Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

CFU

Center for Undervisningsmidler

Om CFU

Her finder du bekendtgørelser, lovgrundlaget for CFUs virke, oversigt over personalet, reglerne for dig som bruger af CFU og meget andet.

01

Om CFU

CFU Generelt

Center for Undervisningsmidler er en del af UC SYD.

På vores to brugerrettede informationsafdelinger i Esbjerg og Haderslev, samt udlånsafdelingen i Jels betjener vi grundskolerne, ungdoms- og voksenuddannelserne i følgende kommuner: Esbjerg, Varde, Fanø, Billund, Vejen, Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg.

Center for Undervisningsmidler udlåner læremidler, formidler viden om lærermidler, udbyder faglige og pædagogiske kurser, temadage, studieture og anden form for pædagogisk, didaktisk og faglig opkvalificering, rådgivning og vejledning.

Vi har et stort fokus på de nye medier og it-baserede læremidler, som CFU’erne i Danmark arbejder tæt sammen med undervisningsforlagene om. Med vores cirka 25.000 forskellige titler og mere end 170.000 enheder fordelt på bøger, spillefilm, tv-udsendelser, it-baserede og konkrete materialer er vores materialebegreb og –udbud bredt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser: LBK nr 779 af 08/08/2019

Bekendtgørelse af lov om centre for undervisningsmidler mv. LBK nr 879 af 08/08/2011

Bekendtgørelse om professionshøjskoler for videregående uddannelsers opgaver som centre for undervisningsmidler: BEK nr 126 af 11/02/2016

Opgaver

Center for Undervisningsmidler

- en serviceinstitution rettet mod alle undervisere i følgende 9 kommuner: Billund, Esbjerg, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen og Aabenraa.

Informationssamlingen

- omfatter en komplet samling af aktuelle undervisningsmaterialer. Samlingen ajourføres hver uge med nye udgivelser fra de danske forlag.
Informationssamlingens materialer er kun beregnet til informationsbrug.
Du kan låne materialerne med hjem på almindelige biblioteksvilkår, men du er også velkommen til at gennemse disse på CFU.

Informationssamlingen findes i Esbjerg og Haderslev.

Kursusvirksomhed

Centrets kursustilbud er en del af lærernes efteruddannelse og målrettes mod grundskolelærere i området. Kurserne kan variere fra korte inspirationskurser om aktuelle, pædagogiske emner over temadage til konferencer om skolepolitiske forhold. Vore instruktører er fagligt meget kompetente og levende engageret i formidling og undervisning. Kurserne annonceres i CFU's online kursuskatalog

Udlånssamlingen

indeholder mere end 135.000 læremidler, som supplerer skolernes egen læremiddelsamling. 

Samlingen omfatter forskelligartede materialer fra enkeltbøger til klassesæt, materialesæt, inspirationskasser, videofilm, it-baserede materialer, digitale videorygsække, iPads og en række andre konkrete materialer. Det er gratis for CFU's brugere at låne materialer fra udlånssamlingen.
Hver skole har fast besøgsdag.
Udlånssamlingen ligger i Jels og kan kontaktes på telefon 7266 5950.

Pædagogisk rådgivning og vejledning

Center for Undervisningsmidlers faglige pædagogiske konsulenter står til rådighed for lærergrupper, fagudvalg mv. med vejledning om fag, pædagogik, undervisningsforløb og -metoder.
Konsulenterne inddrager hele Center for Undervisningsmidlers virksomhed i deres arbejde: Kurser, Udlånssamlingen, information om undervisningsmidler og projekter.
Konsulentvejledning kræver en forudgående aftale pr. mail eller telefon.
Emner, problemstillinger og deltagerantal skal oplyses ved aftalens indgåelse.

Kulturformidling

CFU udsender hvert år et elektronisk kulturkatalog, der indeholder tilbud om arrangement af skolekoncerter, forfatterbesøg, teaterforestillinger og udstillinger. Kataloget tilstræbes at blive en samlet "informationskilde" vedrørende kulturformidling til skolerne.

