Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Kristian Rasmussen (KRRA)

Videncenter for Sundhedsfremme

Kristian Rasmussen

Kristian Rasmussen

Lektor - Pædagoguddannelsen

Kristian Rasmussen er cand.mag. og ph.d. og arbejder med udviklings- og forskningsprojekter i mental sundhedsfremme  og inkluderende læringsmiljøer i daginstitution og skole.

Telefon: 7266 5249
E-mail: krra@ucsyd.dk
By: Kolding

Kristian indgår i Forskningsprogrammet barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme. Desuden er han tilknyttet NUBU, Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge. I NUBU indgår han i forskningsprogrammet: Social mobilitet: Equity og Resiliens.

Det arbejder Kristian med:

Borger- og praksisinddragelse i sundhedsfremme og læring

Sundhed er langt mere end blot fravær af sygdom, hvorfor vi taler om et helhedsorienteret syn på sundhed, der stiller krav til de professionelles rolle og identitet og samtidig lægger op til samarbejde på tværs af faggrænser. Det stiller blandt andet krav om kommunikative og relationelle færdigheder hos både de sundhedsprofessionelle, lærere og pædagoger, så de tager højde for patient-/elevperspektivet og understøtter mestringsstrategier i forhold til sundhedsfremme og læring. Kristian understøtter som koordinator for forskningssporet ’Borger- og praksisinddragelse i sundhedsfremme og læring’ , at der foregår forskning inden for dette fokusområde på UC SYD.

I NUBU-regi (Nationalt videncenter for Udsatte Børn og Unge) forfølges sundhedsperspektivet gennem forskning i professionelle handlinger, der forandrer og forbedrer hverdagen for udsatte unge.  Målet er at skabe anvendelsesorienteret viden, der bidrager til de professionelles arbejde med at skabe social mobilitet for udsatte børn og unge og samtidig medvirker til kvalificering af UC-sektorens grund- og videreuddannelser.  

Mental sundhedsfremme

KaMiBe-konceptet (Karakterstyrker, Mindfulness og Bevægelse) har fokus på udvikling af inkluderende læringsmiljøer gennem arbejdet med karakterstyrker, mindfulness og bevægelsesaktiviteter. Formålet er, at børn og unge i udsatte positioner oplever, at de er inkluderet i børnehaven og skolen og får en følelse af at kunne bidrage til fællesskabet. Kristian har gennem pilotprojekter udviklet konceptet sammen med tre kolleger og har forsket i virkninger og potentiale. Aktuelt er de i gang med en helskoleindsats på Lagoni-skolen i Vojens, hvor KaMiBe er sat på skoleskemaet fra 0. til 9. klasse. Der er tale om et forskningsprojekt, der afsluttes i 2020.  Ydermere står kollegerne og han for en KaMiBe-vejleder-uddannelse, som Haderslev Kommune udbyder til daginstitutioner og skoler.

Udsatte børn og unge

I Danmark ved man en del om, hvad der kendetegner den store gruppe af børn og unge, der har særlige sociale behov. Men der mangler viden om, hvordan man konkret kan hjælpe disse børn videre mod en bedre fremtid. Derfor samler alle landets professionshøjskoler kræfterne i Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge, forkortet NUBU. Kristian er en af to repræsentanter fra UC SYD i NUBU. Han arbejder der igennem for at styrke og kvalitetsudvikle de indsatser, der kan få afgørende betydning for udsatte børn og unges liv, gennem en række forskningstiltag, der blandt andet er med til at give udsatte børn og unge en stemme ved at lægge vægt på børns og unges egne oplevelser og perspektiver.

Hør mere om hvad Kristian er optaget af som forsker i videoen herunder

  Læs mere

  Kristian har udgivet en række artikler, rapporter og abstrakts, ligesom han har deltaget i en række udviklings- og forskningsprojekter nationalt og internationalt. Se hans forskerprofil.

  Blandt Kristians udgivelser kan nævnes følgende:

  1. Rasmussen, K, Feldt-Rasmussen, S. & Ottesen, C. L. (2017): Karakterstyrker, mindfulness og bevægelse i børnehave og skole. I Linder, A. (red.): Kognition og Pædagogik. Temanummer - ”Berørt og bevæget”, nr. 104; 2017.
  2. Feldt-Rasmussen, S., Rasmussen, K. & Ottesen, C.L. (2017): Karakterstyrer, mindfulness og bevægelse i skolen - en vej til inkluderende læringsmiljøer. I: Schulz, A. og von Seelen, J. (red.): En skole i bevægelse. Læring, trivsel og sundhed. Akademisk Forlag, s. 237-254
  3. Stott, C., Havelund, J., Lundberg, F., Khan, S., Joern, L., Hogget, J., Rasmussen, K., Vestergren, S. (2016): Policing football in Sweden. Enabling an evidence based approach. ENABLE.