Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

CFU

Center for Undervisningsmidler

Om CFU

Her finder du bekendtgørelser, lovgrundlaget for CFU's virke, oversigt over personalet, reglerne for dig som bruger af CFU og meget andet.
01

Om CFU

Center for Undervisningsmidler er en del af UC SYD.

På vores to brugerrettede informationsafdelinger i Esbjerg og Haderslev, samt udlånsafdelingen i Jels betjener vi grundskolerne, ungdoms- og voksenuddannelserne i følgende kommuner: Esbjerg, Varde, Fanø, Billund, Vejen, Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg.

Center for Undervisningsmidler udlåner læremidler, formidler viden om lærermidler, udbyder faglige og pædagogiske kurser, temadage, studieture og anden form for pædagogisk, didaktisk og faglig opkvalificering, rådgivning og vejledning.

Vi har et stort fokus på de nye medier og it-baserede læremidler, som CFU’erne i Danmark arbejder tæt sammen med undervisningsforlagene om. Med vores cirka 25.000 forskellige titler og mere end 170.000 enheder fordelt på bøger, spillefilm, tv-udsendelser, it-baserede og konkrete materialer er vores materialebegreb og –udbud bredt. 

CFU Generelt

Center for Undervisningsmidler er en del af UC SYD.

På vores to brugerrettede informationsafdelinger i Esbjerg og Haderslev, samt udlånsafdelingen i Jels betjener vi grundskolerne, ungdoms- og voksenuddannelserne i følgende kommuner: Esbjerg, Varde, Fanø, Billund, Vejen, Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg.

Center for Undervisningsmidler udlåner læremidler, formidler viden om lærermidler, udbyder faglige og pædagogiske kurser, temadage, studieture og anden form for pædagogisk, didaktisk og faglig opkvalificering, rådgivning og vejledning.

Vi har et stort fokus på de nye medier og it-baserede læremidler, som CFU’erne i Danmark arbejder tæt sammen med undervisningsforlagene om. Med vores cirka 25.000 forskellige titler og mere end 170.000 enheder fordelt på bøger, spillefilm, tv-udsendelser, it-baserede og konkrete materialer er vores materialebegreb og –udbud bredt.

Lovgrundlag

Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser: LBK nr 936 af 25/08/2014

Bekendtgørelse af lov om centre for undervisningsmidler mv. LBK nr 879 af 08/08/2011

Bekendtgørelse om professionshøjskoler for videregående uddannelsers opgaver som centre for undervisningsmidler: BEK nr 126 af 11/02/2016

Opgaver

Center for Undervisningsmidler

- en serviceinstitution rettet mod alle undervisere i følgende 9 kommuner: Billund, Esbjerg, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen og Aabenraa.

Informationssamlingen

- omfatter en komplet samling af aktuelle undervisningsmaterialer. Samlingen ajourføres hver uge med nye udgivelser fra de danske forlag.
Informationssamlingens materialer er kun beregnet til informationsbrug.
Du kan låne materialerne med hjem på almindelige biblioteksvilkår, men du er også velkommen til at gennemse disse på CFU.

Informationssamlingen findes i Esbjerg og Haderslev.

Kursusvirksomhed

Centrets kursustilbud er en del af lærernes efteruddannelse og målrettes mod grundskolelærere i området. Kurserne kan variere fra korte inspirationskurser om aktuelle, pædagogiske emner over temadage til konferencer om skolepolitiske forhold. Vore instruktører er fagligt meget kompetente og levende engageret i formidling og undervisning. Kurserne annonceres i CFU's kursuskatalog samt via vores hjemmeside.

Udlånssamlingen

indeholder mere end 135.000 læremidler, som supplerer skolernes egen læremiddelsamling.
Samlingen omfatter forskelligartede materialer fra enkeltbøger til klassesæt, materialesæt, inspirationskasser, videofilm, it-baserede materialer, digitale videorygsække, iPads og en række andre konkrete materialer. Det er gratis for CFU's brugere at låne materialer fra udlånssamlingen.
Hver skole har fast besøgsdag.
Udlånssamlingen ligger i Jels og kan kontaktes på telefon 7266 5950
.