Samarbejde med kommunerne

Center for Undervisningsmidler servicerer alle grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner og vi står til rådighed for undervisningsinstitutioner og undervisere i:

 • Billund Kommune
 • Esbjerg Kommune
 • Fanø Kommune
 • Haderslev Kommune
 • Sønderborg Kommune
 • Tønder Kommune
 • Vejen Kommune
 • Varde Kommune
 • Aabenraa Kommune

For at styrke samarbejdet med skoler og lærere i vores samarbejdskommuner har vi etableret nogle samarbejdsfora.

 • Det Rådgivende Udvalg - med repræsentation for CFU's forskellige brugerinteresser.
 • Netværkssamarbejdet mellem CFU og læringscentrene i de 9 kommuner (CFU SYD Konsulentforum)
Personale

Alice B. Petersen
Daglig leder Jels
abpe@ucsyd.dk
mobil 7266 5960

Annemarie Mosgaard
Udlånssamling
amos@ucsyd.dk
7266 5837

Annette Schallert
Regnskab/bogholderi
aasc@ucsyd.dk
7266 5852

Birgitte Boelt
Kulturkonsulent
bboe@ucsyd.dk
mobil 7266 5930

Chris Krogsøe Mienert
Pædagogisk konsulent
ckmi@ucsyd.dk
mobil 7266 3319

Claus Erik Jensen
Chauffør/lager
ceje@ucsyd.dk
mobil 7266 5964

Doris Jepsen
Forsendelse
djep@ucsyd.dk
mobil 7266 5963

Erik Føste
Pædagogisk konsulent
efos@ucsyd.dk
mobil 7266 3325

Finn Faurbye
Teknologikonsulent
ffpa@ucsyd.dk
mobil 7266 3320

Lars Gaarde Pedersen
Bibliotekar
lgpe@ucsyd.dk
7266 5861

Lars Kjær Petersen
Chauffør/lager
lkpe@ucsyd.dk
mobil 7266 5965

Lasse Hollbaum Vinther
Pædagogisk konsulent
lhvi@ucsyd.dk
mobil 7266 3324

Lise Fenger Poulsen
Pædagogisk konsulent
lfpo@ucsyd.dk
mobil 7266 3325

Mai Borup Uhre
Projektsekretær
mbch@ucsyd.dk
7266 5822

Majbritt Sommer
Pædagogisk konsulent
mchr@ucsyd.dk
7266 5932

Martin Bach Poulsen
Pædagogisk konsulent
mbap@ucsyd.dk
mobil 7266 3321

Mia Lund Hartmann
Sundhedspædagogisk formidler
mhar@ucsyd.dk
mobil 7266 5903

Nada Meri Pedersen
Pædagogisk konsulent
nmpe@ucsyd.dk
mobil 7266 5902

Ole Fredsted Aalling
Chauffør/lager
oaal@ucsyd.dk

Pernille Moretto Jørgensen
CFU Leder
pmoj@ucsyd.dk
mobil 7266 3315

Pernille S. Viuff
Kursussekretær
psvi@ucsyd.dk
7266 3312

Pia Richardt
Klargøring
piri@ucsyd.dk

Poul Erholt Jensen
Chauffør/lager
poej@ucsyd.dk
mobil 7266 5968

Sanne Birkmose
Sundhedspædagogisk konsulent
sbir@ucsyd.dk
mobil 7266 5904

Steen Schmidt
Teknologikonsulent
sshs@ucsyd.dk
7266 5843

Susanne Ries
Pædagogisk konsulent
srie@ucsyd.dk
mobil 7266 5937

Søren Kjelgaard
Biblioteksfaglig medarbejder
sokj@ucsyd.dk
mobil 7266 5867

Tina F. Bartelsen
Informationssamlingen Esbjerg og Haderslev
tfba@ucsyd.dk
7266 5872

Tina Kolding
CFU Leder
tkch@ucsyd.dk
mobil 7266 5935

Tina Skivild
Pædagogisk konsulent
tisk@ucsyd.dk
mobil 7266 5911

Ferieplan og lukkedage

Skoleåret 2021-2022

2. august 2021: CFU åbner efter sommerferien (CFU biler kører fra torsdag 5. august 2021)
4. august 2021: CFU lukket – Personalemøde
18. oktober – 22. oktober 2021: Efterårsferie
23. december 2021 – 2. januar 2022: Juleferie
14. februar – 18. februar 2022: Vinterferie
11. april – 18. april 2022: Påskeferie
13. maj 2022: St. Bededag
26. maj – 27. maj 2022: Kr. Himmelfartsferie
06. juni 2022: 2. pinsedag
08. juni 2022: CFU lukket – Personaledag
02. juli – 31. juli 2022: Sommerferielukket

(Alle dage inkl.)
 

