Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

CFU

Center for Undervisningsmidler

Om CFU

Vi er sat i verden for at vejlede, inspirere og understøtte dig som lærer og for at udlåne læremidler til dig og dine kolleger i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. 

01

Om CFU

CFU – din bedste kollega

Undervisning gælder først og fremmest om at lykkes i praksis. Som lærer handler din hverdag ofte om at finde balancen mellem dit faglige fundament og alle de nye læremidler og læringskrav, der kommer til. Men undervisning foregår altid her og nu i klasserummet sammen med eleverne. 

Derfor er det hverdagen, der ligger til grund for CFU’s virke. 

Vi er sat i verden for at vejlede, inspirere og understøtte dig som lærer og for at udlåne læremidler til dig og dine kolleger i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. 

Vi arbejder ud fra et ønske om at være nærværende. Du har os altid lige ved hånden – hvad enten du dykker ned i vores omfattende læremiddelplatform på mitcfu.dk eller møder os på din skole eller på CFU. 

Vi stræber efter at være din bedste og mest velorienterede kollega. Den, der formår at omsætte teori til praksis og støtte dig hele vejen ind i klasserummet. Derfor er vores konsulenter også alle uddannede lærere. Vi deler nemlig din ambition om at skabe god, kvalificeret og tankevækkende undervisning for alle elever.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser: LBK nr 779 af 08/08/2019

Bekendtgørelse af lov om centre for undervisningsmidler mv. LBK nr 879 af 08/08/2011

Bekendtgørelse om professionshøjskoler for videregående uddannelsers opgaver som centre for undervisningsmidler: BEK nr 126 af 11/02/2016

Opgaver

Center for Undervisningsmidler

- en serviceinstitution rettet mod alle undervisere i følgende 9 kommuner: Billund, Esbjerg, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen og Aabenraa.

Informationssamlingen

- omfatter en komplet samling af aktuelle undervisningsmaterialer. Samlingen ajourføres hver uge med nye udgivelser fra de danske forlag.
Informationssamlingens materialer er kun beregnet til informationsbrug.
Du kan låne materialerne med hjem på almindelige biblioteksvilkår, men du er også velkommen til at gennemse disse på CFU.

Informationssamlingen findes i Esbjerg og Haderslev.

Kursusvirksomhed

Centrets kursustilbud er en del af lærernes efteruddannelse og målrettes mod grundskolelærere i området. Kurserne kan variere fra korte inspirationskurser om aktuelle, pædagogiske emner over temadage til konferencer om skolepolitiske forhold. Vore instruktører er fagligt meget kompetente og levende engageret i formidling og undervisning. Kurserne annonceres i CFU's online kursuskatalog

Udlånssamlingen

indeholder mere end 135.000 læremidler, som supplerer skolernes egen læremiddelsamling. 

Samlingen omfatter forskelligartede materialer fra enkeltbøger til klassesæt, materialesæt, inspirationskasser, videofilm, it-baserede materialer, digitale videorygsække, iPads og en række andre konkrete materialer. Det er gratis for CFU's brugere at låne materialer fra udlånssamlingen.
Hver skole har fast besøgsdag.
Udlånssamlingen ligger i Jels og kan kontaktes på telefon 7266 5950.

Pædagogisk rådgivning og vejledning

Center for Undervisningsmidlers faglige pædagogiske konsulenter står til rådighed for lærergrupper, fagudvalg mv. med vejledning om fag, pædagogik, undervisningsforløb og -metoder.
Konsulenterne inddrager hele Center for Undervisningsmidlers virksomhed i deres arbejde: Kurser, Udlånssamlingen, information om undervisningsmidler og projekter.
Konsulentvejledning kræver en forudgående aftale pr. mail eller telefon.
Emner, problemstillinger og deltagerantal skal oplyses ved aftalens indgåelse.

Kulturformidling

CFU udsender hvert år et elektronisk kulturkatalog, der indeholder tilbud om arrangement af skolekoncerter, forfatterbesøg, teaterforestillinger og udstillinger. Kataloget tilstræbes at blive en samlet "informationskilde" vedrørende kulturformidling til skolerne.

