Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

KaMiBe

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Hvad er KaMiBe?

KaMiBe er en sammenskrivning af karakterstyrker, mindfulness og bevægelsesaktiviteter, som har fokus på udviklingen af inkluderende læringsmiljøer.

KaMiBe er udviklet, afprøvet og justeret gennem 5 år i 21 børnehaver, 7 specialskoler og 23 skoler, hvoraf 4 skoler har det som helskoleindsats (Lagoniskolen: 829 elever, Nustrup-Sommersted Skole 200 elever, Sct. Severin Skole 690 elever, Nymarken Skole 480 elever).

Karakterstyrker

Karakterstyrkedelen stammer fra den positive psykologi, hvor man arbejder med en ressourcefremmende tilgang baseret på 24 karakterstyrker. I en pædagogisk sammenhæng er det især de såkaldte 7 pædagogiske karakterstyrker, der påkalder sig opmærksomhed, dvs.:  

 • Selvkontrol 
 • Engagement 
 • Vedholdenhed 
 • Social intelligens 
 • Nysgerrighed 
 • Taknemmelighed 
 • Optimisme
Mindfulness

Mindfulnessdelen i KaMiBe bygger på to tilgange.

På den ene side arbejdes der med forskellige kropsteknikker såsom åndedræts- og afslapningsøvelser. Denne del trækker rødder til professor emeritus Jon Kabat-Zinn’s østligt inspirerede brug af mindfulnessteknikker.

På den anden side er der fokus på en mere undersøgende – eller mindful – måde at arbejde på gennem andre perspektiver og nysgerrighed, der ansporer til nye erkendelser. Denne del baserer sig på Harvardprofessor Ellen Langers tænkning om mindful learning, som kan betegnes som kognitiv mindfulness.

Bevægelse

KaMiBe’s bevægelsesdel er bygget op omkring bevægelsesglæde, læring med kroppen forrest og deltagelsesmuligheder for alle. Denne del er funderet i forskning om kroppens betydning for læreprocesser og deltagelse i fællesskaber.

Materiale

Til hver karakterstyrke er der udviklet en drejebog, som er tilpasset de enkelte alderstrin. I arbejdet med de enkelte karakterstyrker er der tilknyttet mindfulness- og bevægelsesaktiviteter, der afspejler den pågældende karakterstyrke.

Det betyder, at man både arbejder på et kognitivt og et kropsligt plan, hvorfor man kan tale om en kropsliggørelse af karakterstyrkedelen eller læring med kroppen forrest, hvis man benytter sig af hjerneforsker Kjeld Fredens læringssyn. Drejebøgerne er lettilgængelige med konkrete anvisninger på øvelserne, der ikke kræver særlig forberedelse. 

Uddannelse/workshop

Hvis du har lyst til at arbejde målrettet med KaMiBe, tilbyder UCSYD en uddannelse, der består af fire workshops a fire timer, der løber over et skoleår.

Workshopdelen introducerer til teori og praksis i et dynamisk samspil med kursisterne. Mellem de fire workshops er der mulighed for at tilvælge supervison, hvor underviserne kommer ud på de enkelte daginstitutioner og skoler og enten forestår eller iagttager en KaMiBe-lektion efterfulgt af en samtale.

Supervisionsdelen sigter på at tilpasse KaMiBe til den konkrete kontekst og de problemstillinger, der måtte være, ligesom den ofte er en hjælp til at komme ordentligt i gang med at implementere KaMiBe som en del af hverdagen. 

Vil du vide mere?

Kristian Rasmussen

Lektor

Kristian Rasmussen (KRRA)

Kristian Rasmussen er cand.mag. og ph.d. og arbejder med udviklings- og forskningsprojekter i mental sundhedsfremme  og inkluderende læringsmiljøer i daginstitution og skole.

Lektor

Sanne Feldt-Rasmussen (SFRA)

Dét tilbyder vi også

Vi tilbyder flere forskellige kompetenceudviklingsforløb, skræddersyet videreuddannelse, konsulenter og meget mere, så du kan udvikle din organisation og medarbejdere.