Job ved CFU

Ansøgninger

Hvis vi har ledige stillinger, kan du se dem på listen over ledige stillinger ved UC SYD. Vi modtager ikke uopfordrede ansøgninger.

Her kan du se de aktuelle ledige stillinger ved UC SYD.

 

Det rådgivende udvalg

Nedenfor findes oversigt over medlemmer i det rådgivende udvalg, samt referater fra møderne.

Medlemmer

Signe Nielsen
Repræsentant fra Grundskoleområdets undervisere
Udpeget af Danmarks Lærerforening

Mogens Lindved
Repræsentant fra Grundskoleområdets undervisere
Udpeget af Danmarks Lærerforening

Inger Overbeck
Repræsentant fra Grundskoleområdets skolebibliotekarer
Udpeget af Pædagogisk LæringsCenterForening, PLCF

Susanne D. Petersen
Repræsentant fra Grundskoleområdets skolebibliotekarer
Udpeget af Pædagogisk LæringsCenterForening, PLCF

Lotte Klein
Repræsentant fra Erhvervsuddannelsernes undervisere
Udpeget af Uddannelsesforbundet

Peter Andreas Rasmussen
Repræsentant fra De gymnasiale uddannelsers undervisere
Udpeget af Gymnasieskolernes Lærerforening

Thomas Bjørndal
Repræsentant fra De gymnasiale uddannelsers undervisere
Udpeget af Gymnasieskolernes Lærerforening

Pia Tønnes
Repræsentant fra Grundskoleområdets ledere
Udpeget af Danmarks Skolelederforening

Gia Schultz
Repræsentant fra Grundskoleområdets ledere
Udpeget af Danmarks Skolelederforening

Gitte Vest Barkholt
Repræsentant fra Ungdoms- og voksenuddannelsernes ledere
Udpeget af Danske Gymnasier

Lis Kruse Olsen
Repræsentant fra Ungdoms- og voksenuddannelsernes ledere
Udpeget af Handelsskolerne

Jeanette Svan Sørensen
Repræsentant fra Ungdoms- og voksenuddannelsernes ledere
Udpeget af EUC Syd

Lars Katzmann
Repræsentant fra Ungdoms- og voksenuddannelsernes ledere
Udpeget af EUC Vest

Henrik Greis Andersen
Repræsentant fra Børne- og kulturchefforeningen
Udpeget af Børne- og kulturchefforeningen

Lene Hedeager Pagh
Repræsentant fra Kommunerne i forening
Udpeget af Kommunekontaktrådet

Horst-Günther Rubahn
Repræsentant fra De videregående uddannelser
Udpeget af Syddansk Universitet

Henrik Larsen
Repræsentant fra De videregående uddannelser
Udpeget af Erhvervsakademi Syd Vest

Marie Søgård Fink
Anden repræsentation efter professionshøjskolens beslutning
Udpeget af Børn og Skole, Sønderborg Kommune

Ulla Visbech
Anden repræsentation efter professionshøjskolens beslutning
Udpeget af Repr. Børn og Kultur, Esbjerg Kommune

Inge-Lise Nissen
Anden repræsentation efter professionshøjskolens beslutning
Udpeget af Dagtilbud og Skole, Vejen Kommune

Fra Center for Undervisningsmidler deltager:
Dorthe Kingo Thruelsen, Institutchef for Læreruddannelsen og CFU, formand
Pernille Moretto, CFU leder
Tina Kolding, CFU leder
Alice Petersen, Daglig leder, afd. Jels
Chris Krogsøe Mienert, Pædagogisk konsulent
Annette Schallert, Referent

Næste møde:  * Mandag den 6. december 2021 kl. 12-15 i Haderslev

02

Læremidler - Praktisk

Ny arbejdsplads?