Pædagogisk rådgivning og vejledning

Center for Undervisningsmidlers faglige pædagogiske konsulenter står til rådighed for lærergrupper, fagudvalg mv. med vejledning om fag, pædagogik, undervisningsforløb og -metoder.
Konsulenterne inddrager hele Center for Undervisningsmidlers virksomhed i deres arbejde: Kurser, Udlånssamlingen, information om undervisningsmidler og projekter.
Konsulentvejledning kræver en forudgående aftale pr. mail eller telefon.
Emner, problemstillinger og deltagerantal skal oplyses ved aftalens indgåelse.

Kulturformidling

CFU udsender hvert år et elektronisk kulturkatalog, der indeholder tilbud om arrangement af skolekoncerter, forfatterbesøg, teaterforestillinger og udstillinger. Kataloget tilstræbes at blive en samlet "informationskilde" vedrørende kulturformidling til skolerne.

Samarbejde med kommunerne

Center for Undervisningsmidler servicerer alle grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner og vi står til rådighed for undervisningsinstitutioner og undervisere i:

 • Billund Kommune
 • Esbjerg Kommune
 • Fanø Kommune
 • Haderslev Kommune
 • Sønderborg Kommune
 • Tønder Kommune
 • Vejen Kommune
 • Varde Kommune
 • Aabenraa Kommune

For at styrke samarbejdet med skoler og lærere i vores samarbejdskommuner har vi etableret nogle samarbejdsfora.

 • Det Rådgivende Udvalg - med repræsentation for CFU's forskellige brugerinteresser.
 • Netværkssamarbejdet mellem CFU og læringscentrene i de 9 kommuner (CFU SYD Konsulentforum)
Personale

Adeline Raahauge Muntenjon
Pædagogisk konsulent
armu@ucsyd.dk
mobil 7266 5937

Alice B. Petersen
Daglig leder Jels
abpe@ucsyd.dk
mobil 7266 5960

Annemarie Mosgaard
Udlånssamling
amos@ucsyd.dk
7266 5837

Annette Schallert
Regnskab/bogholderi
aasc@ucsyd.dk
7266 5852

Birgitte Boelt
Kulturkonsulent
bboe@ucsyd.dk
mobil 7266 5930

Chris Krogsøe Mienert
Pædagogisk konsulent
ckmi@ucsyd.dk
mobil 7266 3319

Claus Erik Jensen
Chauffør/lager
ceje@ucsyd.dk
mobil 7266 5964

Doris Jepsen
Forsendelse
djep@ucsyd.dk
mobil 7266 5963

Finn Faurbye
Teknologikonsulent
ffpa@ucsyd.dk
mobil 7266 3320

Helle Gotthardsen
Sundhedspædagogisk koordinator
hego@ucsyd.dk
mobil 7266 5903

Karina Kiær
Pædagogisk konsulent
kaki@ucsyd.dk
mobil 7266 5932

Lars Gaarde Pedersen
Bibliotekar
lgpe@ucsyd.dk
7266 5861

Lars Kjær Petersen
Chauffør/lager
lkpe@ucsyd.dk
mobil 7266 5965

Lasse Hollbaum Vinther
Pædagogisk konsulent
lhvi@ucsyd.dk
mobil 7266 3324

Lise Fenger Poulsen
Pædagogisk konsulent
lfpo@ucsyd.dk
mobil 7266 3325

Mai Borup Uhre
Projektsekretær
mbch@ucsyd.dk
7266 5822

Martin Bach Poulsen
Pædagogisk konsulent
mbap@ucsyd.dk
mobil 7266 3321

Nada Meri Pedersen
Pædagogisk konsulent
nmpe@ucsyd.dk
mobil 7266 5902

Ole Fredsted Aalling
Chauffør/lager
oaal@ucsyd.dk

Pernille Moretto Jørgensen
CFU Leder
pmoj@ucsyd.dk
mobil 7266 3315

Pernille S. Viuff
Kursussekretær
psvi@ucsyd.dk
7266 3312

Pia Richardt
Klargøring
piri@ucsyd.dk

Poul Erholt Jensen
Chauffør/lager
poej@ucsyd.dk
mobil 7266 5968

Rikke Vedel Lassen
Projektmedarbejder
rvla@ucsyd.dk
mobil 7266 5906

Rikkestasja Johannsen
Sundhedspædagogisk koordinator
rvja@ucsyd.dk
mobil 7266 5904

