Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Nyt forskningsprojekt skal gøre os klogere på onlineundervisning og -eksamen

1 million kroner til et nyt forskningsprojekt skal gøre os klogere på digitale undervisnings- og eksamensformer. UC SYD er med i projektet og skal bl.a. indsamle og analysere data fra interviews med studerende og undervisere.
 

Publiceret:

Corona-krisen sætter sine spor på alle uddannelsesniveauer. Også professionshøjskolesektoren har med hastige skridt omlagt undervisning til forskellige onlineformater og -arbejdsformer.

Fokus på  læringsudbytte og undervisningsstrategier

Både studerede og undervisere har i den forbindelse gjort sig forskellige erfaringer med, hvad der har virket godt og mindre godt.  For at lære af erfaringerne i hele uddannelsessektoren har uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen bevilliget 1 million kroner til et projekt, der skal gøre netop det.

Projektet har to formål:

 1. bidrage til at samle op på de erfaringer fra COVID-19 situationen, som uddannelserne har gjort sig med onlineundervisning
 2. bidrage til at dele viden på tværs, så de videregående uddannelser kan udvikle deres arbejde med at bruge digitale og teknologiske redskaber i undervisning og eksamen.

Mere konkret vil undersøgelsen se på, hvordan studerende og undervisere har oplevet forskellige digitale undervisningsformer, og hvilken betydning de forskellige tilgange har for bl.a. oplevelsen af læringsudbytte og undervisningsstrategier. 

Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse

Undersøgelsen består af både en kvantitativ del med en spørgeskemaundersøgelse til ca. 86.000 studerende og deres undervisere samt en kvalitativ del.

Den kvalitative del af undersøgelsen indsamler data gennem interviews med udvalgte studerende og undervisere på alle 10 deltagende institutioner. Kombineret skal undersøgelserne  bidrage med dybdegående indsigt i erfaringerne med omlægning til online undervisning. 


Fakta om projektet

Projektet om onlineundervisning under COVID-19 er blevet udvalgt af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Marianne Georgsen, docent ved UCN, står i spidsen for det samlede projekt.

Projektet er et tæt samarbejde mellem

 • Professionshøjskolen Absalon
 • Aalborg Universitet
 • Aarhus Universitet
 • Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
 • Roskilde Universitet
 • Syddansk Universitet
 • UCL
 • UC SYD
 • VIA University College

Fra UC SYD deltager docent Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen og lektor og ph.d. Roland Hachmann som en del af gruppen, der skal indsamle og analysere data.   

Projektet igangsættes med det samme og forventes afsluttet ved udgangen af 2020.

Læs mere ved Uddannelses- og Forskningsministeriet.