Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser rettet mod 1.000-dages-programmet

Vi tilbyder pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser, der skal styrke indsatsen for børn i udsatte positioner i de første 1.000 dage

Få flere medarbejdere kompetenceudviklet ift. tidlig indsats og arbejdet med børn i udsatte positioner.

Vi tilbyder pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser, der giver nye kompetencer og styrker indsatsen for børn i udsatte positioner. Uddannelsesforløbene er et supplement til programmet 1.000-dages-programmet - en bedre start på livet, som Børne- og Undervisningsministeriet har afsat midler til.

De pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser er gratis og er målrettet dagplejere samt pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, der arbejder i daginstitution.

Vi kan tilrettelægge uddannelsesforløbene som splitforløb, hvor deltagerne mellem læringsdagene får mulighed for at afprøve ny viden og nye værktøjer i praksis.

Forløbene foregår på UC SYD.

Vi tilbyder disse pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser:

Arbejdet med børn i udsatte positioner

Uddannelsens varighed: 3 dage

Pris: 0 kr. for dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. 1.960 kr. for uddannede pædagoger.

Det lærer man på forløbet:

 • Deltageren kan, ud fra en forståelse af børns reaktions- og handlemuligheder samt risiko-udsathed, understøtte barnets udvikling, trivsel og tilknytningsbehov i en given kontekst.
 • Deltageren kan igangsætte og deltage i pædagogiske aktiviteter, der understøtter lege og relationer, som styrker barnets position i et inkluderende miljø.
 • Deltageren kan arbejde bevidst med evnen til relationsdannelse og anvende kommunikative og pædagogiske metoder i en ressourceorienteret og problemløsende indsats i mødet med barnet, familien og de tværfaglige samarbejdspartnere.
 • Deltageren kan medvirke til konkrete forebyggende tværfaglige indsatser i et respektfuldt og tillidsfuldt samarbejde med barnet, forældre og tværfaglige samarbejdspartnere.
Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner

Vi anbefaler at have gennemført ovenstående forløb 'Arbejdet med børn i udsatte positioner', inden man gennemfører dette forløb. Det er dog ikke et krav.

Uddannelsens varighed: 2 dage

Pris: 0 kr. for dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. 1.384 kr. for uddannede pædagoger.

Efter forløbet kan deltageren:

 • Reagere på bekymring, på baggrund af viden om de fire trivselsdimensioner.
 • Observere ud fra strukturerede, anerkendte og professionel-le observationsredskaber.
 • Medvirke ved udarbejdelse af en objektiv individuel trivsels-vurdering.
 • Anvende handleguides og værktøjer i udarbejdelse af en handleplan for en tidlig indsats.  
 • Indgå i en væsentlig, respektfuld dialog med forældrene om barnets trivsel og behov.  
 • Beskrive og begrunde situationer som grundlag for analyse, refleksion og nye handlemuligheder i et helhedsorienteret samspil med forældre, barnet og tværfaglige samarbejdspart-nere.   
 • Reflektere over egen rolle i relationerne til forældre og det tværfaglige samarbejde.

Praktiske informationer om pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser

Gratis uddannelse og VEU-godtgørelse

Pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser er gratis for målgruppen, som er ufaglærte, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andre faglærte med en erhvervsuddannelse. Der kan søges VEU-godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste.

Tilskud til befordring, kost og logi

Hvis afstanden fra bopæl til uddannelsessted er mere end 24 km, gives der befordringstilskud. Man kan højst få tilskud til 576 kilometer pr. dag. Der gives tilskud til kost og logi såfremt deltageren på kurset har mere end 120 km i transport mellem bopæl og uddannelsessted tur/retur. Det samlede tilskud for kost og logi kan være op til 500 kroner pr. overnatning.

Kontakt os

Er du interesseret i uddannelsesforløbene, eller har du spørgsmål? Så kontakt os endelig.

Lene Krongaard Petersen
Faglig leder af Pædagogiske Arbejdsmarkedsuddannelser
lkrp@ucsyd.dk
7266 3056