Steen Schmidt
Teknologikonsulent
sshs@ucsyd.dk
mobil 7266 5943

Søren Kjelgaard
Biblioteksfaglig medarbejder
sokj@ucsyd.dk
mobil 7266 5867

Tina F. Bartelsen
Informationssamlingen Esbjerg og Haderslev
tfba@ucsyd.dk
7266 5872

Tina Kolding
CFU Leder
tkch@ucsyd.dk
mobil 7266 5935

Tina Skivild
Pædagogisk konsulent
tisk@ucsyd.dk
mobil 7266 5911

Ferieplan og lukkedage

Skoleåret 2019-2020

5. august 2019: CFU åbner efter sommerferien (CFU biler kører fra torsdag 8. august 2019)
7. august 2019: CFU lukket – Personalemøde 
12. oktober – 20. oktober 2019: Efterårsferie
21. december 2019 – 1. januar 2020: Juleferie
8. februar – 16. februar 2020: Vinterferie
26. marts 2020: CFU lukket - Strategidag
4. april – 13. april 2020: Påskeferie
8. maj 2020: St. Bededag
21. maj – 22. maj 2020: Kr. Himmelfartsferie
5. juni 2020: Grundlovsdag
10. juni 2020: CFU lukket – Personaledag 
04. juli 2020 – 2. august 2020: Sommerferielukket 

(Alle dage inkl.)
 

Job ved CFU

Ansøgninger

Hvis vi har ledige stillinger, kan du se dem på listen over ledige stillinger ved UC SYD. Vi modtager ikke uopfordrede ansøgninger.

Her kan du se de aktuelle ledige stillinger ved UC SYD.

 

Det rådgivende udvalg

Nedenfor findes oversigt over medlemmer i det rådgivende udvalg, samt referater fra møderne.

Medlemmer

Maja Gundermann Østergaard
Repræsentant fra Grundskoleområdets undervisere
Udpeget af Danmarks Lærerforening

Mogens Lindved
Repræsentant fra Grundskoleområdets undervisere
Udpeget af Danmarks Lærerforening

Inger Overbeck
Repræsentant fra Grundskoleområdets skolebibliotekarer
Udpeget af Pædagogisk LæringsCenterForening, PLCF

Marianne Jednoral Stokbæk
Repræsentant fra Grundskoleområdets skolebibliotekarer
Udpeget af Pædagogisk LæringsCenterForening, PLCF

Lotte Klein
Repræsentant fra Erhvervsuddannelsernes undervisere
Udpeget af Uddannelsesforbundet

Søren Hoppe Christensen
Repræsentant fra Erhvervsuddannelsernes undervisere
Udpeget af Uddannelsesforbundet

Georg Lauridsen
Repræsentant fra De gymnasiale uddannelsers undervisere
Udpeget af Gymnasieskolernes Lærerforening

Thomas Bjørndal
Repræsentant fra De gymnasiale uddannelsers undervisere
Udpeget af Gymnasieskolernes Lærerforening

Lars Lassen
Repræsentant fra Grundskoleområdets ledere
Udpeget af Danmarks Skolelederforening

Gia Schultz
Repræsentant fra Grundskoleområdets ledere
Udpeget af Danmarks Skolelederforening

Gitte Vest Barkholt
Repræsentant fra Ungdoms- og voksenuddannelsernes ledere
Udpeget af Danske Gymnasier

Lis Kruse Olsen
Repræsentant fra Ungdoms- og voksenuddannelsernes ledere
Udpeget af Handelsskolerne

Jan Monnerup
Repræsentant fra Ungdoms- og voksenuddannelsernes ledere
Udpeget af EUC Syd

Lars Katzmann
Repræsentant fra Ungdoms- og voksenuddannelsernes ledere
Udpeget af EUC Vest

Henrik Greis Andersen
Repræsentant fra Børne- og kulturchefforeningen
Udpeget af Børne- og kulturchefforeningen

Lene Hedeager Pagh
Repræsentant fra Kommunerne i forening
Udpeget af Kommunekontaktrådet

Lars Breinholt Søndergaard
Repræsentant fra De videregående uddannelser
Udpeget af UC SYD

Horst-Günther Rubahn
Repræsentant fra De videregående uddannelser
Udpeget af Syddansk Universitet

Henrik Larsen
Repræsentant fra De videregående uddannelser
Udpeget af Erhvervsakademi Syd Vest

Maj Britt Andreasen
Anden repræsentation efter professionshøjskolens beslutning
Udpeget af Børn og Skole, Sønderborg Kommune

