Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

UC SYD Forskning

Forskningsprogrammet for pædagogik og pædagogisk praksis

SPIF

Status på På IdrætsFaget (SPIF) er et projekt, der løbende undersøger og beskriver idrætsfagets status på en lang række indikatorer.

01

SPIF projektet

Status på På IdrætsFaget (SPIF) er et projekt, der løbende undersøger og beskriver idrætsfagets status på en lang række indikatorer. Projektet giver dig viden, argumenter og adgang til data - f.eks. til en opgave om idrætsfaget, en ansøgning, en artikel eller hvis du blot interesseret i faget.

Rapporten er i 2022 udarbejdet af UC SYD i samarbejde med Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL), UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole og Syddansk Universitet.

02

SPIF-22

Den seneste SPIF-22 rapport er nu udkommet. I SPIF-22 rapporten kan du læse mere om idrætsfagets anno 2022 og fagets udvikling siden de tidligere datagenereringer. Læs SPIF-22 rapporten her.

Du kan også selv dykke ned i datasættet for SPIF-22 her.

SPIF-22 forfattere

Julie Dalgaard Guldager (UC SYD)
Marianne Friis Andersen (SDU) 
Andreas Bolding Christensen (UCL)
Katrine Bertelsen (UC SYD)
Lars Breum Christiansen (SDU)

03

SPIF-18

I 2019 udkom SPIF-18 rapporten. Du kan også se datasættet for SPIF-18 som pdf.

04

SPIF-11

05

SPIF-04

I 2004 udgav Danmarks Evalueringsinstitut rapporten Idræt i skolen. Du kan også se det kvantitative datasæt bag rapporten.

06

Adgang til de rå data som Excell eller SPSS-filer

Du finder det meste information i datadumpet. Skal du skrive en opgave eller lave et forskningsprojekt, hvor du gerne vil have adgang til dele af datasættet som Excel eller SPSS-fil, kan du kontakte projektleder Julie Dalgaard Guldager på jdgu@ucsyd.dk 

Så kan du selv regne videre på tallene, få adgang til de transskriberede interviews, gå på jagt efter sammenhænge eller andre forhold, der endnu ikke er beskrevet i rapporterne eller artiklerne.

07

Tilbud til kommuner

Kommuner kan nu deltage gratis i SPIF-projektet. Hvis 85 % af idrætslærerne i din kommune svarer på et spørgeskema, modtager kommunens skoleforvaltning et fakta-ark, hvor det er muligt at se hvordan kommunens idrætslærere har svaret inden for en række indikatorer som f.eks.

  • efter- og videreuddannelsesbehov
  • brug af Fælles Mål
  • målsætning
  • rammer
  • brug af didaktiske redskaber.

I opnår altså brugbar viden omkring idrætsfagets status i netop din kommune og kan på den baggrund bedre prioritere fremtidens indsatser. UC SYD får til gengæld værdifuld data, som vi kan arbejde videre med.

Er du interesseret, kan du kontakte projektleder Julie Dalgaard Guldager på jdgu@ucsyd.dk

08

Datadump

I dette datadump får du adgang til den rå data fra SPIF-projektet. Vi vil gerne opfordre alle studerende, lærer, pædagoger og forskere til at gå på opdagelse i materialet og lave egne nye analyser.

Har du brug for at modtage dele af materialet som en Exel-fil eller har du en god ide til en analyse, hvor du har brug for hjælp, så kontakt projektleder for SPIF-projektet Julie Dalgaard Guldager på jdgu@ucsyd.dk

09

Relateret viden

Herunder finder du publikationer og artikler knyttet til SPIF-projektet

Ideer til hvordan man kan arbejde med integration af teori i idrætstimerne
En grundbog om læring, trivsel og bevægelse i skolen

Konkrete ideer til arbejdet med den røde tråd i idrætsfaget:

Idræt på hjernen. Et konkret læremiddel til idrætsfaget
Artikel om kompetencemålsprøven i idræt på læreruddannelsen
Artikel om brugen af lærebøger i idrætsfaget

10

Kontakt

Har du spørgsmål? Kontakt

Docent

Julie Dalgaard Guldager (JDGU)

Resumé

Ekspert i sundhedsfremme og forebyggelse blandt børn og unge.

Julie Dalgaard Guldager forsker både kvalitativt og kvantitativt. Hendes forskning er rettet mod mange aspekter af sundhedsfremme, men hun har et specielt fokus på bevægelse, fysisk aktivitet samt idræt i folkeskolen.

Julie er Docent i Sundhedsfremme og Forebyggelse for Forskningsprogrammet Sundhedsfaglig Praksis