Har du skiftet arbejdssted, så husk at dit Unilogin skal tilknyttes det nye sted, så dine lån bliver leveret til den rigtige skole.

Gå til mitunilogin.dk og se om det er sket. Hvis ikke, er det din Unilogin Brugeradministrator på skolen, som kan sikre, at det sker.

 

Praktiske bemærkninger

CFU udlåner læremidler, vejleder om brugen af dem og udbyder kurser og temadage. På CFU får du adgang til de læremidler, som faktisk er i brug ude på skolerne.

 • Informationssamlingen (Esbjerg, Haderslev): Lån læremidler til din egen inspiration og forberedelse.
 • Udlånssamling (Jels): Lån læremidler til bruge i din undervisning.

Du låner på mitCFU.dk og CFU bringer materialerne til og fra skolerne.

Ansvar

Du kan låne alle materialerne gratis.

 • Informationssamlingen
  Låneren er ansvarlig for bortkomne og ødelagte materialer, og disse skal erstattes i henhold til genanskaffelsesprisen.
 • Udlånssamlingen
  Skolen er ansvarlig for bortkomne og ødelagte materialer.

Erstatning af materialer

Bliver materialet ikke afleveret efter 1. og 2. rykker, udskrives en erstatningsliste. Bliver afleveringsfristen på erstatningslisten overskredet, udskrives en faktura, og materialet kan ikke længere refunderes.

Administrationsgebyr ved erstatninger

For at dække merudgifterne ved håndteringen tillægger vi fakturaen et administrationsgebyr, som følger:

 • 200 kr. pr. udsendt erstatningsfaktura - gælder både for Udlånssamlingen og Informationssamlingen

Levering

Hvis du er underviser ved en folkeskole, en friskole, et gymnasie eller en efterskole, modtager du dit reserverede og bookede materiale gennem vores kørselsordning.
Hvis du er studerende, bliver materialet fra informationssamlingen udlånt og sendt til studiebiblioteket.

Vi kører således:

 • Mandag – Varde og Als
 • Tirsdag – Ølgod og Gråsten
 • Onsdag – Grindsted og Aabenraa
 • Torsdag – Ribe og Haderslev
 • Fredag – Esbjerg og Tønder

Følgesedler på alle returvarer

Vedlæg følgeseddel ved ALLE returvarer - også ved delafleveringer, så vi kan se, hvor materialet kommer fra. Er følgesedlen blevet væk, så udprint og vedlæg denne returseddel i stedet.
Kontrollér, at materialet stemmer overens med følgesedlens indhold.
Er der fejl, så kontakt udlånssamling i Jels senest 5 dage efter modtagelsen.

Lånetid

 • Informationssamlingen: 4 uger
 • Udlånssamlingen: 4 uger for bokse, 6 uger for bøger, 2 uger for dvd

Ny låner

For at låne materialer på Center for Undervisningsmidler skal du være underviser eller studerende. 

Rykkere

 • Første rykker 4 dage efter afleveringsfristen
 • Anden rykker 9 dage efter afleveringsfristen
 • Erstatningsliste bliver udsendt 15 dage efter afleveringsfristen
Om Informationssamlingen (Esbjerg og Haderslev)

Besøg CFUs Informationssamling og find læremidler til din egen inspiration og forberedelse. 

I Informationssamlingen kan du finde et eksemplar af stort set alle de læremidler, der udgives til undervisning fra danske forlag.

Alle CFUs brugere er velkomne til at besøge os og arbejde i samlingen.

 • Du kan låne et eksemplar af hvert materiale i fire uger. Materialerne indgår kun i samlingen, så længe du også kan købe dem fra forlagene.
 • Du må IKKE bruge materialet i undervisningen. Klassesæt og andet materiale til brug i undervisningen, finder du i "Materialer til din undervisning" på mitCFU.dk
 • Der er knyttet pædagogiske konsulenter til alle de store fagområder - konsulenterne kan vejlede i og give inspiration til brugen af samlingens materialer.
 • Brugen af materialer fra Informationssamlingen er uden udgift for brugerne.