Ulla Visbech
Anden repræsentation efter professionshøjskolens beslutning
Udpeget af Repr. Børn og Kultur, Esbjerg Kommune

Lisbeth Schøler Warming
Anden repræsentation efter professionshøjskolens beslutning
Udpeget af Dagtilbud og Skole, Vejen Kommune

Fra Center for Undervisningsmidler deltager:
Lars Breinholt Søndergaard, Institutchef for Læreruddannelsen og CFU, formand
Pernille Moretto, CFU leder
Tina Kolding, CFU leder
Alice Petersen, Daglig leder, afd. Jels
Chris Krogsøe Mienert, Pædagogisk konsulent
Annette Schallert, Referent

Næste møde: Torsdag d. 5. december 2019 kl. 10-12:30 i Esbjerg.

02

Læremidler - Praktisk

Ny arbejdsplads?

Har du skiftet arbejdssted, så husk at gi' besked til os, så dine lån bliver leveret til den rigtige skole.

Praktiske bemærkninger

Udlånssamlingen er placeret i Jels og tæller mere end 5000 titler, som må benyttes i den daglige undervisning.

CFU bringer materialerne til og fra skolerne.

Ønsker du at orientere dig om, hvad der findes til din undervisning, henviser vi til informationssamlingerne, som ligger i henholdsvis Esbjerg og Haderslev.

Ansvar

Du kan låne alle materialerne gratis.

 • Informationssamlingen
  Låneren er ansvarlig for bortkomne og ødelagte materialer, og disse skal erstattes i henhold til genanskaffelsesprisen.
 • Udlånssamlingen
  Skolen er ansvarlig for bortkomne og ødelagte materialer.

Erstatning af materialer

Bliver materialet ikke afleveret efter 1. og 2. rykker, udskrives en erstatningsliste. Bliver afleveringsfristen på erstatningslisten overskredet, udskrives en faktura, og materialet kan ikke længere refunderes.

Administrationsgebyr ved erstatninger

For at dække merudgifterne ved håndteringen tillægger vi fakturaen et administrationsgebyr, som følger:

 • 200 kr. pr. udsendt erstatningsfaktura - gælder både for udlånssamlingen og informationssamlingen

Levering

Hvis du er underviser ved en folkeskole, en friskole, et gymnasie eller en efterskole, modtager du dit reserverede og bookede materiale gennem vores kørselsordning.
Hvis du er studerende, bliver materialet fra informationssamlingen udlånt og sendt til studiebiblioteket.

Vi kører således:

 • Mandag – Varde og Als
 • Tirsdag – Ølgod og Gråsten
 • Onsdag – Grindsted og Aabenraa
 • Torsdag – Ribe og Haderslev
 • Fredag – Esbjerg og Tønder

Følgesedler på alle returvarer

Vedlæg følgeseddel ved ALLE returvarer - også ved delafleveringer, så vi kan se, hvor materialet kommer fra. Er følgesedlen blevet væk, så udprint og vedlæg denne returseddel i stedet.
Kontrollér, at materialet stemmer overens med følgesedlens indhold.
Er der fejl, så kontakt udlånssamling i Jels senest 5 dage efter modtagelsen.

Lånetid

 • Informationssamlingen: 4 uger
 • Udlånssamlingen: 4 uger for bokse, 6 uger for bøger, 2 uger for dvd

Ny låner

For at låne materialer på Center for Undervisningsmidler skal du være underviser eller studerende. 

Kontakt din skolekomadministrator, hvis du ikke har et UNI-login eller har problemer med det.

Hvis din skole ikke er tilmeldt skolekom, kan du gratis få et UNI-login via UNI-C hjemmesiden. Alle, som er tilknyttet en institution med et institutionsnummer, kan få et UNI-Login. Vi sender beskeder til dig på den e-mailadresse, du får via dit unilogin. Klik her, hvis du hellere vil bruge en alternativ e-mailadresse.

Første gang du logger på mitcfu skal du scrolle helt ned på forsiden af mitcfu og klikke på ikonet Dantek. Her skal du på ny logge på med unilogin. Derefter er du registreret i vores systemer og kan låne.

