Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Anders Sandgaard (ASAN)

Anders Sandgaard

Anders Sandgaard

Lektor - Efter- og videreuddannelsen

Forsker og underviser i organisation og ledelse

Anders er særligt optaget af organisationspsykologiske og organisationssociologiske temaer med udgangspunkt i psykologiske, sociomaterielle og institutionelle teorier.

Telefon: 7266 4049
E-mail: asan@ucsyd.dk
By: Haderslev
UC Viden: Se profil

Anders Sandgaard beskæftiger sig også med analyser af offentlige sektorer og organisationer med særligt fokus på uddannelsessektoren og folkeskolen.

Processer i det institutionelle landskab

Indenfor inter-organisatoriske tematikker er han optaget af, hvordan idéer cirkulerer og bearbejdes på tværs af det institutionelle landskab.  Idéer kan være politiske reformidéer eller organiseringsidéer initieret af private aktører.

Specifikt har Anders Sandgaard viden om:

 • Forholdet mellem transnationale organisationer og stat: hvordan idéer cirkulerer mellem transnationale organisationer og stat.
 • Forholdet mellem stat og kommune: hvordan idéer mobiliseres i succeskriterier og efterfølgende håndteres af kommunale enheder.
 • Forholdet mellem kommune og den specifikke offentlige organisation: hvordan idéer mobiliseres i kommunale tiltag og efterfølgende håndteres af ledere.
 • Forholdet mellem ledere og omgivelser: institutionelle entreprenører i den offentlige sektor.

Processer i den enkelte organisation

Indenfor intra-organisatoriske tematikker er han optaget af, hvordan udefrakommende idéer bearbejdes af ledere den enkelte organisation.

Specifikt har Anders Sandgaard viden om processer i organisationen i forhold til:

 • Hvordan ledere bearbejder eksterne idéer til intern mening.
 • Sammenspillet mellem ledelsesadfærd og fagprofessionelles aktiviteter.
 • Organisatoriske strukturer og processers betydning for fagprofessionelles aktiviteter.
 • Teknologier og øget digitalisering i forhold til organisationer, ledelse og arbejdsliv.

Skoleledelse

Derudover er han projektleder på forskningsprojektet Skoleledelse mellem intention og realitet – en analyse af organiseringsformers betydning for ledelse i folkeskolen, som undersøger hvilken betydning forskellige folkeskoleorganiseringsformer har for skoleledelse i den danske folkeskole.

Inklusion som reformidé

Anders Sandgaard har i 2019 fået antaget sin Ph.d. afhandling med titlen Inklusion som reformidé: Spredning, oversættelse og implementering af reformideen inklusion, hvor han har analyseret, hvordan inklusion bliver til som en reformidé transnationalt og spredes til den danske uddannelsessektor over en årrække. 

Ph.d.’ens empiriske analyser strækker sig over perioden fra 1994 til 2017 og indeholder bl.a. dokumentanalyser, feltarbejde, og interviews i to kommuner og på to kommunale skoler.

Ph.d.-afhandlingen bidrager med ny viden om hvordan reformidéen om inklusion produceres af globale aktører, og hvordan den cirkulerer videre til en dansk uddannelsessektor for til sidst at undersøge hvordan eller hvorvidt skolelederne oversætter reformidéen om inklusion.

Analysen viser et komplet proces narrativ fra UNESCO´s idéproduktion af reformidéen om inklusion i 1994 udmøntet til hvordan det i dag er op til den enkelte skoleleder at konkretisere reformidéen om inklusion på den enkelte danske folkeskole.

Skolelederens data-bypass 

Anders Sandgaard forsker også i data og digitalisering i forhold til fagprofessionelle, ledere og organisationer. Senest har Anders Sandgaard bidraget med bogkapitlet "Big data and data governance: From the ‘world of ideas’ to the ‘world of practice" til bogen Big Data Promise, Application and Pitfalls.

Her undersøger Anders, hvordan idéen om big data cirkulerer og mobiliseres i uddannelsesfeltet på tværs af transnationale aktører; statslige aktører; kommunale uddannelsesaktører; og ledere i folkeskolen.

En af konklusionerne er, at jo tættere idéen om big data kommer praksis i danske folkeskoler desto sværere er det benytte den stigende mængde af data.

Det betyder at globale og danske uddannelsespolitiske aktører har store forventninger til big data i uddannelse, som materialiserer sig i databaseret styring af folkeskolen.

Derimod har skoleledere i den danske folkeskole sværere ved at bruge og håndtere mængden af data i og omkring de danske folkeskoler, som blandt andet kan tilskrives manglende software, der kan samle og bearbejde de forskellige typer af data. Konsekvensen er et data-bypass af skolelederen.

Læs mere i Anders Sandgaards forskerprofil på UC  Viden.