Samarbejde med kommunerne

Center for Undervisningsmidler servicerer alle grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner og vi står til rådighed for undervisningsinstitutioner og undervisere i:

 • Billund Kommune
 • Esbjerg Kommune
 • Fanø Kommune
 • Haderslev Kommune
 • Sønderborg Kommune
 • Tønder Kommune
 • Vejen Kommune
 • Varde Kommune
 • Aabenraa Kommune

For at styrke samarbejdet med skoler og lærere i vores samarbejdskommuner har vi etableret nogle samarbejdsfora.

 • Det Rådgivende Udvalg - med repræsentation for CFU's forskellige brugerinteresser.
 • Netværkssamarbejdet mellem CFU og læringscentrene i de 9 kommuner (CFU SYD Konsulentforum)
Personale

Leder du efter en medarbejder på CFU?

Ferieplan og lukkedage

Skoleåret 2023-2024

31. juli 2023: CFU åbner efter sommerferien
(CFU biler kører fra mandag d. 7. august 2023)
02. august 2023: CFU lukket – Personalemøde
16. oktober - 20. oktober 2023: Efterårsferie
21. december 2023 – 01. januar 2024: Juleferie
(CFU biler kører fra onsdag d. 3. januar 2024)
12. februar – 16. februar 2024: Vinterferie
25. marts – 01. april 2024: Påskeferie
08. maj 2024: CFU lukket – Personaledag
09. maj – 10. maj 2024: Kristi Himmelfartsferie
20. maj 2024: 2. pinsedag
5. juni 2024: Grundlovsdag
08. juli – 4. august 2024: Sommerferielukket
(CFU biler kører t.o.m. 3. juli 2024)

(Alle dage inkl.)

Job ved CFU

Ansøgninger

Hvis vi har ledige stillinger, kan du se dem på listen over ledige stillinger ved UC SYD. Vi modtager ikke uopfordrede ansøgninger.

 

Det rådgivende udvalg

Nedenfor findes oversigt over medlemmer i det rådgivende udvalg, samt referater fra møderne.

Medlemmer

Grundskoleområdets undervisere

Signe Nielsen - Repr. Danmarks Lærerforening
Vakant - Repr. Danmarks Lærerforening

Grundskoleområdets skolebibliotekarer

Inger Overbeck - Repr. Pædagogisk Læringscenter Forening, PLCF
Susanne D. Petersen - Repr. Pædagogisk Læringscenter Forening, PLCF

Erhvervsuddannelsernes undervisere

Lotte Klein - Repr. Uddannelsesforbundet VUC

De gymnasiale uddannelsers undervisere

Peter Andreas Rasmussen - Repr. Gymnasieskolernes Lærerforening
Sabina Tanggaard - Repr. Gymnasieskolernes Lærerforening

Grundskoleområdets ledere

Jan Lagoni - Repr. Danmarks Skolelederforening
Gia Schultz - Repr. Danmarks Skolelederforening

Ungdoms- og voksenuddannelsernes ledere

Gitte Vest Barkholt - Repr. Danske Gymnasier
Lis Kruse Olsen - Repr. Handelsskolerne
Ole Dalsgaard - Repr. EUC Syd
Lars Katzmann - Repr. EUC Vest

Børne- og kulturchefforeningen

Henrik Greis Andersen - Repr. Børne- og kulturchefforeningen

Kommunerne i forening

Lene Hedeager Pagh - Repr. Kommunekontaktrådet

De videregående uddannelser

Horst-Günther Rubahn - Repr. Syddansk Universitet
Henrik Larsen - Repr. Erhvervsakademi Syd Vest

 Andre

Marie Søgård Fink - Repr. Børn og Skole, Sønderborg Kommune
Morten Mærsk Schmidt - Repr. Børn og Kultur, Esbjerg Kommune
Gitte Højmark Pedersen - Repr. Skole, Kultur og Fritid, Vejen Kommune

Center for Undervisningsmidler

Dorthe Kingo Thruelsen, formand
Tina Kolding, CFU-leder
Alice Petersen, daglig leder udlån
Chris Krogsøe Mienert, pædagogisk konsulent
Annette Schallert, referent

Referater

2024

Møde i Det Rådgivende udvalg den 13. juni 2024
- Download: Referat

2023

Møde i Det Rådgivende udvalg den 06. december 2023
- Download: Referat

Møde i Det Rådgivende udvalg den 01. juni 2023
- Download: Referat

2022

Møde i Det Rådgivende udvalg den 01. december 2022
- Download: Referat
- Download: Om den ny integrative læreruddannelse
- Download: Om projekt ”Brobyggende elevmøder..."
- Download: nyt tiltag på CFU: ”Lyd”