Rykkere

 • Første rykker 4 dage efter afleveringsfristen
 • Anden rykker 9 dage efter afleveringsfristen
 • Erstatningsliste bliver udsendt 15 dage efter afleveringsfristen
Forstå informationssamlingen

Informationsamlingen er alle boglige undervisningsmaterialer, som forlagene udgiver - stort set:

 • Du kan låne et eksemplar af hvert materiale i fire uger. Materialerne indgår kun i samlingen, så længe du også kan købe dem fra forlagene.
 • Du må IKKE bruge materialet i undervisningen. Klassesæt og andet materiale til brug i undervisningen, finder du i "Materialer til din undervisning" på mitcfu.dk
 • Der er knyttet pædagogiske konsulenter til alle de store fagområder - konsulenterne kan vejlede i og give inspiration til brugen af samlingens materialer.
 • Brugen af materialer fra Informationssamlingen er uden udgift for brugerne.

Søg, bestil - og vi leverer:

 • Når du bestiller et materiale, bliver materialet leveret næste gang, 'Bogbilen' besøger skolen.
 • Du bestiller materialerne online i bibliotekssystemet. Dit 'lånerkort' er dit UNI-Login.

Se materialerne på CFU:

 • Man kan altid se et eksemplar af hver titel på CFU. Her kan du også se et eksemplar af Udlånssamlingens materialer. Alle CFU-brugere er velkomne til at besøge os og arbejde i samlingen.
 • Samlingen rummer desuden et pædagogisk/metodisk bibliotek samt en tidsskriftssamling af pædagogiske faglige tidsskrifter. Der er orienteringseksemplarer i Informationssamlingen af disse materialer.
 • Når du er på besøg på CFU, kan du selv finde materialerne i samlingen og få lånet registreret ved udgangen.
Forstå udlånssamlingen

Udlånssamlingen er materialer til brug i undervisningen:

 

 • Samlingen indeholder stort set alle typer undervisningsmaterialer og må bruges i din undervisning - til forskel fra informationssamlingens materialer, som kun er til lærerens information og inspiration.
 • Til alle de store fagområder er der knyttet pædagogiske konsulenter, som kan vejlede i og give inspiration til brugen af samlingens materialer.
 • Brugen af materialer fra Udlånssamlingen er uden udgift for brugerne - se dog Om CFU film & tv.

Søg, bestil - og vi leverer:

 • Når du bestiller et materiale, bliver materialet leveret næste gang, 'bogbilen' besøger skolen.
 • Du bestiller materialerne online i bibliotekssystemet. Lånetiden afhænger af materialet. Dit 'lånerkort' er dit UNI-Login.
 • Alle nyindkøbte materialer til Udlånssamlingen præsenteres på hjemmesiden i et onlinekatalog.

Se materialerne på CFU:

 • Du kan se et eksemplar af alle bøger, som kan lånes i sæt. Du kan også se et eksemplar af Informationssamlingens materialer.
 • Når du er på besøg på CFU, kan du selv finde materialerne i samlingen og få lånet registreret ved udgangen.
 • Alle CFU-brugere er velkomne til at besøge os og arbejde i samlingen.
Materialevalgskriterier

Udlånssamlingen består af udviklingsorienterede læremidler, der udgør en supplerende ressource til skolernes egne læremidler.

Udlånssamlingen omfatter et varieret udvalg af forskellige typer af læremidler – analoge som digitale. Samlingen er fremadrettet, forstået på den måde, at den repræsenterer den pædagogiske og didaktiske tænkning, eksempelvis i forhold til lovområdet samt Fælles Mål.

Center for Undervisningsmidler har følgende kriterier i forbindelse med forslag/indkøb, vedligehold og kassation af materialer til den distributive samling.

Alle materialer indkøbes med det overordnede formål at være:
Udviklende og supplerende.

 • Alle brugere af Center for Undervisningsmidler - herunder bl.a. undervisere, skolebibliotekarer og kommunale konsulenter - kan indstille materialer til indkøb. Ligeledes indstilles materialer internt fra Center for Undervisningsmidler.
 • Alle materialeforslag bliver vurderet pædagogisk, didaktisk og fagligt af relevante pædagogiske konsulenter. Desuden vurderes materialet teknisk i forhold til distributionsegnethed. Endelig foretages en helhedsvurdering – også i forhold til eksisterende samling, hvilket sker gennem et materialeudvalg.
 • Udlånssamlingen skal som udgangspunkt både afspejle undervisningspraksis i forhold til fagenes naturlige omfang, men også være fremadrettet og udviklende. Derfor er materialeudvikling i form af sammensatte materialer, emnebokse mv. af høj prioritet i forhold til andre materialetyper, herunder klassesæt.
 • Materialer skal have forankring i eksempelvis Fælles Mål og andet lovgrundlag for undervisningsinstitutionerne samt fag- og kompetenceområder.