Søg, bestil - og vi leverer:

 • Du bestiller materialerne online på mitCFU.dk. Dit 'lånerkort' er dit Unilogin.
 • Når du bestiller et materiale, bliver materialet leveret næste gang, 'Bogbilen' besøger skolen.
Om Udlånssamlingen (Jels)

Læremidler fra Udlånssamlingen låner du på mitCFU.dk. CFU leverer til dit campus og afhenter materialet igen samme sted.

Du kan låne læremidler til brug i undervisningen, dvs. i mange eksemplarer eller i materialesæt.

CFUs pædagogiske konsulenter har nøje udvalgt det brede udvalg af læremidler, du finder i samlingen.

Udlånssamlingen er materialer til brug i undervisningen

 • Samlingen indeholder stort set alle typer undervisningsmaterialer og må bruges i din undervisning - til forskel fra informationssamlingens materialer, som kun er til lærerens information og inspiration.
 • Til alle de store fagområder er der knyttet pædagogiske konsulenter, som kan vejlede i og give inspiration til brugen af samlingens materialer.
 • Brugen af materialer fra Udlånssamlingen er uden udgift for brugerne - se dog Om CFU film & tv.

Søg, bestil - og vi leverer:

 • Når du bestiller et materiale, bliver materialet leveret næste gang, 'bogbilen' besøger skolen.
 • Du bestiller materialerne online i bibliotekssystemet. Lånetiden afhænger af materialet. Dit 'lånerkort' er dit UNI-Login.
 • Alle nyindkøbte materialer til Udlånssamlingen præsenteres på hjemmesiden i et onlinekatalog.

Se materialerne på CFU:

 • Du kan se et eksemplar af alle bøger, som kan lånes i sæt. Du kan også se et eksemplar af Informationssamlingens materialer.
 • Når du er på besøg på CFU, kan du selv finde materialerne i samlingen og få lånet registreret ved udgangen.
 • Alle CFU-brugere er velkomne til at besøge os og arbejde i samlingen.
Materialevalgskriterier

Udlånssamlingen består af udviklingsorienterede læremidler, der udgør en supplerende ressource til skolernes egne læremidler.

Udlånssamlingen omfatter et varieret udvalg af forskellige typer af læremidler – analoge som digitale. Samlingen er fremadrettet, forstået på den måde, at den repræsenterer den pædagogiske og didaktiske tænkning, eksempelvis i forhold til lovområdet samt Fælles Mål.

Center for Undervisningsmidler har følgende kriterier i forbindelse med forslag/indkøb, vedligehold og kassation af materialer til den distributive samling.

Alle materialer indkøbes med det overordnede formål at være:
Udviklende og supplerende.

 • Alle brugere af Center for Undervisningsmidler - herunder bl.a. undervisere, skolebibliotekarer og kommunale konsulenter - kan indstille materialer til indkøb. Ligeledes indstilles materialer internt fra Center for Undervisningsmidler.
 • Alle materialeforslag bliver vurderet pædagogisk, didaktisk og fagligt af relevante pædagogiske konsulenter. Desuden vurderes materialet teknisk i forhold til distributionsegnethed. Endelig foretages en helhedsvurdering – også i forhold til eksisterende samling, hvilket sker gennem et materialeudvalg.
 • Udlånssamlingen skal som udgangspunkt både afspejle undervisningspraksis i forhold til fagenes naturlige omfang, men også være fremadrettet og udviklende. Derfor er materialeudvikling i form af sammensatte materialer, emnebokse mv. af høj prioritet i forhold til andre materialetyper, herunder klassesæt.
 • Materialer skal have forankring i eksempelvis Fælles Mål og andet lovgrundlag for undervisningsinstitutionerne samt fag- og kompetenceområder.

