af høj kvalitet, der medtænker barnets og familiens perspektiver og situation
 • kan indgå i og skabe rammer for forældresamarbejde i forhold til de yngste børn i udsatte positioner.
Hvem henvender modulet sig til?

Modulet henvender sig til pædagoger i dagtilbud, der arbejder med de yngste børn.

Omfang og studietilrettelæggelse

Diplommodulet har et omfang på 10 ECTS-points.

Der veksles mellem holdundervisning, studiegruppeaktivitet samt undersøgelse og afprøvning i egen praksis.

Læringsmål

Den studerende

Kompetencemål

 • kan initiere udviklingsstøttende relationsarbejde med en særlig opmærksomhed på de yngste børns grundlæggende behov for, ret til samt mulighed for deltagelse, trivsel, læring og udvikling i fællesskabet
 • kan indgå i ressourceorienteret samarbejde med kollegaer, forældre og tværprofessionelle instanser både forebyggende og ved målrettede, helhedsorienterede indsatser i forhold til børn og familier i udsatte positioner
 • kan indgå i samarbejde omkring det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse med en særlig opmærksomhed på familiens deltagelsesmuligheder samt deltagerforudsætninger

Vidensmål

 • har viden om resiliens og sårbarhed, indsigt i risiko- og beskyttelsesfaktorer samt socioøkonomiske- og kulturelle in- og eksklusionsmekanismer i arbejdet med de yngste børn fra familier i udsatte positioner
 • har indsigt i teorier og viden om barnets udvikling, tilknytning, relationer og samspil i de tidlige år med betydning for chancelighed og deltagelsesmuligheder gennem livet
 • kan reflektere over relationsarbejdets forebyggende og udviklingsstøttende funktion i arbejdet med børn og forældre fra familier i udsatte positioner

Færdighedsmål

 • kan iagttage, analysere, begrunde og udvikle særlige trivsels- og udviklingsfremmende metoder og indsatser for de yngste børn, individuelt og i børnegruppen
 • kan anvende erfaring, viden og teorier til belysning af roller og positioners betydning samt håndtering af dilemmaer forbundet med samarbejdet omkring de yngste børn i udsatte positioner
 • kan i samarbejde med leder og kolleger tilrettelægge et forebyggende og inkluderende pædagogisk læringsmiljø af høj kvalitet, der medtænker barnets og familiens perspektiver og situation
 • kan indgå i og skabe rammer for forældresamarbejde i forhold til de yngste børn i udsatte positioner.
Litteratur
 • Egmont (2016): En bedre start. Livsduelighed hos de allermindste. Egmontfonden (PDF) (25 sider)
 • Erlandsen, T., Rosendal Jensen, N., Langager, S. og Petersen, K. E. (red.) (2015): Udsatte børn og unge - en grundbog. Hans Reitzels Forlag (400 sider)
 • Gitz-Johansen, T. (2019): Indlevelse i børnene, i: Vuggestueliv. Omsorg, følelser og relationer. Samfundslitteratur. (kap. 4, s. 59- 80, 22 sider)
 • Skov, M.K. (2019): Mentalisering. I: Vikær, T. (red.) (2019): Social- og specialpædagogik i pædagoguddannelsen. Hans Reitzel (s. 474-492, 18 sider)
 • Børne- og Socialministeriet (2018): Den styrkede pædagogiske læreplan. Rammer og indhold. Findes elektronisk på EMU-portalen.
 • Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Socialministeriet (2019): Kort om Forældresamarbejde. Findes elektronisk på EMU-portalen.
 • Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Socialministeriet (2018): Kort om Samspil og relationer i det pædagogiske læ-ringsmiljø. Findes elektronisk på EMU-portalen.

Kontakt os

Anja Anderskouv

Uddannelseskonsulent

Anja Hassig Lyberth Anderskouv (AAND)

Anja er uddannelseskonsulent for 0-6 års-området og koordinator for den styrkede pædagogiske læreplan.
Lone Holst

Chefkonsulent

Lone Houmann Holst (LHHO)

Lone er er faglig leder af UC SYD's pædagogiske efter- og videreuddannelse for pædagoger, lærere, institutionsledere og ansatte i kommunernes forvaltninger.

Hun er uddannet folkeskolelærer og cand. pæd. i generel pædagogik.