2021

Møde i Det Rådgivende udvalg den 06. december 2021
- Download: Referat

Møde i Det Rådgivende udvalg den 21. juni 2021
- Download: Referat
- Download: Målsætninger og Kulturændringsproces
- Download: Nyt organisationsdiagram

2019

Møde i Det Rådgivende udvalg den 06. juni 2019
- Download: Referat

2018

Møde i Det Rådgivende udvalg den 11. januar 2018
- Download: Referat

Møde i Det Rådgivende udvalg den 21. juni 2018
- Download: Referat

Møde i Det Rådgivende udvalg den 25. september 2018
- Download: Referat

Næste møde:  *Onsdag den 27. november 2024 kl. 9 -12:30 på Campus Haderslev

02

Læremidler - Praktisk

Nyt arbejde?

Har du skiftet arbejdssted, så husk at dit Unilogin skal tilknyttes det nye sted, så dine lån bliver leveret til den rigtige skole.
Det er din Unilogin Brugeradministrator på skolen, som kan sikre, at det sker.

Om at låne på CFU

Det er gratis at låne i CFUs materialesamling

For at låne på Center for Undervisningsmidler skal du være underviser eller studerende. Book læremidlerne i mitCFU og leveret på skolen med CFU-bilen.

 • Alle digitale materialer kan lånes ubegrænset og afleveres automatisk.
 • De analoge materialer skal man selv sørge for at aflevere til tiden, så de er klar til næste låner.

Rykkerprocedure og administrationsomkostning

Der er aftalt en ensartet rykkerprocedure for de fysiske materialer, der gælder for alle CFUer i Danmark:

 • Første rykker tillægges ingen administrationsomkostning. 
 • Anden rykker for lån i udlånssamlingen tillægges en administrationsomkostning på 100 kr. - dog ikke hvis mindst 90% af lånet allerede er afleveret. Har du fx lånt 20 bøger og afleveret de 18, er der således ingen administrationsomkostning ved anden rykker.
 • Anden rykker for lån i informationssamlingen tillægges en administrationsomkostning på 25 kr. pr. lånt materiale. 
 • Erstatningsfaktura tillægges en administrationsomkostning på 150 kr. plus materialets genanskaffelsespris.

Første rykker udsendes 3 arbejdsdage efter lånet skulle have været afleveret.
Anden rykker udsendes 3 arbejdsdage efter at materialet skulle have været afleveret på baggrund af første rykkerskrivelse

Erstatning af materialer

Ansvar for erstatning af bortkomne eller ødelagte materialer ved lån fra:

 • Informationssamlingen
  Låneren er ansvarlig for bortkomne og ødelagte materialer, og disse skal erstattes i henhold til genanskaffelsesprisen.

 • Udlånssamlingen
  Skolen er ansvarlig for bortkomne og ødelagte materialer.

CFUs kørselsordning

 • Mandag – Varde og Als
 • Tirsdag – Ølgod og Gråsten
 • Onsdag – Grindsted og Aabenraa
 • Torsdag – Ribe og Haderslev
 • Fredag – Esbjerg og Tønder

Vedlæg følgeseddel ved ALLE returvarer - også ved delafleveringer, så vi kan se, hvor materialet kommer fra. Er følgesedlen blevet væk, så udprint og vedlæg denne returseddel i stedet.

Oplever du uoverensstemmelser ved levering af dine  materialer, så kontakt os via henvendelses-systemet i mitCFU inden 5 arbejdsdage.

Bliv skolens kontaktperson og hold øje med lån og afleveringsfrister

Skolens kontaktperson har mulighed for at: 

 • flytte lån fra lærer A til lærer B i mitCFU
 • se hvilke materialer de enkelte lærere har lånt og afleveringsfristen for disse lån
 • se hvilke biografbilletter de enkelte lærere har bestilt
 • se hvilke første rykkere, anden rykkere og erstatningsskrivelser, der er fremsendt til lærere og skole

Det er kun de personer, som skoleledelsen har udpeget, der kan agere som skolens kontaktperson(er).
Her er en vejledning som viser, hvordan skolelederen udvælger, hvem der skal være skolens kontaktperson(er).

Om Informationssamlingen (Esbjerg og Haderslev)

Besøg CFUs Informationssamling og find læremidler til din egen inspiration og forberedelse. 

