Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

UC SYD Forskning

Forskningsprogrammet for barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme

SPIF

Status på På IdrætsFaget (SPIF) er et projekt, der løbende undersøger og beskriver idrætsfagets status på en lang række indikatorer.

01

SPIF projektet

Status på På IdrætsFaget (SPIF) er et projekt, der løbende undersøger og beskriver idrætsfagets status på en lang række indikatorer. Projektet giver dig viden, argumenter og adgang til data - f.eks. til en opgave om idrætsfaget, en ansøgning, en artikel eller hvis du blot interesseret i faget.

02

SPIF-18

Den seneste SPIF-18 rapport er nu udkommet. I SPIF-18 rapporten kan du læse mere om idrætsfagets anno 2018 og fagets udvikling siden de tidligere datagenereringer.

Se en video, hvor rapportens forfattere giver deres bud på de væsentligste pointer i datasættet her.

Du kan også selv dykke ned i datasættet for SPIF-18.

SPIF-18 forfattere

Jesper Von Seelen

Forskningschef

Jesper von Seelen (JVSE)

Ekspert i sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring, idrætsfaget og implementering af bevægelse i skolen

Jesper er docent for Forskningsprogrammet Barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme.

Katrine Bertelsen UC SYD

Lektor

Katrine Bertelsen (KBER)

Katrine Bertelsen er lærer og master i Idræt og Velfærd. Hun har mange års erfaring med udviklings- og forskningsprojekter inden for idrætsfaget, og hun er især optaget af idræts- og bevægelsespædagogiske og didaktiske sammenhænge set i forhold til lærere og pædagoger. Det arbejder Katrine med: Læs...
Julie Dalgaard Guldager UC SYD

Lektor

Julie Dalgaard Guldager (JDGU)

Julie Dalgaard Guldager er cand.scient. i folkesundhedsvidenskab og har en Ph.d grad inden for sundhedsfremmeområdet. Julie er p.t. i gang med et virtual reality (VR) forskningsprojekt, der har til formål at udvikle og afprøve et VR-spil, der træner unges evner og muligheder for at sige ’nej tak’ til alkohol.

Tine Hedegaard Brun UC SYD

Lektor

Tine Hedegaard Bruun (THBR)

Tine Hedegaard Bruun er cand. Pæd. Pæd., BA i Idræt og Sundhed og Læreruddannet. Hun har flere års erfaring med undervisning på Læreruddannelsen ved UC Syd, Esbjerg, hvor hun bl.a. underviser i de pædagogiske fag, idræt og praktik.

03

SPIF-11

04

SPIF-04

I 2004 udgav Danmarks Evalueringsinstitut rapporten Idræt i skolen. Du kan også se det kvantitative datasæt bag rapporten.

05

Adgang til de rå data som Excell eller SPSS-filer

Du finder det meste information i datadumpet. Skal du skrive en opgave eller lave et forskningsprojekt, hvor du gerne vil have adgang til dele af datasættet som Excel eller SPSS-fil, kan du kontakte projektleder Jesper von Seelen på jvse@ucsyd.dk.

Så kan du selv regne videre på tallene, få adgang til de transskriberede interviews, gå på jagt efter sammenhænge eller andre forhold, der endnu ikke er beskrevet i rapporterne eller artiklerne.

06

Tilbud til kommuner

Kommuner kan nu deltage gratis i SPIF-projektet. Hvis 85 % af idrætslærerne i din kommune svarer på et spørgeskema, modtager kommunens skoleforvaltning et fakta-ark, hvor det er muligt at se hvordan kommunens idrætslærere har svaret inden for en række indikatorer som f.eks.

 • efter- og videreuddannelsesbehov
 • brug af Fælles Mål
 • målsætning
 • rammer
 • brug af didaktiske redskaber.

I opnår altså brugbar viden omkring idrætsfagets status i netop din kommune og kan på den baggrund bedre prioritere fremtidens indsatser. UC SYD får til gengæld værdifuld data, som vi kan arbejde videre med.

Er du interesseret, kan du kontakte projektleder Jesper von Seelen på jvse@ucsyd.dk.

07

Datadump

I dette datadump får du adgang til den rå data fra SPIF-projektet. Vi vil gerne opfordre alle studerende, lærer, pædagoger og forskere til at gå på opdagelse i materialet og lave egne nye analyser.

Har du brug for at modtage dele af materialet som en Exel-fil eller har du en god ide til en analyse, hvor du har brug for hjælp, så kontakt projektleder for SPIF-projektet Jesper von Seelen på jvse@ucsyd.dk

08

Relateret viden

Herunder finder du publikationer og artikler knyttet til SPIF-projektet

Ideer til hvordan man kan arbejde med integration af teori i idrætstimerne
En grundbog om læring, trivsel og bevægelse i skolen

Konkrete ideer til arbejdet med den røde tråd i idrætsfaget:

Idræt på hjernen. Et konkret læremiddel til idrætsfaget
Artikel om kompetencemålsprøven i idræt på læreruddannelsen
Artikel om brugen af lærebøger i idrætsfaget

09

Kontakt

Har du spørgsmål? Kontakt

Lektor

Julie Dalgaard Guldager (JDGU)

Resumé

Julie Dalgaard Guldager er cand.scient. i folkesundhedsvidenskab og har en Ph.d grad inden for sundhedsfremmeområdet. Julie er p.t. i gang med et virtual reality (VR) forskningsprojekt, der har til formål at udvikle og afprøve et VR-spil, der træner unges evner og muligheder for at sige ’nej tak’ til alkohol.