Da samlingen skal være supplerende og udviklende, betyder det konkret, at CFU indkøber:

 • primært materialer, der supplerer skolens grundmaterialer. Eksempelvis læremidler, der:
  • anvendes i kortere undervisningsperioder
  • ikke naturligt findes på skolerne
  • er forholdsvis dyre i anskaffelse for den enkelte skole.
 • læremidler, der understøtter og udvikler det gældende fag- og læringssyn, eksempelvis Fælles Mål
 • læremidler, der indgår som sammensatte materialer i form af emnekasser, emnebokse mv.
  Dette har høj prioritet i forhold til andre materialetyper
 • kun undtagelsesvis grundbog/taskebogslignende materialer
 • kun læremidler til timeløse fag, hvor der er tale om en væsentlig og læseplansbeskrevet aktivitet.

  Materialet skal desuden være egnet til gentagende udlån.

Materialets distributive egnethed vægtes efter følgende kriterier:

 • Det skal være let at kontrollere
 • Det skal være let at transportere
 • Det skal være fysisk holdbart
 • Opretholdelse af Copyright og ophavsrettigheder.

Materialet skal være fremadrettet, forstået på den måde, at det skal repræsentere en videre- eller nyudvikling indenfor området. Udviklingsaspektet er centralt. Vi ser ikke bagud på mangler, men fremad på behov. Derfor indkøbes ældre litteratur i begrænset omfang.

I forbindelse med den øgede anvendelse af digitale læremidler samt den generelle udvikling indenfor digitale læremidler vil Center for Undervisningsmidler i videst muligt omfang integrere denne læremiddelstype i samlingen. Dette vil ske ud fra de almindelige materialevalgskriterier herunder de særlige tekniske udfordringer, der kan være rent distributionsmæssigt.

CFU Film og TV

I mitCFU portalen kan du streame over 40.000 tv-udsendelser og over 500 spillefilm i din undervisning. I mitCFU finder du også pædagogiske vejledninger og kapitelsæt til tv-udsendelser og spillefilm. 

CFU Film og TV-abonnement

Din skole eller din institution skal have et CFU Film og TV abonnement for at få adgang til de mange undervisningsrelevante tv-udsendelser og spillefilm.

Ydelsen og betingelser
Abonnementsordningen vedr. tv-udsendelser og film i undervisningen giver skolens lærere mulighed for at streame tv-udsendelser og spillefilm, som CFU udbyder gennem mitCFU forudsat at skolen har relevante abonnementer hos Copydan/AVU-medier. Alle tv-udsendelser og de fleste spillefilm kan streames såvel på institutionen som hjemme.

Tv-udsendelser og de fleste spillefilm kan udlånes af lærere til skolens elever individuelt eller til klasser og hold.

Institutionen må udelukkende anvende tv-streams i undervisningssammenhæng indenfor rammerne af aftalen, som er indgået med Copydan/AVU-medier. Streams må kun anvendes, når skolen har gyldigt abonnement hos såvel Copydan/AVU-medier som CFU. Tv-udsendelser må ikke downloades/gemmes uanset om det er teknisk muligt. Tv-udsendelser må kun anvendes direkte fra mitCFU.
Overtrædelse af disse vilkår eller aftalen i øvrigt vil blive betragtet som en væsentlig misligholdelse.

Pris
Abonnementet koster 5,- kr. pr. elev årligt (dog skal der betales for minimum 200 elever). CFU henter elevtal fra Undervisningsministeriets UNI-login-tjeneste i forhold til grundskoler og fra AVU-medier i forhold til andre institutioner og elevtallene baserer sig på institutionernes egne indberetninger. Betaling opkræves i september. Tegnes der abonnement efter d. 1. august betales der forholdsmæssigt for den resterende del af skoleåret.

Ikrafttræden og varighed
En skole der ønsker CFU Film og TV abonnement, skal give CFU skriftlig besked herom. Det er en forudsætning at skolen i forvejen har AVU-basis eller AVU-plus aftale og evt. Filmaftalen hos Copydan/AVU-medier.

Abonnementet træder i kraft hvert kalenderår den 1. august og gælder for et skoleår. Abonnementet fortsætter automatisk, men kan opsiges skriftligt inden skoleårets afslutning.

