Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Bo Morthorst Rasmussen (BMRA)

Bo Morthorst Rasmussen

Bo Morthorst Rasmussen

Docent - Forskning

Ekspert i samarbejde på tværs, professionsudvikling, og følgeskab og udvikling af det sociale og socialpædagogiske arbejde.

Bo er docent for Forskningsprogrammet socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik.

Telefon: 7266 4454
E-mail: bmra@ucsyd.dk
By: Haderslev
LinkedIn: bo-morthorst-rasmussen-b2770676
UC Viden: Se profil

Forskning og udvikling på det sociale og socialpædagogisk område

Bo har gennem de sidste 20 år arbejdet med forskning og udvikling på det sociale og socialpædagogiske område. 

Først i Socialministeriets Videncenter UFC Børn og Familier og Servicestyrelsen, hvor han bl.a. arbejdede med forskning og udvikling i forhold til

 • tværfagligt samarbejde
 • anbringelser
 • normalsystemets rummeliggørelse
 • indsatser ift. seksuelle overgreb
 • familiehuse
 • SSP-samarbejdet
 • familierådslagning
 • netværksinddragelse.

Bo var i en periode desuden leder af KABU (Kvalitet på anbringelsesområdet børn og unge). 

Siden 2004 har han været ansat på UC SYD - bl.a. som leder af Videncenter for Socialt arbejde, Socialpædagogik og Specialpædagogik. Videncentret beskæftigede sig med en bred portefølje af forsknings- og udvikingsprojekter indenfor alle tre områder i et samarbejde med kommuner og ministerier -bl.a. om 

 • udsatte børns undervisning
 • specialpædagogisk bistand
 • lektiehjælp
 • forældreinddragelse
 • pædagogik på bosteder
 • dokumentation på anbringelsessteder
 • inddragelse af børn
 • inklusion
 • metodeudvikling
 • ledelse
 • forvaltning 

Vil du vide mere?

Se Bo Morthorst Rasmussens forskerprofil på UC Viden eller hør i videoen herunder, hvorfor Bo er optaget af det sociale og socialpædagogiske arbejde.

Nationale, nordiske og internationale forskningsnetværk

Bo har deltaget og deltager i en række nationale, nordiske og internationale forskningsnetværk og referencegrupper bl.a. indenfor tværfagligt samarbejde, udsatte børn og unge, netværksinddragelse og netværksanbringelse.

Referencegrupper og ministerielle kontekster

Bo har løbende forskellige opgaver som udpeget ekspert i referencegrupper i ministerielle kontekster som f.eks. Socialstyrelsen og Undervisningsministeriet og i kommunale sparringsgrupper. Nationale og regionale medier bruger desuden Bo som ekspert.

Undervisning og forelæsninger

Ud over egen forskning, konsulent- og vejlederfunktioner har Bo undervist på Pædagoguddannelsen og Socialrådgiveruddannelsen på UC SYD. Sammen med kolleger har han bidraget til udvikling af de to professionsbacheloruddannelser på lokalt som nationalt niveau.

Bo har formidlet sin forskning internationalt f.eks. på University of Oxford, University of New York, University of Texas og University of Auckland.

Bøger og bidrag til antologier

Bo har skrevet en række bøger, redigeret og bidraget til flere lærebøger og antologier f.eks.:

Derfor arbejder Bo med tværfagligt samarbejde og netværksinddragelse

Igennem de sidste 20 års professionelle arbejde med forskning- og udviklingsprojekter på børn- og ungeområdet har Bo især haft fokus på, hvordan børn, forældre og deres familiers behov og perspektiver kan og bliver inddraget i definition og løsninger  - herunder hvordan de professionelle tværfaglige samarbejde kan bidrage med hjælp til børnene og familierne.

Det sociale og pædagogiske arbejde har kun værdi, såfremt det hjælper, støtter, danner, udvikler, uddanner, løfter og gør en positiv forskel for de børn og voksne, som den professionelle får penge for at være sammen med.

Det fordrer både faglighed, ordentligt og et gensidigt udviklende samarbejde, hvor både fagpersoner og borgere gør hinanden gode og får en oplevelse af at lykkes.

Børn og unge i udsatte positioner har altid brug for et samarbejde på tværs. Bo forsker i det tværfaglige samarbejdes mange udfordringer og håndtering af disse. 

Det er forskelligt, hvornår de enkelte børn og unge bliver aktive i deres egne rådslagningsprocesser, men det gør de mere eller mindre, og da synes anerkendelses- og bevidningsprocesserne vigtige, især at de oplever meget mere forståelse og ansvar fra deres egen familie og bliver frisat og får nye handlemuligheder.

Bo Morthorst Rasmussen

Ekspert i inddragelse og tværfagligt samarbejde

Nye udgivelser

Øget trivsel, deltagelse og forståelse fra familie og netværk. En større kvantitativ analyse af familierådslagning i Esbjerg Kommune, 2014-2020. Rasmussen, Bo Morthorst og Sandgaard, Anne-Mette (2021). Esbjerg. UC SYD.

Familierådslagning i Esbjerg Kommunne 2014-2018. Rasmussen, Bo Morthorst og Sandgaard, Anne-Mette (2018). Esbjerg. UC SYD

Tværprofessionelt samarbejde. Rasmussen Bo Morthorst (2019) . Kbh: DJØF Forlag. Artikel i antologien Velfærdsprofessioner red. Hans Henrik Hjermitslev. Kbh: DJØF Forlag

Børnefokus, barnetsperspektiv og børneperspektiver i familierådslagning. Rasmussen Bo Morthorst og Sandgaard Anne-Mette (2019) . Esbjerg: UC SYD

Etik i samarbejdet på tværs - det handler om at gøre hinanden gode. Rasmussen Bo Morthorst (2019). Kbh: Reitzel Forlag. Artikel i antologien Professionsetiske udfordringer i socialt arbejde red Hemme Christine. Kbh: Reitzels Forlag

Netværksinddragelse og familierådslagning - Socialrådgivernes mikrofaglige udfordringer og behov for viden. Rasmussen Bo Morthorst og Jæger Sabina (2019) . Esbjerg: UC SYD

Socialfaglig ledelse – Socialfaglig usikkerhed er måske den største ledelsesudfordring. Rasmussen Bo Morthorst (2019) . Odense: Tidsskrift Social Udvikling. Artikel i Tidsskriftet Social Udvikling nr. 5, 2019

Netværksanbringelser – et uforløst potentiale. Rasmussen Bo Morthorst, Søbjerg Mosegaard Lene, Jæger Sabina og Rasmussen Mette (2020). Kbh. Tidsskrift Uden For Nummer 40/2020