Da samlingen skal være supplerende og udviklende, betyder det konkret, at CFU indkøber:

 • primært materialer, der supplerer skolens grundmaterialer. Eksempelvis læremidler, der:
  • anvendes i kortere undervisningsperioder
  • ikke naturligt findes på skolerne
  • er forholdsvis dyre i anskaffelse for den enkelte skole.
 • læremidler, der understøtter og udvikler det gældende fag- og læringssyn, eksempelvis Fælles Mål
 • læremidler, der indgår som sammensatte materialer i form af emnekasser, emnebokse mv.
  Dette har høj prioritet i forhold til andre materialetyper
 • kun undtagelsesvis grundbog/taskebogslignende materialer
 • kun læremidler til timeløse fag, hvor der er tale om en væsentlig og læseplansbeskrevet aktivitet.

  Materialet skal desuden være egnet til gentagende udlån.

Materialets distributive egnethed vægtes efter følgende kriterier:

 • Det skal være let at kontrollere
 • Det skal være let at transportere
 • Det skal være fysisk holdbart
 • Opretholdelse af Copyright og ophavsrettigheder.

Materialet skal være fremadrettet, forstået på den måde, at det skal repræsentere en videre- eller nyudvikling indenfor området. Udviklingsaspektet er centralt. Vi ser ikke bagud på mangler, men fremad på behov. Derfor indkøbes ældre litteratur i begrænset omfang.

I forbindelse med den øgede anvendelse af digitale læremidler samt den generelle udvikling indenfor digitale læremidler vil Center for Undervisningsmidler i videst muligt omfang integrere denne læremiddelstype i samlingen. Dette vil ske ud fra de almindelige materialevalgskriterier herunder de særlige tekniske udfordringer, der kan være rent distributionsmæssigt.

CFU Film og TV

På CFU Film og TV siden finder du pædagogiske vejledninger til tv-udsendelser og spillefilm. Du kan streame de fleste tv-udsendelser og en lang række film fra dit undervisningslokale. 

CFU Film og TV abonnement

Abonnement på CFU Film og TV
Din skole eller din institution skal have et abonnement hos CFU Film og TV for at få adgang til de mange undervisningsrelevante tv-udsendelser og spillefilm.

Pris

Skolen skal betale en årlig pris på 5,- kr. pr. elev. CFU henter elevtal fra Ministeriet for Børn og Undervisnings institutionsregister pr. 5. september i skoleåret (elevtal fra forrige skoleår). Abonnementet gælder for et skoleår og kan opsiges inden foregående skoleårs afslutning. Skolen betaler abonnement for et skoleår ad gangen og betalingen opkræves medio september. Minimumsbetaling for abonnementet er 1.000,- kr.  

Anvendelsesbetingelser
Alt personale har mulighed for at se de tv-udsendelser, som skolen har købt adgang til via abonnement hos AVU-medier. Der kan streames såvel på institutionen som hjemme.
Institutionen må udelukkende anvende tv-streams i undervisningssammenhæng indenfor rammerne af aftalen, som er indgået med AVU-medier. Streams må kun anvendes når skolen har gyldigt abonnement hos såvel AVU-medier som CFU. Tv-udsendelser må ikke downloades/gemmes uanset om det er teknisk muligt. Tv-udsendelser må kun anvendes direkte fra mitCFU.
Overtrædelse af disse vilkår eller aftalen i øvrigt vil blive betragtet som en væsentlig misligholdelse.


Indgåelse

En skole der ønsker CFU Film og tv abonnementet, skal give CFU skriftlig besked herom. Abonnementet forlænges automatisk hvert år ind til opsigelse modtages. Det er en forudsætning at skolen i forvejen har KL-aftalen, AVU basis eller AVU plus aftale, hhv. AVU Spillefilm aftale.AVU Medier

Opsigelse

Såfremt skolen ikke ønsker at beholde CFU Film og tv abonnementet, skal CFU have skriftlig besked herom senest den 1. juli gældende for det efterfølgende skoleår. Skolen kan ikke få refunderet betalt abonnement i fm. opsigelsen.