I Informationssamlingen kan du finde et eksemplar af stort set alle de læremidler, der udgives til undervisning fra danske forlag.

Alle CFUs brugere er velkomne til at besøge os og arbejde i samlingen.

 • Du kan låne et eksemplar af hvert materiale i fire uger. Materialerne indgår kun i samlingen, så længe du også kan købe dem fra forlagene.
 • Du må IKKE bruge materialet i undervisningen. Klassesæt og andet materiale til brug i undervisningen, finder du i "Materialer til din undervisning" på mitCFU.dk
 • Der er knyttet pædagogiske konsulenter til alle de store fagområder - konsulenterne kan vejlede i og give inspiration til brugen af samlingens materialer.
 • Brugen af materialer fra Informationssamlingen er uden udgift for brugerne.

Søg, bestil - og vi leverer:

 • Du bestiller materialerne online på mitCFU.dk. Dit 'lånerkort' er dit Unilogin.
 • Når du bestiller et materiale, bliver materialet leveret næste gang, 'Bogbilen' besøger skolen.
Om Udlånssamlingen (Jels)

Læremidler fra Udlånssamlingen låner du på mitCFU.dk. CFU leverer til din skole og afhenter materialet igen samme sted.

Du kan låne læremidler til brug i undervisningen, dvs. i mange eksemplarer eller i materialesæt.

CFUs pædagogiske konsulenter har nøje udvalgt det brede udvalg af læremidler, du finder i samlingen.

Udlånssamlingen er materialer til brug i undervisningen

 • Samlingen indeholder stort set alle typer undervisningsmaterialer og må bruges i din undervisning - til forskel fra informationssamlingens materialer, som kun er til lærerens information og inspiration.
 • Til alle de store fagområder er der knyttet pædagogiske konsulenter, som kan vejlede i og give inspiration til brugen af samlingens materialer.
 • Brugen af materialer fra Udlånssamlingen er uden udgift for brugerne - se dog Om CFU film & tv.

Søg, bestil - og vi leverer:

 • Når du bestiller et materiale, bliver materialet leveret næste gang, 'bogbilen' besøger skolen.
 • Du bestiller materialerne online i bibliotekssystemet. Lånetiden afhænger af materialet. Dit 'lånerkort' er dit UNI-Login.

Se materialerne på CFU:

 • Du kan se et eksemplar af alle bøger, som kan lånes i sæt. Du kan også se et eksemplar af Informationssamlingens materialer.
 • Når du er på besøg på CFU, kan du selv finde materialerne i samlingen og få lånet registreret ved udgangen.
Materialevalgskriterier

Denne skabelon / dette indstillingsskema skal udfyldes for læremidler, som indstilles til Materialeudvalget.
Indstillingerne ligger i OneNote med et faneblad for hvert møde og en side med indstillingsskemaet for hvert materiale.

Udlånssamlingen består af udviklingsorienterede læremidler, der udgør en supplerende ressource til skolernes egne læremidler.

Udlånssamlingen omfatter et varieret udvalg af forskellige typer af læremidler – analoge som digitale. Samlingen er fremadrettet, forstået på den måde, at den repræsenterer den pædagogiske og didaktiske tænkning, eksempelvis i forhold til lovområdet samt Fælles Mål.

Center for Undervisningsmidler har følgende kriterier i forbindelse med forslag/indkøb, vedligehold og kassation af materialer til den distributive samling.

Alle materialer indkøbes med det overordnede formål at være:
Udviklende og supplerende.

 • Alle brugere af Center for Undervisningsmidler - herunder bl.a. undervisere, skolebibliotekarer og kommunale konsulenter - kan indstille materialer til indkøb. Ligeledes indstilles materialer internt fra Center for Undervisningsmidler.
 • Alle materialeforslag bliver vurderet pædagogisk, didaktisk og fagligt af relevante pædagogiske konsulenter. Desuden vurderes materialet teknisk i forhold til distributionsegnethed. Endelig foretages en helhedsvurdering – også i forhold til eksisterende samling, hvilket sker gennem et materialeudvalg.
 • Udlånssamlingen skal som udgangspunkt både afspejle undervisningspraksis i forhold til fagenes naturlige omfang, men også være fremadrettet og udviklende. Derfor er materialeudvikling i form af sammensatte materialer, emnebokse mv. af høj prioritet i forhold til andre materialetyper, herunder klassesæt.
 • Materialer skal have forankring i eksempelvis Fælles Mål og andet lovgrundlag for undervisningsinstitutionerne samt fag- og kompetenceområder.