Hvad er der adgang til?
CFU Danmark har udvalgt de tv-kanaler, der har flest undervisningsrelevante tv-udsendelser, og som dækker den største efterspørgsel fra vores brugere. Listen med tv-kanaler er dynamisk, og vi tager løbende stilling til, om enkelte kanaler skal skiftes ud i forhold til øget efterspørgsel fra brugerne og aktualitet. Med et CFU Film og TV abonnement og et abonnement hos Copydan/AVU-medier er der adgang til stream af tv-udsendelser fra følgende kanaler.

Med AVU-Basis aftalen: DR1, DR2, TV2, TV2 Syd.
Med AVU-Plus aftalen: DR1, DR2, TV2, Tv2 Syd, DR K, DR Ramasjang, dk4, TV2 Zulu, TV3, Kanal 4, Kanal 5, SVT1, SVT2, NRK1, ARTE, ARD, ZDF, NDR, 3 Sat, RTL, TV5 Monde, Discovery, Animal Planet, National Geographic, BBC Earth, BBC World, BBC Britt, Viasat History.

Med KL-aftalen om spillefilm i undervisningen åbnes for adgang til at vise spillefilm i undervisningen.
Kort sagt: Med AVU-basis og AVU-plus aftalerne får din skole lov til at vise tv-udsendelser fra de ovennævnte kanaler. Med Copydan/AVU-medier Filmaftalen får din skole lov til at vise spillefilm. Vi leverer både udvalgte tv-udsendelser og klarerede spillefilm som streaming. Til nogle tv-udsendelser og spillefilm er der lavet pædagogiske noter, vejledninger og kapitelsæt.

Mere om tv-udsendelser og spillefilm
Bestilling og registrering af optagede tv-udsendelser er en landsdækkende opgave der varetages af landets CFU’er. Det er derfor kun muligt at se de udvalgte udsendelser, som du kan finde i vores portal mitCFU. Udsendelserne kan ses online som streaming video. 

Tv-udsendelser, der vurderes egnede til undervisning, optages og indgår i CFU's faste samling. Du er altid velkommen med forslag/ønsker til optagelsen fra de kanaler, vi varetager. Ligeledes er du velkommen til at komme med forslag til spillefilm til stream fra mitCFU. CFU vil undersøge om ønskede spillefilm kan klareres hos rettighedshaverne og indgå i mitCFU som lovlig streaming.

Spørgsmål vedr. tv-udsendelser og spillefilm kan rettes til:
Lars Gaarde Pedersen pr. mail lgpe@ucsyd.dk eller pr. tlf. 72663300

Om mitCFU

For dig og din undervisning

Overblik, lån og ideer på samme site

mitCFU samler digitale og analoge læremidler til lån og køb på skoleområdet i én platform med én indgang.
Her kan du som lærer let danne dig et overblik over mulighederne til netop din undervisning.

Fra mitCFU kan du:

 • streame tv-udsendelser og kortfilm
 • bestille og låne materialer til din undervisning og forberedelse
 • finde konkrete undervisningsforløb og gode ideer

Alle lærere kan tilgå mitCFU med UNI-Login.

Hvem står bag mitCFU?
Sitet udvikles i et landsdækkende samarbejde mellem Professionshøjskolernes Centre for Undervisningsmidler (CFU).
Udviklingen sker i samarbejde med Forlæggerforeningen, Sektion for Undervisningsforlag og Brancheforeningen for Undervisningsmidler.

mitCFU bygger desuden på CFU's tætte samarbejde med skolerne over hele landet.

Du kan allerede nu kigge forbi og logge på med dit UNI-login:

Vurdering af læremidler

Står du, dit fagudvalg eller din skole overfor anskaffelse af læremidler, kan vi anbefale to hjemmesider:

Vi anbefaler desuden, at du tager kontakt til vores konsulenter for uddybning og rådgivning. 

03

Distribution af materialer via CFUerne

Distribution af materialer via CFUerne

Kun for forlagsmedarbejdere

04

Kontakt CFU

Informationssamlingen

Esbjerg: Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø.
Haderslev: Lembckesvej 7, 6100 Haderslev


Udlånssamlingen

Langagervej 5B, Jels
6630 Rødding