Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Roland Hachmann (RHAC)

Roland Hachmann

Roland Hachmann

Lektor - Læreruddannelsen

Roland er oprindelig uddannet folkeskolelærer ved Haderslev Statsseminarium og har efterfølgende taget en mastergrad inden for IKT og læring.

Han har en ph.d. inden for didaktisk design for transformationer af viden og deltagelse mellem professionsuddannelse og -praksis.

Frem til 2023 er Roland tilknyttet Syddansk Universitet som postdoc,  hvor han forsker i lærings designs for  computational thinking på mellemtrinnets 4.-6- klasse i folkeskolen.

Telefon: 7266 4335
E-mail: rhac@ucsyd.dk
By: Haderslev
LinkedIn: roland-hachmann-285b9210
Twitter: rhachmann
UC Viden: Se profil

Det arbejder Roland Hachmann med

Roland Hachmann arbejder med at undersøge og udvikle brugen af teknologier og læremidler i et didaktisk perspektiv. Hans hovedfokus dækker både grundskoleområdet og professionshøjskolerne. 

Han er særligt optaget af begrebet didaktisk design i et bredt perspektiv og samarbejder med forskere både nationalt og internationalt.

Netværk

Roland Hachmann deltager i forskellige netværk - bl.a. forskernetværket for pædagogisk it under Styrelsen for It og Læring.

Didaktisk Design for transformationer af faglig viden

I perioden 2016-19 undersøgte Roland i sit ph.d.-projekt, hvad der kendetegner lærerstuderendes deltagelse i og på tværs af professionsuddannelse og –praksis, når fokus er på faglig viden.

Professionsuddannelserne tilstræber i højere grad en tilknytning til praksis og en højere grad af sammenhængskraft mellem det der sker i uddannelsen og det virke, der venter de studerende efter endt uddannelse.

Roland argumenterer i sin afhandling for, at de studeredene er udfordrede af selv at skulle etablere koblingerne mellem uddannelse og praksis. Udfordringen kommer bl.a. til udtryk ved, at deres deltagelse i begge praksisser dels bære præg af en faglig usikkerhed og manglende evne til at omskabe deres faglige, teoretiske viden i forhold til de krav der stilles i praksis.

Med det afsæt kommer Roland med anbefalinger til, hvorledes didaktiske designs og forskellige designløsninger kan understøtte denne proces.

Vil du vide mere?

Se mere i Roland Hachmanns forskerprofil

Du kan også læse mere om mere om professionsudvikling og didaktik i Forskningsprogrammet for skole og undervisning, som Roland er tilknyttet.

Udgivelser

Participatory skills for learning in a networked world. Hachmann, R., & Dohn, N. B. (2018) I N. B. Dohn (red.), Designing for Learning in a Networked World (1 udg., Bind 1, s. 102-119). Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge.

It og læring. Hachmann, R. (2016) I: Pædagogik og lærerfaglighed. Larsen, S (ed.). Hans Reitzels Forlag, København,

Flipped Learning: flip med video. Hachmann, R., & Holmboe, P. (2015). Praxis.

Flipped Learning: mere end bare video. Hachmann, R., & Holmboe, P. (2014). Praxis.

It og udvikling: fagteamets arbejde med it-didaktik.  Hachmann, R., & Carlsen, D. (2013) I It i alle fag Dafolo.

Se alle Roland Hachmanns publikationer