Da samlingen skal være supplerende og udviklende, betyder det konkret, at CFU indkøber:

 • primært materialer, der supplerer skolens grundmaterialer. Eksempelvis læremidler, der:
  • anvendes i kortere undervisningsperioder
  • ikke naturligt findes på skolerne
  • er forholdsvis dyre i anskaffelse for den enkelte skole.
 • læremidler, der understøtter og udvikler det gældende fag- og læringssyn, eksempelvis Fælles Mål
 • læremidler, der indgår som sammensatte materialer i form af emnekasser, emnebokse mv.
  Dette har høj prioritet i forhold til andre materialetyper
 • kun undtagelsesvis grundbog/taskebogslignende materialer
 • kun læremidler til timeløse fag, hvor der er tale om en væsentlig og læseplansbeskrevet aktivitet.

  Materialet skal desuden være egnet til gentagende udlån.

Materialets distributive egnethed vægtes efter følgende kriterier:

 • Det skal være let at kontrollere
 • Det skal være let at transportere
 • Det skal være fysisk holdbart
 • Opretholdelse af Copyright og ophavsrettigheder.

Materialet skal være fremadrettet, forstået på den måde, at det skal repræsentere en videre- eller nyudvikling indenfor området. Udviklingsaspektet er centralt. Vi ser ikke bagud på mangler, men fremad på behov. Derfor indkøbes ældre litteratur i begrænset omfang.

I forbindelse med den øgede anvendelse af digitale læremidler samt den generelle udvikling indenfor digitale læremidler vil Center for Undervisningsmidler i videst muligt omfang integrere denne læremiddelstype i samlingen. Dette vil ske ud fra de almindelige materialevalgskriterier herunder de særlige tekniske udfordringer, der kan være rent distributionsmæssigt.

CFU Film og TV

I mitCFU portalen kan du streame over 40.000 tv-udsendelser og over 500 spillefilm i din undervisning. I mitCFU finder du også pædagogiske vejledninger og kapitelsæt til tv-udsendelser og spillefilm. 

CFU Film og TV-abonnement

Din skole eller din institution skal have et CFU Film og TV abonnement for at få adgang til de mange undervisningsrelevante tv-udsendelser og spillefilm.

Ydelsen og betingelser
Abonnementsordningen vedr. tv-udsendelser og film i undervisningen giver skolens lærere mulighed for at streame tv-udsendelser og spillefilm, som CFU udbyder gennem mitCFU forudsat at skolen har relevante abonnementer hos Copydan/AVU-medier. Alle tv-udsendelser og de fleste spillefilm kan streames såvel på institutionen som hjemme.

Tv-udsendelser og de fleste spillefilm kan udlånes af lærere til skolens elever individuelt eller til klasser og hold.

Institutionen må udelukkende anvende tv-streams i undervisningssammenhæng indenfor rammerne af aftalen, som er indgået med Copydan/AVU-medier. Streams må kun anvendes, når skolen har gyldigt abonnement hos såvel Copydan/AVU-medier som CFU. Tv-udsendelser må ikke downloades/gemmes uanset om det er teknisk muligt. Tv-udsendelser må kun anvendes direkte fra mitCFU.
Overtrædelse af disse vilkår eller aftalen i øvrigt vil blive betragtet som en væsentlig misligholdelse.

Pris
Abonnementet koster 5,- kr. pr. elev årligt (dog skal der betales for minimum 200 elever). CFU henter elevtal fra Undervisningsministeriets UNI-login-tjeneste i forhold til grundskoler og fra AVU-medier i forhold til andre institutioner og elevtallene baserer sig på institutionernes egne indberetninger. Betaling opkræves i september. Tegnes der abonnement efter d. 1. august betales der forholdsmæssigt for den resterende del af skoleåret.

Ikrafttræden og varighed
En skole der ønsker CFU Film og TV abonnement, skal give CFU skriftlig besked herom. Det er en forudsætning at skolen i forvejen har AVU-basis eller AVU-plus aftale og evt. Filmaftalen hos Copydan/AVU-medier.