Hvad er der adgang til?

CFU har udvalgt de tv-kanaler, der har flest undervisningsrelevante tv-udsendelser, og som dækker den største efterspørgsel fra vores brugere. Listen med tv-kanaler er dynamisk, og vi tager løbende stilling til, om enkelte kanaler skal skiftes ud i forhold til øget efterspørgsel fra brugerne og aktualitet. Med et CFU Film og TV abonnement og et abonnement hos AVU-medier er der adgang til tv-udsendelser fra følgende kanaler:

Med AVU-Basis aftalen: DR1, DR2, TV2, lokal tv samt Tegnsprogskanalen.

Med AVU-Plus aftalen: DR1, DR2, TV2, lokal tv samt Tegnsprogskanalen, DR K, DR Ramasjang, dk4, TV2 Zulu, TV3, Kanal 4 SVT1, SVT2, NRK1, NRK2, TV4, TV2 Norge, ARTE, ARD, ZDF, NDR, 3 Sat, RTL+ France Ô, France 2, France 3, TV5 Monde, Mezzo Discovery, Animal Planet, CNN, MTV, National Geographic BBC Entertainment, BBC World News, BBC Knowledge Viasat History, Viasat Nature.

Med KL-aftalen om spillefilm i undervisningen for adgang til at vise spillefilm i undervisningen.

Kort sagt: Med AVU og AVU plus aftalerne får din skole lov til at vise tv-udsendelser fra de ovennævnte kanaler. Med AVU spillefilmsaftalen får din skole lov til at vise spillefilm. Hvis du har aftalerne, må du selv skaffe indholdet og bruge det i din undervisning. CFU aftalen er en aftale om udvalgt indhold. Vi leverer både udvalgte tv-udsendelser og udvalgte spillefilm, både som streaming eller som dvd (køb ved tv-udsendelser og lån ved spillefilm). CFU abonnementet forudsætter, at din skole har AVU aftalerne på plads.

Om tv-udsendelser
På landsplan optages tv-udsendelser af CFU. Det er derfor kun muligt at se de udvalgte udsendelser, som du kan finde i vores database. Udsendelserne kan ses direkte som streaming video (se videovejledning).

Tv-udsendelser, der vurderes egnede til undervisning, optages og indgår i CFU's faste samling. Til en række udsendelser er der udarbejdet pædagogiske vejledninger. Du er altid velkommen med forslag/ønsker til optagelsen fra de kanaler, vi varetager.

Spørgsmål vedr. tv-udsendelser kan rettes til:
Lars Gaarde Pedersen pr. mail lgpe@ucsyd.dk eller pr. tlf. 7266 5861

Om mitCFU

For dig og din undervisning

Overblik, lån og ideer på samme site

mitCFU samler digitale og analoge læremidler til lån og køb på skoleområdet i én platform med én indgang.
Her kan du som lærer let danne dig et overblik over mulighederne til netop din undervisning.

Fra mitCFU kan du:

 • streame tv-udsendelser og kortfilm
 • bestille og låne materialer til din undervisning og forberedelse
 • finde konkrete undervisningsforløb og gode ideer

Alle lærere kan tilgå mitCFU med UNI-Login.

Hvem står bag mitCFU?
Sitet udvikles i et landsdækkende samarbejde mellem Professionshøjskolernes Centre for Undervisningsmidler (CFU).
Udviklingen sker i samarbejde med Forlæggerforeningen, Sektion for Undervisningsforlag og Brancheforeningen for Undervisningsmidler.

mitCFU bygger desuden på CFU's tætte samarbejde med skolerne over hele landet.

Du kan allerede nu kigge forbi og logge på med dit UNI-login:

Vurdering af læremidler

Står du, dit fagudvalg eller din skole overfor anskaffelse af læremidler, kan vi anbefale to hjemmesider:

Vi anbefaler desuden, at du tager kontakt til vores konsulenter for uddybning og rådgivning. 

03

Distribution af materialer via CFUerne

Distribution af materialer via CFUerne

Kun for forlagsmedarbejdere

04

Kontakt CFU

Informationssamlingen

Esbjerg: Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø.
Haderslev: Lembckesvej 7, 6100 Haderslev


Udlånssamlingen

Langagervej 5B, Jels
6630 Rødding