Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen (TRSA)

Thomas Albrechtsen

Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen

Docent - Udvikling og forskning

Ekspert i didaktik og pædagogisk organisationsforskning.

Thomas er docent for Forskningsprogrammet dagtilbud og skole.

Telefon: 7266 5261
E-mail: trsa@ucsyd.dk
LinkedIn: thomas-r-s-albrechtsen-a6052b5

Thomas har ekspertise inden for to hovedspor på det pædagogiske felt. For det første beskæftiger han sig med det didaktiske område - det vil sige forskning i undervisning og læring.

Inden for didaktikken er han primært optaget af almendidaktiske problemstillinger i form af forskellige undervisningsmetoder som

  • Didaktik
  • Pædagogisk organisationsforskning
  • Professionelle læringsfællesskaber
  • Kollegial vejledning
  • Øvelse
  • Læreruddannelse

Professionelle læringsfællesskaber

For det andet beskæftiger Thomas sig med pædagogisk organisationsforskning  - hvad er med til at skabe gode dagtilbud og skoler?

Her er han primært optaget af opbyggelsen af professionelle læringsfællesskaber, som er kendetegnet ved et tæt og undersøgende samarbejde mellem pædagogisk professionelle med en intention om at understøtte børn og unges læring.

Det drejer sig også mere specifikt om, hvordan professionsdannelsen internt i pædagogiske organisationer kan styrkes og understøttes i form af kollegial vejledning og teamsamarbejde.

Vil du vide mere?

Se Thomas R.S. Albrechtsens forskerprofil.

Læs mere om Forskningsprogrammet dagtilbud og skole og videnstemaet professionelle læringsfællesskaber, hvor Thomas er UC SYD's ekspert.

Udgivelser af Thomas R. S. Albrechtsen

Øvelse i undervisningen (2019)
Professionelle læringsfællesskaber (2013)
Professionelle læringsfællesskaber og fagdidaktisk viden (2016)