Abonnementet træder i kraft hvert kalenderår den 1. august og gælder for et skoleår. Abonnementet fortsætter automatisk, men kan opsiges skriftligt inden skoleårets afslutning.

Hvad er der adgang til?
CFU Danmark har udvalgt de tv-kanaler, der har flest undervisningsrelevante tv-udsendelser, og som dækker den største efterspørgsel fra vores brugere. Listen med tv-kanaler er dynamisk, og vi tager løbende stilling til, om enkelte kanaler skal skiftes ud i forhold til øget efterspørgsel fra brugerne og aktualitet. Med et CFU Film og TV abonnement og et abonnement hos Copydan/AVU-medier er der adgang til stream af tv-udsendelser fra følgende kanaler.

Med AVU-Basis aftalen: DR1, DR2, TV2, TV2 Syd.
Med AVU-Plus aftalen: DR1, DR2, TV2, Tv2 Syd, DR K, DR Ramasjang, dk4, TV2 Zulu, TV3, Kanal 4, Kanal 5, SVT1, SVT2, NRK1, ARTE, ARD, ZDF, NDR, 3 Sat, RTL, TV5 Monde, Discovery, Animal Planet, National Geographic, BBC Earth, BBC World, BBC Britt, Viasat History.

Med KL-aftalen om spillefilm i undervisningen åbnes for adgang til at vise spillefilm i undervisningen.
Kort sagt: Med AVU-basis og AVU-plus aftalerne får din skole lov til at vise tv-udsendelser fra de ovennævnte kanaler. Med Copydan/AVU-medier Filmaftalen får din skole lov til at vise spillefilm. Vi leverer både udvalgte tv-udsendelser og klarerede spillefilm som streaming. Til nogle tv-udsendelser og spillefilm er der lavet pædagogiske noter, vejledninger og kapitelsæt.

Mere om tv-udsendelser og spillefilm
Bestilling og registrering af optagede tv-udsendelser er en landsdækkende opgave der varetages af landets CFU’er. Det er derfor kun muligt at se de udvalgte udsendelser, som du kan finde i vores portal mitCFU. Udsendelserne kan ses online som streaming video. 

Tv-udsendelser, der vurderes egnede til undervisning, optages og indgår i CFU's faste samling. Du er altid velkommen med forslag/ønsker til optagelsen fra de kanaler, vi varetager. Ligeledes er du velkommen til at komme med forslag til spillefilm til stream fra mitCFU. CFU vil undersøge om ønskede spillefilm kan klareres hos rettighedshaverne og indgå i mitCFU som lovlig streaming.

Spørgsmål vedr. tv-udsendelser og spillefilm kan rettes til:
Lars Gaarde Pedersen pr. mail lgpe@ucsyd.dk eller pr. tlf. 72663300

Om mitCFU

For dig og din undervisning

Overblik, lån og ideer på samme site

mitCFU samler digitale og analoge læremidler til lån og køb på skoleområdet i én platform med én indgang.
Her kan du som lærer let danne dig et overblik over mulighederne til netop din undervisning.

Fra mitCFU kan du:

 • streame tv-udsendelser og kortfilm
 • bestille og låne materialer til din undervisning og forberedelse
 • finde konkrete undervisningsforløb og gode ideer

Alle lærere kan tilgå mitCFU med UNI-Login.

Hvem står bag mitCFU?
Sitet udvikles i et landsdækkende samarbejde mellem Professionshøjskolernes Centre for Undervisningsmidler (CFU).
Udviklingen sker i samarbejde med Forlæggerforeningen, Sektion for Undervisningsforlag og Brancheforeningen for Undervisningsmidler.

mitCFU bygger desuden på CFU's tætte samarbejde med skolerne over hele landet.

Du kan allerede nu kigge forbi og logge på med dit UNI-login:

Vurdering af læremidler

Står du, dit fagudvalg eller din skole overfor anskaffelse af læremidler, kan vi anbefale to hjemmesider:

Vi anbefaler desuden, at du tager kontakt til vores konsulenter for uddybning og rådgivning. 

03

Distribution af materialer via CFUerne

Distribution af materialer via CFUerne

Kun for forlagsmedarbejdere

04

Kontakt CFU

Informationssamlingen

Esbjerg: Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø.
Haderslev: Lembckesvej 7, 6100 Haderslev


Udlånssamlingen

Langagervej 5B, Jels
6630 Rødding