Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Skoleledelse mellem intention og realitet

Et praksisudviklende forskningsprojekt

Ny praksisnær viden om skoleledelse og organiseringsformer

Er du skoleleder og  interesseret i bidrage til at udvikle praksisnær viden om skoleledelse og organiseringsformers betydning herfor? Så er UC SYD interesseret i et samarbejde med dig.

Skoleområdet i Danmark har gennemgået en betydelig udvikling siden de første forsøg med område-, netværks- og klyngeledelse for 10-15 år siden. Tidligere refererede skolelederne typisk direkte til skolechefen, men over det sidste årti har nye organiseringsformer vundet indpas.

Begrundelserne for at indføre og omorganisere de forskellige varianter på skoleområdet er mangfoldige. Der findes i dag kun begrænset dansk forskning om, hvordan skolelederne oplever de forskellige organiseringsformer. Det viser, at der behov for mere og ny viden på området for at nuancere forståelsen af organiseringsforandringer omkring folkeskolen.

Hvordan ser organisereringsformerne ud på skoleområdet - og hvorfor?

Vi vil gerne undersøge, hvordan organiseringsformer på området ser ud i 2019, og hvad der er begrundelserne for folkeskolens lokale organisering ud fra følgende perspektiver: 

 • Hvilke faktorer for strategisk-, administrativ- og pædagogisk ledelse genereres af forskellige organiseringsformer?
 • Hvordan oplever skolelederen de forskellige organiseringsformers betydning for strategisk, administrativ, og pædagogisk ledelse?

Vil du deltage i projektet?

UC SYD's forsknings- og udviklingsprojekt har også til hensigt at være praksisudviklende. Det betyder, at vi søger deltagere, der som medskabere vil få mulighed for at bidrage til at udvikle nye perspektiver på ledelse i forhold til hvordan ledelse på folkeskoleområdet kan organiseres og evt. gentænkes på nye måder.

Vi søger derfor deltagere, der tilsammen repræsenterer kommuner og skoler med forskellige valg af organiseringer af skoleledelsen f.eks.

 • områdeledelse
 • distriktsledelse
 • traditionel skoleledelse.

Vi ønsker at samarbejde med skoleledere og repræsentanter fra forvaltningen på skoleområdet.

Praktisk information

Vi forventer at gennemføre plenummøder, fokusgruppeinterviews og individuelle interviews og tidsforbruget skønnes til 15 timer pr. deltager fordelt på skoleåret 2019/2020. 

Projektet er startet op i januar 2019 med kvantitative studier og løber frem til december 2020. Vi forventer at begynde samarbejdet om den kvalitative del af studiet i efteråret 2019 og frem til udgangen af juni 2020.

Du kan læse mere projektet i projektbeskrivelsen.

Finansiering

Projektet er finansieret af interne forskningsmidler fra UC SYD.  Deltagernes arbejdstid i forbindelse med projektet forudsættes dækket af kommunen selv.

Såfremt du ønsker flere oplysninger om ovenstående, etablerer vi gerne et informationsmøde med interesserede kommuner, skolechefer og skoleledere for at aftale et potentielt konkret samarbejde. Mødets indhold vil være gensidig udveksling af ønsker, behov og muligheder.

Dem vil du møde

I forskningsprojektet finder du følgende medarbejdere fra UC SYD:

Anders Sandgaard

Lektor

Anders Sandgaard (ASAN)

Forsker og underviser i organisation og ledelse

Anders er særligt optaget af organisationspsykologiske og organisationssociologiske temaer med udgangspunkt i psykologiske, sociomaterielle og institutionelle teorier.

Christian Quvang

Docent

Hans Christian Quvang Jørgensen (CQUV)

Ekspert i specialpædagogik, folkeskole og inklusion.

Christian er docent på Forskningsprogrammet Skole og undervisning.

Ole Steen Nielsen

Chefkonsulent

Ole Steen Nielsen (OSNI)

Oles opgaveportefølje omfatter udvikling af ledelse og organisation af skoler og institutioner for børn og unge f.eks FGU-institutioner og fritidstilbud. Herunder ledelse og organisering af pædagogiske teams, samt ledelse af inklusion.

Ole forestår desuden undersøgelser og professionsforskning bredt indenfor det pædagogiske område. 

Hans-Henrik Jessen

Lektor

Hans-Henrik Jessen (HHJE)

Hans-Henrik er kandidatuddannet i pædagogisk psykologi og konsulentuddannet i systemisk ledelse og organisationsudvikling.

Han har stor praksiserfaring i arbejdet med ledelse- og organisations psykologi inden for børn og ungeområdet i den offentlige sektor.  

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte projektleder

Anders Sandgaard
Adjunkt og ph.d.-stipendiat
Forskningsprogrammet for dagtilbud og Skole
Forskningssporet inklusion og eksklusion
7266 2519 | asan@ucsyd.dk